Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница8/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МА.2.3.2. Ученикът умеe да определя връзката между страните и ъглите в триъгълника, сбора на ъглите в триъгълника и четириъгълника и решава задачи, прилагайки Питагоровата теорема.


Задача
Пресметнете лицето на платното на кораба од чертежа.

Испиши решението с неговата обосновка.


Лицето на платното е:________ m2.РешениеАко височината на платното е , тогава е .

Височината на платното е 12 m. Лицето на платното е 30 m2


Лицето на платното е 30 m2.МА.2.3.3. Ученикът умее да използва формулите за изчисляване на периметър на окръжност и лице на кръг и кръгов пръстен.


ЗадачаЛицето на малкия кръг е 9π cm2.Лицето на кръговия пръстен е 16π cm2.

Изчислете радиуса на по–голямия кръг.


Радиуса на по–голямия кръг е ____ cm.


РешениеPvk = (9π + 16π) cm2 = 25π cm2

r2π = 25π cm2

r = 5 cm


Радиуса на по–голямия кръг е 5 cm.


МА.2.3.5. Ученикът умее да изчислява повърхнина и обем на цилиндър, конус и кълбо, когато необходимите елементи са непосредствено дадени в задачата.


Задача

На чертежа се посочват два цилиндъра с обеми и 2.

Посочете верния отговор.

а)

б)

в)

Решение


в)


МА.2.3.6. Ученикът умее да забелязва фигури с осева симетрия и определя оста на симетрия; използва еднаквостта и ясвързва с характерните свойства на фигурите (напр. успоредност и равност на страни на успоредник).


Задача

Защриховайте четири полета на чертежа, така че да получите осево- симетрична фигура спрямо правата p.РешениеМА.2.4.1. Ученикът умее да сравнява величини, представени с различни мерни единици за дължина и маса.


Задача


Учителката е написала на дъската масата на четири предмета.

Отбележи буквата под предмета който е най–тежък.1kg 20g
1,2kg

1022g

1,002kga) б) в) г)Решение1,2kgб)

Задача


Продавача има в магазина три очистени пилета чиито маси са 1340 g, 1,35 kg, и 1kg 290 g. Подреди тези маси по големина, от най–голямата до най–малката.


Отговор: ________ > _________ > ________

Решение


1,35 kg > 1340 g > 1kg 290 g

МА.2.4.2. Ученикът умее да преобразява стойност на една валута в друга, като съставя правилно съответната пропорция.


Задача


Новогодишните празници Мая прекарва в Италия. Пътят и пребиваването й там струва 200 евро. Каква стойност в динари е заплатила Мая, ако в деня на плащането едно евро е струвало 105 динара?


Мая е заплатила___________ динара.

Решение


Мая е заплатила 21 000 динара.
Задача


Ако една норвежка крона струва 12,50 динара, а едно евро 105 динара, колко струват 10 евро, превърнати в норвежки крони?

Решението да се даде с неговата обосновка.


10 евро струват__________ норвежки крони.

Решение


10 евро е 105 · 10 =1050 динара. 1050: 12,5 = 84

10 евро струват 84 норвежки крони.

МА.2.4.3. Ученикът умее да изразява дадена величина с приблизителна стойност.


Задача


Цветарят трябва да закръгли цените на вносните цветя до най-близките цели числа. Напишете новите им цени.


Растение

А

В

С

Нова цена

Решение
Растение

А

В

С

Нова цена

8

9

6МА.2.5.1. Ученикът владее с описание на координатната система (определя координати на точки, както и на осево или централно- симетрични и тн.).


Задача

Въз основа на дадените координати на точката А начертайте остта y в правоъгълната Декартова координатна система.
Решение


МА.2.5.2. Ученикът умее да разчита по-прости диаграми и таблици и въз основа на това ги обработва по даден критерий (например намира средно аритметично за дадено множество данни, сравнява стойности на образцови данни със средната стойност).


Задача


В таблицата са дадени разстоянията между градовете изразени в километри.


Белград


Чачак

144Крагуевац

120

87
Никшич

536

395

482

Ниш

239

186

143

576


Нови Сад

81

225

219

616

314Зренянин

80

224

200

616

319

50
Разстоянието в километри

Белград

Чачак

Крагуевац

Никшич

Ниш

Нови Сад

Зренянин


Въз основа на таблицата довършете следните изречения, така да е точно твърдението:


а) Разстоянието между Чачак и Никшич е _______ километъра.


б) Разстоянието между Никшич и ______________ е също както и

разстоянието между Никшич и ________________.


Решение


а) Разстоянието между Чачак и Никшич е 395 километара.


б) Разстоянието между Никшич и Нови Сад е също както и

разстоянието между Никшич и Зренянин.


МА.2.5.3. Ученикът умее да обработва събраните данни и да ги представи в таблица или графично; умее да намери средната стойност с медиана.


Задача


Да дена е диаграма за успеха на учениците в една паралелка на тест по математика.а) Допълнете таблицата, която съответства на посочената диаграма, както е започнато.


Успех на ученци на тест по математика

оценка

брой ученици

5
4
3
2
1

3б) Изчислете средната белешка на теста по математика


Средната белешка на теста по математика е ________

Решение

Успех на ученици на тест по математика

оценка

Брой ученици

5

5

4

7

3

10

2

5

1

3


Средната белешка на теста по математика е 3,2

МА.3.1.2. Ученикът оперира с понятието ,, делимост“ в по-сложни ситуации.


ЗадачаНапишете три числа в петата хиляда, чиято цифра на десетици е 2, а които са делими на 9.


Това са числата_______, ________, ________.

Решение


Които и да е написани три числа от множеството{4023, 4122, 4221, 4320, 4329, 4428, 4527, 4626, 4725, 4824, 4923}.


МА.3.1.3. Ученикът умее да използва числа и числови изрази в реални условия.


Задача

Цветарка прави и продава букети цветя. Всеки букет се състои от 4 рози и 3 маргаритки.

В случай че цветарката печели 35 динара на всяка продадена роза, на всяка продадена маргаритка 25 динара и за правене на букета 60 динара, какво е най-малкото количество букети, които трябва да продаде тя, за да спечели повече от 1500 динара?

Решението да се даде с неговата обосновка.


Цветарката трябва да продаде най-малко ______ букета.

Решение


Печалбата й от един букет е: 4· 35 + 3· 25+ 60= 140 + 75 + 60 = 275

275 · 5= 1375, 275 · 6=1650 или:

1500: 275 = 5,45...

Цветарката трябва да продаде най-малко 6 букета.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом