Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница6/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Задача

Дадена е фигурата F. Оцветете необходимите квадратчета така, че фигурата G да е еднаква (да може да съвпада) с фигурата F.


FG


Решение

G


МА.1.4.1. Ученикът умее да използва оподходящи единици за дължина, лице, обем, маса, време и големина на ъгъл.


Задача


Попълнете празните полета на таблицата с необходимата мерна единица:


Мерно число

Мерна единица

Повърхнина на една учебна стая

50Разстояние между Белград и Ниш

220Маса на една ябълка

120Продължителност на пътуване от Белград до Атина

2

час или
РешениеМерно число

Мерна единица

Повърхнина на една учебна стая

50Разстояние между Белград и Ниш

220Маса на една ябълка

120Продължителност на пътуване от Белград до Атина

2

час или


МА.1.4.2.Ученикът умее да преобразува по-големи мерни единици за дължина, маса и време в по-малки.


Задача


Кой период от време е най-дългият?


Посочете верния отговор

а) три месеца

б) 100 дни

в) 10 седмици

г) едно тримесечие

Решение


б) 100 дни


МА.1.4.3. Ученикът умее да използва парични знаци с различна стойност.


Задача


Ако развалиш 3 банкноти от по 200 динара на банкноти по 50 динара, колко банкноти ще получиш?


Ще получа______банкноти от 50 динара.

Решение


Ще получа 12 банкноти от 50 динара.


МА.1.4.4. Ученикът умее да избира подходяща мерна единица при измерване; закъргля величини, представени с дадена мярка.


Задача


В празните полета поставете подходящите мерни единици: km, cm, l, kg или g.
Мерно число

Мерна единица

Количество бензин в резервоара на автомобила

50
Разстоянието от Белград до Крушевац


и Новог Сада

200
Маса на една круша

120
Диаметър на топка за тенис

8
Маса на едно куче

12РешениеМерно число

Мерна единица

Количество бензин в резервоара на автомобила

50

l

Разстоянието от Белград до Крушевац


и Новог Сада

200

km

Маса на една круша

120

g

Диаметър на топка за тенис

8

cm

Маса на едно куче

12

kg


МА.1.5.1. Ученикът умее да изрази поло жението на някой обект като го слага в редове и колонки; да построи точка в първия квадрант на координатната система, когато са дадени координатите й и обратно.


Задача

На чертежа е даден план на кино ОДЕОН. Марко е купил билет в шестия ред ляво и седалка 3. Оцветете седалката на Марко.Решение1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом