Европейски съюз
ИмеЕвропейски съюз
Дата на преобразуване15.05.2013
Размер14.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/cfsp/129598.docЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
BG

Брюксел, 17 април 2012 г.
8822/1/12 REV 1
PRESSE 155
Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно положението на Абдулхади ал-Хауаджа
Европейският съюз изразява сериозна и дълбока загриженост за състоянието на г н Абдулхади ал-Хауаджа, който води гладна стачка вече повече от два месеца. Здравето му се влошава сериозно и животът му е застрашен. ЕС призовава възможно най-твърдо бахрейнските власти да намерят спешно състрадателен, прагматичен и хуманитарен начин за решаване на проблема с влошаващото се здраве на г н Абдулхади ал-Хауаджа.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

8822/1/12 REV 1

BG

Свързани:

Европейски съюз iconЕвропейски съюз Европейски социален фонд опак. Екаперти в действие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз...
Европейски съюз iconЕвропейски съюз европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община...
Европейски съюз iconЕвропейски съюз европейски социален фонд проек т
Стандарт за правоспособност на помощник директор по админстративно-стопанска дейност
Европейски съюз iconЕвропейски съюз
Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (дес) и Договора за функционирането на Европейския съюз (дфес), в...
Европейски съюз iconЕвропейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма
Съотносимост : Да направим училището привлекателно за младите хора – дейности по проектно задание
Европейски съюз iconЕвропейски съюз
Декларация от върховния представител от името на Европейския съюз относно края на преходния период в Сомалия
Европейски съюз iconФиш на преподавателя
Дистрикт / област, продължителност / вечност, анклав, швейцарска конфедерация, съюз, Свещен съюз,”Европейски концерт”
Европейски съюз iconГражданското общество в българия
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз...
Европейски съюз iconЕвропейски съюз
Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно положението в източната част на Конго
Европейски съюз iconЕвропейски съюз
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом