Курсова работа по информатика
ИмеКурсова работа по информатика
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер31.04 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://vraicheva.files.wordpress.com/2012/12/d0b1d0b0d0b7d0b0-d0b4d0b0d0bdd0bdd0b8-d0bfd180d0bed
Курсова работа по информатика


Създаване на база данни с помощта на Microsoft Access


Изготвили :
Мая Николова Фак. 12112116

Ваня Райчева Фак. 12112114


Анализ на проблема

Използваме Access, за да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите (съхранение, управление и анализ на данни и др.) извършвани с цел нейното решаване. Access ни помага да се справим с определен информационен проблем, който удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.Заданието ни представлява база данни, съдържаща информация за извършените продажби от фирма „Х“ . Базата трябва да съдържа информация относно фирмата – стоките (тяхното наименование и номера им), клиентите (името, номера и седалището им ), фактурите (номер на фактура, на клиент и дата), както и тяхното съдържание (номер на фактура, номер на стоката, продадено количество и продажна цена). Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране на ремонтните дейности извършени по всеки един от служебните автомобили с помощtа на таблици и връзки между тях, отчети, форми и други инструменти.


Описание на проекта

За да бъде осъществено заданието ни използваме програмният продукт на Microsoft Access 2010 . След отваряне на програмата се задава командата : File- New – Blank database. В полето за име на базата се записва „Prod“ , както е по задание. След това, за да запазим базата данни натискаме „Save“ .

В базата данни създадохме следните таблици:

∞ Стоки (съдържаща тяхното наименование и номера им)

∞ Клиенти (името, номера и седалището им)

∞ Фактури (номер на фактура, на клиент и дата)

∞ Съдържание на фактури (номер на фактура, номер на стоката, продадено количество и продажна цена)

Създадохме тези таблици с командата Create – Table. След това преминахме в Design View .От бутона View. Записваме името на таблицата, имената на полетата според заданието, техният тип и избираме полетата, които ще бъдат първичните ключове. Първичните ключове са : номер на стоката, номер на клиента и номер на фактурата. Но таблиците трябва да бъдат обвързани чрез връзки, затова използваме Relationship tools , който се намира в менюто Database tools. Свързват се полетата от различните таблици както следва по заданието. Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето, от която таблица да служи за източник на данни за нашето поле.

Форми и отчети

В базата данни „Products“ е необходимо наличието на форми за попълване на данните за продажбите, както и отчети за извикване на информация.

Според заданието са необходими проста форма ( за „Клиенти“ и „Стоки“) и сложна форма, с подформа (за „Фактури“ и „Съдържание на фактури“). За целта изпълняваме командата Create – Form . Докато сме в таблицата „Стоки“ и „Клиенти“. Подформата на „Фактури“ и „Съдържание на фактури“ се създава използвайки Form Wizard. За най-бързо и удобно създаване на формата с подформи. За целта извикваме From Wizard от същия бутон. Избираме всички полета от таблиците „Фактури“ и и „Съдържание на фактури“ , след което избираме бутона Form with subforms. В случая „Фактури“ е основна форма, а другата е подформата.

Необходимите отчети създаваме Report , която се намира в менюто Create. Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези, които са ни необходими, избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета.


Главна форма


Главната форма представлява набор от бутони спомагащи лесното преминаване от една форма в друга и от един отчет в друг. За създаването й избираме менюто Create/Form Design . Създаваме необходимото количество бутони за всеки отчет или форма и свързваме бутона съответно с отчета или формата. Главната форма е необходима за улесняване на потребителя, който е необходимо да използва единствено бутоните, за да се придвижва в различните форми/отчети за базата данни. Нашата главна форма съдържа бутони отварящи формите : Стоки, Клиенти, Фактури и отчетите : Отчети по клиенти и Отчет по стоки.

Свързани:

Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом