Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У."О." №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане №
ИмеПроизводството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У."О." №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане №
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер20.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на М. А. К., ЕГН *, Г. Р., У.”О.” № , чрез А. П. Щ., против Разпореждане № 78/05.01.2012 г. по Г. д. № 2138/2011 г. по описа на РС.. С атакуваното разпореждане първостепенният съд е прекратил производството по делото поради неотстраняване в срок на дадени от съда указания за вписване на поправена искова молба.

Въззивният съд след като обсъди данните по делото намира следното:

ОС – Б. е бил сезиран с предявен от М. А. К. против А. С. Ц. и З. Л. Ил. – Ц. иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, в който като цена на иска е посочена сумата от 55 000 лв., представляваща уговорената между страните продажна цена. Исковата молба е била вписана в Служба по вписванията – Г. Р. с вх. рег. № 2976/29.09.2011 г., том I, № 178. С Определение № 2038/09.11.11 г. окръжният съд е оставил исковата молба без движение с указание цената на иска да бъде съобразена с данъчната оценка на имота. В дадения от съда срок указанията са изпълнени и е представена поправена искова молба, в която като цена на иска е посочена сумата от 4738, 60 лв. С Определение № 2091/14.11.2011 г. производството по делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на РС – Р.. С Разпореждане от 13.12.2011 г. районният съд е оставил исковата молба без движение с указание до ищцата да впише поправената искова молба, като поради неизпълнение на указанието в срок, производството по делото е прекратено с обжалваното разпореждане № 78/05.01.2012 г.

Настоящият въззивен състав намира, че атакуваното разпореждане е неправилно поради неправилността на разпореждането от 13.12.2011 г., с което исковата молба е оставена без движение. Действително в Служба по вписванията – Г. Р. е вписана първоначалната, а не впоследствие представената по делото поправена искова молба. ОС обаче счита, че исковата молба, вписана в Служба по вписванията е редовна, тъй като в нея са посочени ясно и точно фактите, за които се формира силата на пресъдено нещо по конкретния спор. В поправената искова молба не са променени нито страните, нито предмета на делото, а единствено се касае до промяна на цената на иска. Цената на иска се определя от съда съобразно вида и предмета на претенцията, след като са представени доказателства за нея – в случая удостоверение за данъчна оценка на имота. Целта на вписването е да даде гласност на актовете, с които се прехвърлят и придобиват права върху недвижими имоти, а така също и на правното състояние на имотите от гледна точка на съществуването на тежести или на правни спорове по отношение на тях. Тази цел е била постигната с вписването на първоначалната искова молба, в която ясно е индивидуализиран имотът, за който между страните по делото съществува спор.

По изложените съображения частната жалба е основателна, поради което обжалваното разпореждане на РС – Р. следва да бъде отменено.

Водим от горното, ОС – Б.


О П Р Е Д Е Л И :


ОТМЕНЯ Разпореждане № 78/05.01.2012 г. по Г. д. № 2138/2011 г. по описа на РС – Р. и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

Свързани:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството е по реда на чл. 413, ал. 1 във вр с чл. 274 278 от гпк
Образувано е въз основа на частна жалба от частна жалба от М. П. С. от с. Велчево, Община В. Т. против Разпореждане от 10. 02. 2012...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 1 Гпк и е образувано по частна жалба на З. Ч. Н. с Егн с адрес: Г. П.,У."М. С." №. против...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 във вр с чл. 413, ал. 2 от гпк и е образувано по частна жалба на „. За с. На в. О. с Еик: със седалище и адрес
Пк и е образувано по частна жалба на „. За с. На в.” О. с Еик: със седалище и адрес на управление: гр. С., жк. Л. 7, бул.”Дж. Н.”...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк, въ ввр с чл. 415 и чл. 416 с к и е образувано по частна жалба на Х. С. Д. от Г. –...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството е образувано по частна жалба на Г. Д. П., ж. С., Б., У."В. Л."№6, против определение №8853/03. 12. 10г на рс-б., постановено по ч. Г. д.№91/07г по
Производството е образувано по частна жалба на Г. Д. П., ж. С., Б., У.”В. Л.”№6, против определение №8853/03. 12. 10г на рс-б., постановено...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството по настоящото в ч. гр д. №128/2012 г е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от гпк и е образувано по частна жалба на А. Б. Б., Егн *, с. К., Община
А. Б. Б., Егн *, с. К., Община Х., обл. Б., ул.”Ю. Г.” №1, против Определение №364/27. 01. 2012 г по ч гр д. №26/2012 г по описа...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д. Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М. №6 против разпореждане №38 от
Производството по делото е образувано по частна жалба,подадена от „Д.” Е. със седалище и адрес на управление гр. В. Т., ул. Г. М....
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството е образувано по частна жалба на Б. В., със съдебен адрес: Г. П., ул."Р"№, против определение №122/10. 02. 2010г на рс-п по Г. д.№115/10г по описа на
Производството е образувано по частна жалба на Б. В., със съдебен адрес: Г. П., ул.”Р”№, против определение №122/10. 02. 2010г на...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на Г. Д. С. от гр. Бл., ул.”К. М.” №10, в а насочена...
Производството е по реда на чл. 274 и сл. Гпк и е образувано по частна жалба на М. А. К., Егн *, Г. Р., У.\"О.\" №, чрез А. П. Щ., против Разпореждане № iconПроизводството е образувано на основание чл. 274 ал. 1 т. 2 Гпк във вр с чл. 121 Гпк по частна жалба,подадена от Н. К. Т. от с. Б. О. Р.,против определение №1417 от
Гпк във вр с чл. 121 Гпк по частна жалба,подадена от Н. К. Т. от с. Б. О. Р.,против определение №1417 от 28. 03. 2012г.,постановено...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом