Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница7/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МА.1.5.2. Ученикът умее да разчита и разбира данните от графика, диаграма или от таблица и определя минималната и максималната стойност на зависимата променлива.

.


Задача

Числото на слънчевите дни в една година, по отделни месеци, е дадено с диаграма:януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември


а) Най-малко слънчеви дни през годината е имало през месец-----------.

б) Най-много слънчеви дни през годината е имало през месец-----------

Решение

а) Най-малко слънчеви дни през годината е имало през месец декември.


б) Най-много слънчеви дни през годината е имало през месец август

МА.1.5.3. Ученикът умее да представя данни от таблицата с графика и обратно.


Задача

Използвайки данните за успеха на учениците от класната работа, представени в таблицата,

завършете графиката по начина, по който е започната:


успех на ученици от класната работа

оценка

брой ученици

5

3

4

6

3

12

2

7


Решение


МА.1.5.4. Ученикът умее да пресмята процент от дадено число.


Задача


Милена решава да си купи маратонки на цена от 4 000 динара. При покупката продавача й дава отстъпка от 10%. Изчислете отстъпката в динари?


Милена получава отстъпка ______ динара.


Решение


Милена получава отстъпка 400 динара.
МА.2.1.1. Ученикът умее да сравнява по големина числа от различен вид.


Задача


Дадени са следните числа:

0,2 −1,2


Кое от посочените числа е най-малко, а кое най-голямо?

Най-малкото число е _______, а най-голямото ________.

Решение


Най-малкото число е −1,2, а най-голямото .

МА.2.1.2.Ученикът умее да определя обратно число, реципрочна стойност и абсолютна стойност на число; изчислява стойност на прости изрази с повече действия с различни приоритети, включително и разкриване на скоби с числа от един и същ запис.


Задача

Изчислете:

а)

б) 3,2 · ( 4,3 +5,7) =

Решение

а) 1

б) 3,2 · ( 4,3 +5,7) = 32
ЗадачаЧислото xРеципрочна стойност на числото x

−1

Обратно число на x2

Решение


Числото x− 2−1

Реципрочна стойност на числото x

5

или

−1

или

Обратно число на x
1
МА.2.1.3. Ученикът умее да прилага основните признаци на делимост с 2,3,5,9 и десетични единици.


Задача

Свържи дадените числа с подходящите изречения:3030305

числото се дели на 3.

3030302

числото се дели на 2.

2020203

числото се дели на 5.

3050503


Решение


3030305


числото се дели на 3.

3030302числото се дели на 2.

2020203числото се дели на 5.

3050503
МА.2.1.4. Ученикът умее да използва числа и числови изрази в обикновени реални условия.


Задача


За 25 тетрадки е заплатено 750 динара. Тетрадката е за 20 динара по -скъпа от молива. Колко молива може да се купи за посочената сума?

Напишете решението с неговата обосновка.


За 750 динара могат да се купят _ молива.


Решение


750 ׃ 25 = 30

Цената на тетрадката е 30 динара

Цената на молива е 30 – 20 = 10 динара

750 ׃ 10 = 75


За 750 динара могат да се купят 75 молива.


МА.2.2.1. Ученикът е довел до солидно равнище на упражненост операциите с многочлени и числа; умее да решава линейно уравнение и система от две линейни уравнения с две неизвестни.


Задача


Посочете верния отговор.

Коренът на уравнението се намира между числата:


а) −20 и −10

б) −10 и 10

в) 10 и 20

г) 20 и 30


Решение


в) 10 и 20

МА.2.2.2. Ученикът е в действията с числа достигнал солидно равнище на упражненост, умее да работи със степени и знае какво е квадратен корен.


Задача


При правилно твърдение отбележете думата ВЯРНО, а при неправилно думата НЕВЯРНО.

ВЯРНО

HEВЯРНОВЯРНО

HEВЯРНОВЯРНО

HEВЯРНОВЯРНО

HEВЯРНО
Решение
ВЯРНО
HEВЯРНО


ВЯРНО

HEВЯРНО


ВЯРНО

HEВЯРНОВЯРНО

HEВЯРНО
МА.2.2.3. Ученикът е в аритметичните действия достигнал солидно равнище на упражненост; умее да събира и изважда многочлени, умножава два двучлена и да повдигне на квадрат двучлен.


Задача

Квадрат на двучлена (m n)2 е:


а) m2 + 2mn + n2

б) m2mn + n2

в) m2mn + n2

г) m2n2


Решение


б) m2mn + n2МА.2.2.4. Ученикът е в аритметичните действия достигнал солидно равнище на упражненост; умее да забелязва зависимостта между две променливи величини, знае функцията и интерпретира нейните свойства с графика; свързва с тях понятието права пропорционалност и определя неизвестния член на пропорцията.


Задача


На един от дадените чертежи графично е представена зависимостта между количеството на оловото (х) и цинка (у) в сплава, където се оловото и цинка намират в отношение 2:1.

Отбележете буквата над графикона на който е точно представена зависимостта на оловото и на цинка в този сплав.

a) б) в) г)

Решение


в)
Задача


За 8 m платно трябва да се заплати 2 400 динара.


a) Колко струва 12 m от това платно?

б) Колко метъра от това платно може да се купи за 750 динара?


а) 12 m платно струва _______ динара.

б) За 750 динара може да се купи _________ метъра платно.


Решение

а) 12 m платно струва 3 600 динара.

б) За 750 динара може да се купи 2,5 метъра платно.

МА.2.2.5. Ученикът е достигнал солидно равнище на упражненост в действията с числа, умее да използва уравнение за решаване на прости текстови задачи.


Задача


Петър харчи една трета от спестените си пари за купуване на ваучер за мобилния си телефон, след което му остават 800 динара. Каква е била спестената сума пари на Петър?


Спестената сума пари на Петър е била ________динара.Решение


Спестената сума пари на Петър е била 1200 динара.

МА.2.3.1. Ученикът умеe да определи съответни и прилежащи ъгли, съседни и противоположни ъгли; смята с тях, ако са дадени в цели градуси.


Задача


Определете ъгъла α от чертежа:α
α

70°

30°
= _________

Решениеα = 80°
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом