Правила при пренасяне на нов ред срички
ИмеПравила при пренасяне на нов ред срички
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер16.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://belkoleva.files.wordpress.com/2012/04/d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b0-d0bfd180d0b8-d0bfd180d
ПРАВИЛА ПРИ ПРЕНАСЯНЕ НА НОВ РЕД

Срички се наричат частите, на които може да се раздели думата при изговор. Броят на сричките е равен на броя на гласните в думата. Думите се пренасят на нов ред на срички, като се спазват някои допълнителни правила.

Правила за пренасяне

Примери

Една буква не се пренася и не се оставя в края на реда. Части от едносрични думи не се пренасят на нов ред.

*о-чи, *оч-и, *ми-я, *пи-я,
храст, *хр-аст, *пръ-ст,
дом, *до-м

Думата не се дели пред или след [ь].

Пе-тьо, *Петь-о, бу-льо-на,
*буль-она, Ко-льо, *Кол-ъо

Две гласни пред една съгласна или се разделят, или остават на горния ред.

чи-ето, чие-то,
по-ема, пое-ма

Ако между две гласни има само една съгласна, съгласната се пренася на новия ред с втората гласна.

по-ля-на, *пол-яна,
Ми-ле-на, *Мил-ена,
ху-бава, хуба-ва, *хуб-ава

Ако има две гласни и между тях няколко съгласни и първата е шумова, поне една от съгласните се пренася с втората гласна.

се-стра, сес-тра,
сест-ра, *сестр-ата,
ко-смос, кос-мос,
до-бра, доб-ра,

Ако първата съгласна е сонорна [л, м, н, р], тя остава на горния ред.

дрям-ка, мал-тийски,
кон-че, мър-шав

Еднаквите съгласни се разделят задължително.

ра-до-ст-та, *радос-тта,
без-зву-чен, *безз-вучен

[Й] между две гласни остава с втората гласна.

ра-йон, ма-йо-не-зи, ма-йо-ра,

[Й] между гласна и съгласна остава при гласната.

май-ка, *ма-йка, пей-ка, *пе-йка

Когато съчетанията [дз] и [дж] означават един звук, те не се разделят.

су-джук, *суд-жук,
чор-ба-джия, *чорбад-жия,
ма-ха-ра-джа, *махарад-жа

Препоръчва се представките и наставките да не се разделят.

под-воден,
софий-ски
пред-став-ка1 Със знака * се отбелязват неправилните примери.

Свързани:

Правила при пренасяне на нов ред срички iconДуми срички начини за пренасяне ден

Правила при пренасяне на нов ред срички iconДа си припомним!
Прочети думите от всеки ред. Постави ударение на всяка дума. От ударените срички образувай и запиши нови думи
Правила при пренасяне на нов ред срички iconНовият световен ред
Какво учи Библията за наближаващ нов световен ред? Какво учи тя за наближаващия край? Ние изпратихме човек на луната. Има отпечатъци...
Правила при пренасяне на нов ред срички iconПравила по време на квалификация Състезателни правила > Наказания при сблъсък между пилоти
Стартовата решетка на Състезание 2 се нарежда според класирането в Състезание 1, като първите 8 стартират в обратен ред (първия стартира...
Правила при пренасяне на нов ред срички iconДомашна работа 28. 10. 2012
Поставете ударенията на всяка дума. От ударените срички на всеки ред, образувайте нова дума. Запишете я. (11 т.)
Правила при пренасяне на нов ред срички iconДепартамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект
Дълги и кратки гласни. Дълги и кратки срички. Суфикси в медицинските и фармацевтичните термини с дълга и кратка втора сричка. Правила...
Правила при пренасяне на нов ред срички iconТехнически изисквания за оформяне на дисертационен труд
На страница по 30 реда, 60 знака на ред с интервалите, полета – ляво 4 см., дясно 1,5 см., горе и долу по 2,5 см. Нов ред започва...
Правила при пренасяне на нов ред срички iconПравила за обработка на щети застраховка
ТЗ), респ споразумение между застрахователя и третото увредено лице при пряк иск. При определяне на обезщетението по съдебен ред...
Правила при пренасяне на нов ред срички iconНов български университет център по дистанционно обучение казус по бизнес комуникации и делови преговори
Тема: Делови преговори – подготовка, основни характеристики, основни променливи при преговорите. Правила за водене на преговори....
Правила при пренасяне на нов ред срички iconБитка по пътя
Цел. Законността, разбирана като налагане на правила, ред, спокойствие и сигурност в ежедневието, като условия да твориш, като възможност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом