Създаване на база от данни
ИмеСъздаване на база от данни
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер25.65 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://veselinblog.files.wordpress.com/2012/12/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182
Курсова работа по информатика


Създаване на база от данни с помощта
на
Microsoft Access 2010


Изготвили:
Цветан Георгиев Борисов
Факултетен номер: 12112066
и

Веселин Василев Огнянов
Факултетен номер: 121120701.Анализ на проблема
Заданието представлява база от данни, която съдържа информация за извършени покупки от дадена фирма. Базата трябва да съдържа информация за фирмата - за стоките, за доставчиците, за фактурите и за съдържанието на фактурите.


2.Описание на проекта
За да бъде осъществено заданието се използва програмният продукт Microsoft Access 2010. След стартирането на програмата се задава командата File/New/Blank database. В полето за името на базата се записва „Pok”, както е написано в заданието. След това базата от данни се запазва чрез комантата „Save”.
В базата се създават следните таблици:
- Stoki (Стоки) – съдържаща: номер на стока и наименование на стока
- Dost (Доставчици) – съдържаща данни за: номер на доставчик, наименование на доставчик и седалище на доставчик
- Fact (Фактури) – съдържаща информация за: номер на фактура, дата на фактура и номер на доставчик
- FDetail (Съдържание на фактури) – включваща: номер на фактура, номер на стока, доставено количество и доставна цена

Създаването на таблиците се извършва чрез командата Crate/Table, след което е необходимо да се премине в режим „Design View” от бутона „View”.
Записват се името на таблицата, имената на полетата според заданието, техният тип и се избират полетата, които трябва да притежават първични ключове. Таблиците е необходимо да бъдат обвързани чрез връзки. За целта се използва командата Database Tools/Releationships. Свързват се полетата от различните таблици, както следва по задание.

3.Форми
Самостоятелна форма за обновяване на данните на таблица Стоки (Stoki) създаваме като:

 • Маркираме таблицата, на която искаме да създадем формуляр.

 • Избираме менюто Create/More Forms/Split Form.

 • Формата се отваря в изглед Form View, от където могат да се редактират данните като чрез лентата Record избираме бутона New Record и въвеждаме данните на новия запис.

Аналогичен е начинът за създаване на форма за таблица Доставчици (Dost).

Форма с подформа създаваме като: (за табл. Фактури и Съд. на фактури)
Избираме менюто Create/ Form Wizard и в полето Table/ Queries избираме таблицата, която ще представя данните.

 • Прехвърляме необходимите ни от нея данни, след това избираме втората таблица и отново избираме необходимите ни данни.

 • Избираме типа на формата

 • Накрая избираме бутона Finish.


4.
Отчети
Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информацията, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират с самата база данни. Тези, които са ни необходими избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета, който включва следните стъпки:

 • Избираме менюто Create/Report Wizard.

 • В полето Table/Queries избираме таблицата (Stoki), върху която искаме да създадем нашия отчет.

 • В полето Selected Fields избираме данните, които ще съдържа отчетът (NomNom и NameProd)

 • Избираме табличен вид на отчета и Finish.

 • Аналогично създаваме отчет, предоставящ брой и стойност на закупените стоки по доставчици.5.Главна форма
Главната форма представлява набор от бутони, които спомагат за по-лесното преминаване от една форма в друга или в даден отчет. За създаването на тази форма избираме командата Create/Form Design. След което създаваме необходимите бутони за всеки отчет или форма от режима Design View/Form Design Tools/Design.
Главната форма е необходима, за да улесни максимално потребителя. Чрез използването на различните бутони той може да се информира за различните форми или отчети на базата от данни.

Свързани:

Създаване на база от данни iconВъпросни к за семестриален изпит по "база от данни", специалност кст модул основи на базите от данни
Автоматизирани информационни системи с база от данни. Предметна област. Потребители на базите от данни. База от данни и система с...
Създаване на база от данни iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Създаване на база от данни iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Създаване на база от данни iconСъздаване на база от данни с помощта на Microsoft Access 2010
Заданието представлява база от данни „Почивно дело“, съдържаща информация за летните почивки на служителите. Целта на проекта е бързо...
Създаване на база от данни iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Създаване на база от данни iconА) Йерархичен (дървовиден)
База от данни се нарича всяка организирана колекция от данни. Няма значение дали тази колекция се съхранява на хартиен носител или...
Създаване на база от данни iconТема: Създаване на база данни с
За да решим поставения ни проблем, с цел улесняване дейностите по неговото решаване използваме мs access. Той ни помага да решим...
Създаване на база от данни iconТема : Създаване на база от
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Създаване на база от данни iconIii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база
Всички примери се правят на базата на проектираната база от данни за каталожна книжарница
Създаване на база от данни iconТема: база данни
Да се състави база данни, съдържаща информация за пицария, която предлага разнос по домовете
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом