Курсова работа по информатика
ИмеКурсова работа по информатика
Дата на преобразуване11.05.2013
Размер33.67 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://dimityrtanev.files.wordpress.com/2012/12/d0b1d0b0d0b7d0b0_d0b4d0b0d0bdd0bdd0b8_d0bfd180d0
Курсова работа по информатика


Създаване на база данни с помощта на Microsoft Access


Изготвили :
Димитър Танев Фак. 12112383


Анализ на проблема

Използваме Access, за да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите (съхранение, управление и анализ на данни и др.) извършвани с цел нейното решаване. Access ни помага да се справим с определен информационен проблем, който удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме коректна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.Заданието ни представлява база данни, съдържаща информация за аудиторната заетост на студентите. Базата трябва да съдържа информация относно разписението – факултетите (тяхното наименование и шифърът им), групите (номер на групата и шифър на факултета ) , учебни дисциплини (шифър на дисциплината , наименование на дисциплината , брой часовеза лекции , брой часове за упражнения), седмично разписание (номер на групата, шифър на дисциплината, аудитория , час на започване и на завършване). Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и връзки между тях, отчети, форми и друг

и инструменти.


Описание на проекта

За да бъде осъществено заданието ни използваме програмният продукт на Microsoft Access 2010 . След отваряне на програмата се задава командата : File- New – Blank database. В полето за име на базата се записва „Razpis“ , както е по задание. След това, за да запазим базата данни натискаме „Save“ .

В базата данни създадохме следните таблици:

∞ Факултети(съдържаща тяхното наименование и шифъра им)

∞ Групи ( номера и шифър на факултета)

∞ Учебни дисциплини(шифър и наименование на дисциплината, брой часове за лекции и за упражнения)

∞ Седмично разписание (номер на групата, шифър на дисциплината, аудитория , час на започване и на завършване)

Създадохме тези таблици с командата Create – Table. След това преминахме в Design View .От бутона View. Записваме името на таблицата, имената на полетата според заданието, техният тип и избираме полетата, които ще бъдат първичните ключове. Първичните ключове са :шифър на факултета , номер на групата, шифър на дисциплина. Но таблиците трябва да бъдат обвързани чрез връзки, затова използваме Relationship tools , който се намира в менюто Database tools. Свързват се полетата от различните таблици както следва по заданието. Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data Type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето, от която таблица да служи за източник на данни за нашето поле.

Форми и отчети

В базата данни „Razpis“ е необходимо наличието на форми за попълване на данните за факултетите и групите ,както и отчети за извикване на информация.

Според заданието са необходими проста форма ( за „Факултети“ и „Групи“) и сложна форма, с подформа (за „Дисциплини“ и „Седмично разписание“). За целта изпълняваме командата Create – Form . Докато сме в таблицата „Факултети“ и „Групи“. Подформата на „Дисциплини“ и „Седмично разписание“ се създава използвайки Form Wizard. За най-бързо и удобно създаване на формата с подформи. За целта извикваме From Wizard от същия бутон. Избираме всички полета от таблиците „Дисциплини“ и и „Седмично разписание“ , след което избираме бутона Form with subforms. В случая „Дисциплини“ е основна форма, а другата е подформата.

Необходимите отчети създаваме Report , която се намира в менюто Create. Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези, които са ни необходими, избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета.


Главна форма


Главната форма представлява набор от бутони спомагащи лесното преминаване от една форма в друга и от един отчет в друг. За създаването й избираме менюто Create/Form Design . Създаваме необходимото количество бутони за всеки отчет или форма и свързваме бутона съответно с отчета или формата. Главната форма е необходима за улесняване на потребителя, който е необходимо да използва единствено бутоните, за да се придвижва в различните форми/отчети за базата данни. Нашата главна форма съдържа бутони отварящи формите : Факултети и групи , Дисциплини и седмично разписание и отчетите : Отчети по дисциплини и Отчет по разписание.

Свързани:

Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом