Програма пловдив
ИмеПрограма пловдив
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер31.04 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://eurolinguaict.net/downloads/Plovdiv/Curriculum/Curriculum BG.doc
УЧЕБНА ПРОГРАМА - ПЛОВДИВ


 1. Обща информация


Заглавие


ИКТ компетенции за преподаватели по езици”


 • Автори:

ст. пр. Ваня Симеонова

ст. пр. Ина Манева

ст. пр. Цвета Хорева


Мултимедиен център, АУ


 1. Профил на обучаемите


Както много квалифицирани, така и опитни преподаватели по чужди езици в българските общообразователни и професионални средни училища. Групата включва учители по основните европейски езици и преподаватели по български език за чужденци. Последните са носители на езика, който преподават. Района, в който те работят е Пловдив. Учениците, които обучават са между 15 – 19 години. Основният педагогически подход в тези училища е комуникативният. Нивото на ИКТ компетентност на мнозинството учители е или много ниско, или практически несъществуващо.


 1. Цели и планирани резултати


Главната цел на програмата е да даде възможност на учителите да придобият необходимите знания и умения, така че да могат ефективно да прилагат новите технологии в класната стая. Програмата покрива основните положения при използването на компютъра, неговите практически приложения и използването му в часовете по език. В края на обучението учителите ще са постигнали основни познания за компютъра и по-високо ниво на ИКТ компетентност. Обучаемите ще развият голям брой технически умения в резултат на обучението.

Способността на учителите да създават уеббазиран учебен материал се разглежда като основно педагогическо умение, което ще се добие в края на обучението, тъй като то е от най-голямо значение за ефективното използване на новите технологии в ЧЕО.

Обучаемите развиват положително отношение към ИКТ приложенията в класната стая. Те идентифицират влиянието на технологията върху ежедневието и професионалното развитие.


 1. Предпоставки

  • Не се изискват предварително познания на ИТ или компютърни умения от обучаемите в началото на програмата;

  • Учителите по езици притежават педагогически умения, придобити по време на университетското си обучение и от професионалния си стаж. Те могат да усъвършенстват интерактивните стилове на преподаване и учене.
 1. Описание на програмата
 • Програмата са състои от 3 модула от по 2 кредита всеки (с хорариум от 60 часа на модул). Той се предлага като независим избираем курс за учители по езици, както в редовната учебна програма, така и като курс за допълнително обучение.

 • Курсистите ползват литература за работа с РС и Интернет. Също така те трябва да проучват електронно базирани източници, да създават учебни материали и да ги изпробват чрез новопридобитите си ИКТ умения.

 • Учителите се научават да избират подходяща среда, как да създават, да преценяват и да адаптират организационната структура и качествата на учебните материали, за да могат те да съответстват на специфичната аудитория и цели.

 • През целия курс обучаемите предават електронно-базирани учебни материали: текстове, презентации, отчитат резултати от изпълнение на задачи, свързани с Интернет.
 1. Организация на програмата


Учителите посещава три 60-часови модула. Предлагат се два различни варианта: екстензивен (10 седмици с по 6 контактни часа) и интензивен (10 дни по 6 часа на седмица преди започване на учебната година. Двата варианта могат да се предлагат поотделно или в комбинация според натоварванията на учителите или индивидуалните им нужди.

Основните форми на обучение са груповата работа и обучение в класната стая. Часовете се провеждат или в училищата на обучаемите, или в университета, според броя на кандидатите и наличността на компютърни места.

Записването в програмата е според желанието на обучаемите.

ИКТ ще се прилага и при контактите между преподавател и обучаем (особено електронната поща).

Успеваемостта на обучаемите ще се регистрира по време на контактните часове, които са 60 на брой. Времето за самообучение зависи от индивидуалните нужди.


 1. Оценяване


Обучаваните се оценяват с текуща оценка по време на всеки модул, така също и с оценки при завършване на модула и при завършване на цялата програма. Крайната оценка за програмата ще бъде средноаритметичната от оценките за 3-те отделни модула.

 1. Технически изисквания


Оборудването включва компютри в мрежа с аудио/видео карти, СД записвачка и Интернет достъп, принтери, скенери, мултимедиен прожектор, фотокопирна машина. Ще се използват и текстови редактори и различни софтуерни програми, образователен и записващ софтуер.

Свързани:

Програма пловдив iconПрограма пловдив
Медицински Университет Пловдив в партньорство с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и Община Пловдив са част...
Програма пловдив iconПод патронажа на г-н Иван Тотев, Кмет на град Пловдив
Пловдив чете 2012“ се осъществява с финансовата подкрепа и участие на Община Пловдив, Министерство на културата – Дирекция „Книга...
Програма пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул.”Георги Бенев” №9, лице, управляващо дружеството: Цветан Рангелов Матански,...
Програма пловдив iconПрограма на семинара-практикум:
Интерконтакт оод, Пловдив и Центъра за психологическо консултиране и обучение, Пловдив
Програма пловдив iconПрограма на семинара-практикум:
Интерконтакт оод, Пловдив и Центъра за психологическо консултиране и обучение, Пловдив
Програма пловдив iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район „Централен”, бул.”6-ти септември” №222А, с лице, отговорно за управлението: Марчела Виктор...
Програма пловдив iconСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” №10, ет. 1, ап. 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния...
Програма пловдив iconОбщински съвет пловдив
Без граници – Компонент 1 – Фаза – 2”, бюджетна линия: bg051РО001 07 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и утвърждаване...
Програма пловдив iconАлеко Константинов" Пловдив и гхп „Св. Св. Кирил и Методий"
Факултет по Дентална Медицина на му-пловдив. По време на това си следване, за да издържа себе си и семейството си, стажува и работи...
Програма пловдив iconЛетище пловдив
Пловдив е летището на втория по големина град в България. Разположено е на 12 км югоизточно от Пловдив, близо до село Крумово и до...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом