Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница3/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  1. ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ


В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът /ученичката:


БЕ.3.2.1. организира текст в логически и правилно разпределени части; определя подходящо заглавие на текста и подзаглавия на частите на текста.


Задатак


Вашата задача е да напишете съчинение-разсъждение за силната привързаност към близките в стихотворението на Христо Ботев На прощаване. Направете план за написване на съчинението. Озаглавете го. Определете основните части (3 до 4 части) и накратко, с няколко думи, разкажете за съдържанието на всяка от частите.

Христо Ботев

НА ПРОЩАВАНЕ В 1868 Г.Не плачи, майко, не тъжи,

че станах ази хайдутин,

хайдутин, майко, бунтовник,

та тебе клета оставих

за първо чедо да жалиш!

Но кълни, майко, проклинай

таз турска черна прокуда,

дето нас млади пропъди

по тази тежка чужбина -

да ходим да се скитаме

немили, клети, недраги!

Аз зная, майко, мил съм ти,

че може млад да загина,

ах, утре като премина

през тиха бяла Дунава!

Но кажи какво да правя,

кат си ме, майко, родила

със сърце мъжко, юнашко,

та сърце, майко, не трае

да гледа турчин, че бесней

над бащино ми огнище:

там, дето аз съм пораснал

и първо мляко засукал,

там, дето либе хубаво

черни си очи вдигнеше

и с онази тиха усмивка

в скръбно ги сърце впиеше,

там дето баща и братя

черни чернеят за мене!...

Ах, мале - майко юнашка!

Прости ме и веч прощавай!

Аз вече пушка нарамих

и на глас тичам народен

срещу врагът си безверни.

Там аз за мило, за драго,

за теб, за баща, за братя,

за него ще се заловя,

пък... каквото сабя покаже

и честта, майко, юнашка!

А ти, 'га чуеш, майнольо,

че куршум пропей над село

и момци вече наскачат,

ти излез, майко - питай ги,

де ти е чедо остало?

Ако ти кажат, че азе

паднал съм с куршум пронизан,

и тогаз, майко, не плачи,

нито пък слушай хората,

дето ще кажат за мене

"Нехранимайка излезе", -

но иди, майко, у дома

и с сърце сичко разкажи

на мойте братя невръстни,

да помнят и те да знаят,

че и те брат са имали,

но брат им падна, загина,

затуй, че клетник не трая

пред турци глава да скланя,

сюрмашко тегло да гледа!

Кажи им, майко, да помнят,

да помнят, мене да търсят:

бяло ми месо по скали,

по скали и по орляци,

черни ми кърви в земята,

земята, майко, черната!

Дано ми найдат пушката,

пушката, майко, сабята,

и дето срещнат душманин

със куршум да го поздравят,

а пък със сабя помилват...

Ако ли, майко, не можеш

от милост и туй да сториш,

то 'га се сберат момите

пред нази, майко, на хоро

и дойдат мойте връстници

и скръбно либе с другарки,

ти излез, майко, послушай

със мойте братя невръстни

моята песен юнашка -

защо и как съм загинал

и какви думи издумал

пред смъртта си и пред дружина...

Тъжно щеш, майко, да гледаш

ти на туй хоро весело,

и като срещнеш погледът

на мойто либе хубаво,

дълбоко ще ми въздъхнат

две сърца мили за мене -

нейното, майко, и твойто!

И две щат сълзи да капнат

на стари гърди и млади...

Но туй щат братя да видят

и кога, майко, пораснат,

като брата си ще станат -

силно да любят и мразят...

Ако ли, мале, майноле,

жив и здрав стигна до село,

жив и здрав с байряк във ръка,

под байряк лични юнаци,

напети в дрехи войнишки,

с левове златни на чело,

с иглянки пушки на рамо

и с саби-змии на кръстът,

о, тогаз, майко юнашка!

О, либе мило, хубаво!

Берете цветя в градина,

късайте бръшлян и здравец,

плетете венци и китки

да кичим глави и пушки!

И тогаз с венец и китка

ти, майко, ела при мене,

ела ме, майко прегърни

и в красно чело целуни -

красно, с две думи заветни:

свобода и смърт юнашка!

А аз ще либе прегърна

с кървава ръка през рамо,

да чуй то сърце юнашко,

как тупа сърце, играе;

плачът му да спра с целувка,

сълзи му с уста да глътна...

Пък тогаз... майко, прощавай!

Ти, либе, не ме забравяй!

Дружина тръгва, отива,

пътят е страшен, но славен:

аз може млад да загина...

Но... стига ми тая награда -

да каже нявга народът:

умря сиромах за правда,

за правда и за свобода...


Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. През октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка.

През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Хр. Ботев - "Майце си".

От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Дим. Паничков, където се печата в. "Дунавска зора". През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност, но е освободен. Започва работа като печатар при Любен Каравелов, а по късно като сътрудник и съредактор на революционния орган. Започва активната му дейност като журналист. През 1875 г. издава стихосбирката "Песни и стихотворения".

Май 1876 г. - вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба "Радецки".

На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

Литературното и публицистично наследство на Ботев не е голямо по обем, но по своите художествени достойнства то бележи връх не само във възрожденската, но и изобщо в цялостното развитие на българската литература. Най-известни стихотворения: На прощаване, Хаджи Димитър, Майце си, До моето първо либе, Моята молитва, Обесването на Васил Левски и др.Отговор


Оценява се дали заглавието е подходящо, организираността на дадените части в логическа цялост и придържането към темата.


БЕ.3.2.2. създава самостоятелен аргументативен текст.


Задача


Родителите ти съобщават, че си мислят за преместване в по-голям град. Те биха искали да чуят и твоето мнение.

Твоята задача е да си помислиш добре за тази възможност, да решиш дали си за преместването или против него, да обмислиш причините и всичко това да го напишеш.

За тази задача имаш 90 минути. През това време трябва да решиш коя възможност ще застъпваш, да измислиш аргументи, с които ще защитаваш своето мнение, след това да напишеш текст, отново да го прочетеш, да провериш има ли грешки и да ги поправиш. Не забравяй да озаглавиш текста.


Твоята работа ще бъде оценена въз основа на:


  • яснотата, целостността и смисловата завършеност на текста;

  • яснотата на представеното мнение за преместването;

  • отчетените аргументи, които не съвпадат с твоето мнение;

  • спазването на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!Отговор


Оценява се яснотата, цялостността и смисловата свързаност на текста, яснотата на изложеното мнение за преместването, отчитането на аргументите, които не съвпадат с твоето мнение и спазването на правописните правила.
БЕ.3.2.3. пише съчинение наблюдение (върху книга, филм, театрално представление), репортаж и дискусия.


ЗадачаНапишете статия по следната тема: Колко е важна модата днес

Хората имат различни мнения по въпроса за важността на модата в съвременния живот.

Статията трябва да започне с изтъкване на различни становища, да продължи с изнасяне на аргументи и да се завърши със заключение. Имайте предвид, че модата не се отнася само до облеклото, но и до много други неща.

Колко е важна модата днес


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Отговор


Оценява се яснотата, целостността и смисловата свързаност на текста, яснотата и прецизността на изтъкнатите убедителни аргументи и адекватността на заключението, произтичащо от тях.БЕ.3.2.4. пише резюме на по-дълъг и/или по-сложен текст.ЗадачаПрочетете следния текст, а след това напишете резюмето му. Резюмето на текста трябва да съдържа най-важното, което си разбрал от текста.


В древна Елада най-свещеното късче земя е Олимпия, чието име и традиции са живи и сега. Нейният разцвет започва, когато дорийците издигат тук светилище в чест на бащата на боговете – Зевс.

Името на древния град се свързва с най-известните състезания, т.нар. олимпийски игри. Херакъл, великият митичен герой от древността, се смята за основател на игрите, организирани в чест на Зевс, които в продължение на около 1200 години – от 776 г. пр.н.е. до 393 г. от н.е. – се провеждат на всеки четири години.

Център на археологическите разкопки в Олимпия е дорийският храм на Зевс от времето между 470 и 456 г. пр.н.е., където първоначално се намира огромната статуя от злато и слонова кост на седящия Зевс Олимпийски, дело на Фидий. Храмът на богинята Хера, разположен северно от храма на Зевс, принадлежи все още на античната епоха. В него са запалвали олимпийския огън.

Стадионът на Олимпия е мястото, където са се провеждали олимпийските игри. Той е с дължина почти 193 м и с дълъг цилиндричен вход, наричан крипта. Там са допускани като участници и зрители само мъже. Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера. Във всички времена стадионът е възприеман като природна даденост. Зрителите са седели не върху помпозни мраморни стъпала, а върху земни насипи.


Напишете резюме на този текст. Първо си помислете за целта на текста и за най-важната информация, изнесена в него. След това напишете резюме в четири до шест изречения.


Резюме

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Отговор


Оценява се дали резюмето съдржа само най-важната информация (за произхода на думата, какво представлява понятието). В него не трябва да има допълнителна информация и детайли.БЕ.3.2.5. владее и умело прилага правописните правила на съвременния български книжовен език.Задача


В следните изречения сложете запетая, където е необходимо.


а) Състарен и умислен скитникът се завърна в своя роден край.

б) Госпожо Петрова разбрахме че Вие сте пристигнала навреме.

Отговор


Състарен и умислен, скитникът се завърна в своя роден край.

Госпожо Петрова, разбрахме, че Вие сте пристигнала навреме.


3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК


В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:


БЕ.3.3.1. умее да разделя дума на срички.


Задача


Разделете на срички следните думи:


автомобил човек  рисувам


детство   четлив

Отговор


ав·то·мо·бил чо·век  ри·су·вам


дет·ство   чет·лив


БЕ.3.3.2. владее и прилага в речта си правоговорните норми.


Задача

Сложете ударенията на следните думи:


клас, момиче, чета, пея, хубаво, червено

Отговор


клàс, момѝче, четà, пèя, хбаво, червèноБЕ.3.3.4. разпознава видове изречения по състав (прости изречения: разширени, безлични; сложни изречения: сложни съчинени и сложни съставни).Задача


Кое от следните изречения е сложно по състав?

а) Всички отидоха да гледат световното първенство.

б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.

в) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.

г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

Отговор


а)

Задача


Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното изречение.

Трудно е да се приеме истината.


Отговор


Подчинено допълнително изречение.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом