В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер46.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Grajdanski_dela/2011/Grajdanski/03_2011/2033_10.doc
Р Е Ш Е Н И Е


град Карлово, 29.03.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАКарловският районен съд, втори граждански състав в публичното заседание на седемнадесети март през две хиляди и единадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА


При секретаря К.Б. като разгледа докладваното от районния съдия гражданско дело № 2033 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по член 128 във връзка с член 245, ал.2 от КТ.

Ищецът Д.Й.Г. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Р. – пълномощник, съдебен адрес:***, моли съда, да постанови решение, с което да осъди ответника „Б**********, представлявано от Х.Г.Д., да заплати на основание чл.128, вр. с чл.245 ал.2 от КТ дължимо и неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.06.2008 г. до 31.10.2008 г. в общ размер на 1 150 лева или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 230,00 лева; за м. юли 2008 г. – 230,00 лева; за м. август 2008 г. – 230,00 лева; за м. септември 2008 г. – 230,00 лева; за м. октомври 2008 г. – 230,00 лева; както и лихва за забава върху тази сума в размер на 150,00 лева за посочения период или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 30,00 лева считано от 01.07.2008 г. до подаване на ИМ; за м. юли 2008 г. – 30,00 лева считано от 01.08.2008 г. до подаване на ИМ; за м. август 2008 г. – 30,00 лева считано от 01.09.2008 г. до подаване на ИМ; за м. септември 2008 г. – 30,00 лева считано от 01.10.2009 г. до подаване на ИМ; за м. октомври 2008 г. – 30,00 лева считано от 01.11.2008 г. до подаване на ИМ. Претендира разноски.

Съдът е прекратил производството по делото по отношение на исковите претенции за главница и лихва за месец септември 2008 г. поради отказ от иска.

В хода на делото по искането ищцовата страна съдът е допуснал изменение на предявените искове, като същите се считат предявени в общ размер на 830,96 лева за главница и 224,94 лева за лихва за забава, или помесечно изменени както следва: за м. юни 2008 г. – 229,80 лева главница и 66,72 лева лихва за забава, считано от 26.07.2008 г. до датата на подаване на ИМ – 07.12.2010 г.; за м. юли 2008 г. – 231,16 лева главница и 64,80 лева лихва за забава, считано от 26.07.2008 г. до датата на подаване на ИМ – 07.12.2010 г.; за м. август 2008 г. – 209,20 лева главница и 55,20 лева лихва за забава, считано от 26.09.2008 г. до датата на подаване на ИМ – 07.12.2010 г.; за м. октомври 2008 г. – 160,80 лева главница и 38,22 лева лихва за забава, считано от 26.11.2008 г. до датата на подаване на ИМ – 07.12.2010 г.

Ответника не взема становище по исковете.

От събраните по делото доказателства съдът намира за установено от фактическа страна следното:

По делото са представени в заверено копие от Заповед №34 от 04.03.2009 г., с която на основание чл.327 т.2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение между страните поради неизплащане на повече от една заплата, видно от която се установява, че между страните по делото е съществувало трудово правоотношение.

По делото беше изслушано заключение на вещо лице по допусната съдебно – счетоводна експертиза, което не беше оспорено от страните и съдът го възприе като обективно, безпристрастно и компетентно.

Съгласно заключението на вещото лице се установява, че общата сума на неизплатените трудови възнагражданения за процесния период 01.06.2008 г. до 30.10.2008 г. е в размер на 830,96 лева за главницата и 224,94 лева за лихвата или или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 229,80 лева главница и 66,72 лева лихва за забава; за м. юли 2008 г. – 231,16 лева главница и 64,80 лева лихва за забава; за м. август 2008 г. – 209,20 лева главница и 55,20 лева лихва за забава; за м. октомври 2008 г. – 160,80 лева главница и 38,22 лева лихва за забава.

Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка, съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

Съгласно член 245, ал. 2 от КТ във връзка с член 128 от КТ - работодателят е длъжен да плаща на работника или служителя договореното възнаграждение за извършена работа в установените срокове. Безспорно е по делото, че ответникът не е изплатил своевременно дължимото и начислено трудово възнаграждение. Съгласно чл. 245, ал.2 от КТ, разликата до пълният претендиран размер на трудовото възнаграждение остава изискуема. Съдът възприема депозираното заключение на вещото лице като професионално изготвено, обективно и безпристрастно, вещото лице е отговорило изцяло на поставената му задача. Видно от заключението по същото, на ищеца са дължми неизплатените трудови възнагражданения за процесния период 01.06.2008 г. до 30.10.2008 г. е в размер на 830,96 лева за главницата и 224,94 лева за лихвата или или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 229,80 лева главница и 66,72 лева лихва за забава; за м. юли 2008 г. – 231,16 лева главница и 64,80 лева лихва за забава; за м. август 2008 г. – 209,20 лева главница и 55,20 лева лихва за забава; за м. октомври 2008 г. – 160,80 лева главница и 38,22 лева лихва за забава.

Ответника не ангажира доказателства да е заплатил размера на претендираните суми, като в негова тежест е доказването на факта на плащането, който факт за ищецът е отрицателен.

Ето защо, съдът намира иска за основателен и доказан до размера претендиран след изменение на предявените искове, поради което следва да осъди ответника да заплати на ищеца дължимото и неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.06.2008 г. до 30.10.2008 г. е в размер на 830,96 лева за главницата и 224,94 лева за лихвата или или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 229,80 лева главница и 66,72 лева лихва за забава; за м. юли 2008 г. – 231,16 лева главница и 64,80 лева лихва за забава; за м. август 2008 г. – 209,20 лева главница и 55,20 лева лихва за забава; за м. октомври 2008 г. – 160,80 лева главница и 38,22 лева лихва за забава.

На основание чл. 78 ал.6, вр. с чл.72 ал.1 от ГПК, следва да се осъди ответника „Б******************, представлявано от Х.Г.Д., да заплати държавна такса в размер на 100,00 лева за двата обективно съединени иска, както и направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 30,00 лева, по сметка на КРС.

Следва на основание чл.78 ал.1 от ГПК, да се осъди ответника да заплати на ищеца направените по делото разноски за възнаграждение на един адвокат в размер на 300,00 лева.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И:


ОСЪЖДА Б******************** представлявано от Х.Г.Д., да заплати на Д.Й.Г. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Р. – пълномощник, съдебен адрес:***, дължимо и неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.06.2008 г. до 30.10.2008 г. е в размер на 830,96(осемстотин и тридесет лева и 96 ст.) лева за главницата и 224,94(двеста двадесет и четири лева и 94 ст.) лева за лихвата или или помесечно както следва: за м. юни 2008 г. – 229,80(двеста двадесет и девет лева и 80 ст.) лева главница и 66,72(шестдесет и шест лева и 72 ст.) лева лихва за забава; за м. юли 2008 г. – 231,16(двеста тридесет и един лева и 16 ст.) лева главница и 64,80(шестдесет и четири лева и 80 ст.) лева лихва за забава; за м. август 2008 г. – 209,20(двеста и девет лева и 20 ст.) лева главница и 55,20(петдесет и пет лева и 20 ст.) лева лихва за забава; за м. октомври 2008 г. – 160,80(сто и шестедесет лева и 80 ст. ) лева главница и 38,22(тридесет и осем лева и 22 ст.) лева лихва за забава.

ОСЪЖДА Б******************, представлявано от Х.Г.Д., да заплати на Д.Й.Г. ЕГН ********** ***, чрез адв. М.Р. – пълномощник, съдебен адрес:***, сумата от 300,00 (триста) лева разноски за възнаграждение на един адвокат.

ОСЪЖДА Б***************, представлявано от Х.Г.Д., да заплати по сметка на КРС, в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на 100,00(сто) лева, както и направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 30,00 (тридесет) лева

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от 01.04.2011 г.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


К.Б.
Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Нк във вр с чл. 55 ал. 1 т. 1 от нк го осъжда на лишаване от свобода за срок от осем месеца
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом