Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница2/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


БЕ.1.3.13. служи си с речници, помагала и енциклопедии.Задача


Прочетете следното определение от Тълковния речник на българския език и отговорете на въпроса


курбàн, мн. курбàни, (два) курбàна, м. 1. Животно, заклано като жертва за здраве (или в памет на някого); оброк. Давам курбан. Коля курбан. 2. Гощавка с такова животно. Отивам на курбан. Правя си курбан. 3. Ястие, което се приготвя в такъв случай. 4. Прен. Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.


Препишете преносното значение на думата курбàн.


__________________________________________________________________________Отговор


Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.
В областта на ДИАЛЕКТА И КНИЖОВНИЯ ЕЗИК ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.14. различава понятията книжовен език и диалект; знае основните данни за развитието на българския книжовен език (от началото до днес).


Задача


На кой книжовен език е написана творбата „Азбучна молитва” на Константин Преславски?


_______________________


Отговор


старобългарски книжовен език
БЕ.1.3.15. знае основните данни за произхода и диалектите на българския език.


Задача


Прочетете изреченията и посочете правилните твърдения.


а) българският език е източнославянски език;

б) словенският и словашкият са славянски езици;

в) българският и сръбският са южнославянски езици;

г) славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици;

д) руският език е южнославянски език.Отговор


б) словенският и словашкият са славянски езици;

в) българският и сръбският са южнославянски езици;

г) славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици.
БЕ.1.3.16. знае основните данни за езиците на националните малцинства.


Задача


В Сърбия има много национални малцинства. Всяко малцинство има свой език. В коя колонка са изброени само езиците на малцинствата:


а) английски б) унгарски в) български

унгарски руски русински

русински български ромски

български сръбски унгарскиОтговор


в) български

русински

ромски

унгарски
БЕ.1.3.17. положително се отнася към диалектите (към своя и чуждите диалекти)*

БЕ.1.3.18. разбира значението на книжовния език за живота на обществото и за личностното развитие*


ЛИТЕРАТУРА

В областта на ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.4.1. свързва заглавията на прочетените художествени произведения (включени в учебната програма от V до VIII клас) с имената на авторите им.


Задача


Свържете правилно литературната творба и нейния автор. Едно заглавие е излишно.


На браздата Елисавета Багряна

Снаха Иван Вазов

Синеоката Елин Пелин

Една българка Христо Ботев

Хаджи ДимитърОтговор


На браздата - Елин Пелин

Синеоката - Елисавета Багряна

Една българка - Иван Вазов

Хаджи Димитър - Христо БотевБЕ.1.4.2. различава видовете литературно творчество (народно и художествено).


Задача


Твърдението, характерно за народното творчество, отбележете с „Т”. Ако характеристиката не се отнася до народното творчество, отбележете с „Н”.


Творбата се сътворява от надарена безименна личност.

Т

Н

Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща форма.

Т

Н

В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже собствените си разбирания.

Т

Н

В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.

Т

Н
Отговор

Творбата се сътворява от надарена безименна личност.

Т
Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща форма.
Н

В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже собствените си разбирания.
Н

В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.

Т
БЕ.1.4.3. различава основните литературни родове: лирика, епос и драма.


Задача


Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:


Един вол работил на господаря си много години вярно и търпеливо. Живеел и се надявал, че като остарее, стопанинът му ще го храни добре и ще го остави да почива и да умре мирно и тихо. Но се излъгал. Когато остарял, с голяма мъка теглил ралото и тежката кола. Впрягали го да вършее по цял ден, като му поставяли зобница на устата, та да не яде от житото, което вършеел. Горкият вол търпял и си мислел: „Когато свършим хармана и засеем есенното семе, стопанинът ще ме освободи да си почина. Нима не вижда, че вече нямам сили да вървя, а камо ли да ора и да тегля колата!“

...

(БЯГСТВОТО НА ЖИВОТНИТЕ В ГОРАТА)


Отбележете правилния отговор.

а) лирика

б) епос

в) драмаОтговор


б) епос
БЕ.1.4.4. разпознава различни форми на изразяване в художествената литература: повествование, описание, диалог и монолог.


Задача


Темата за една класна работа била „Едно мое утро”.

След всеки абзац от класното напиши коя форма автора е използвал (монолог, диалог, повествование или дескрипция (описание). Едно решение се повтаря.


а) Зазвънка будилникът. Рипнах от кревата, подготвих се и излетях през глава навън. Едвам стигнах автобуса, който току-що тръгваше от гарата. _______________________


б) Отвътре автобусът беше нашаран с графити. По пода се разливаше мръсна вода. ____________________


в) - Момиче, бутна ме!

- Извенете, без да искам. __________________

г) - Без да искаш, но мене ме боли кракът! Не внимавате къде ходите, не гледате нито себе си, нито другите. Когато аз бях млад, гледах и къде ходя, и къде се спирам, а не като муха без глава... _____________________

д) Гледах Дунава, широк и син, старите жълтеникави къщурки и дърветата пълни със позлатени листа. ___________________

Отговор


а) нарация (повествование)

б) дескрипция (описание)

в) диалог

г) монолог

д) дескрипция (описание)БЕ.1.4.5. забелязва важните елементи на художествения текст: мотиви, тема, фабула, време и място на действието, образи...


Задача


Прочетете внимателно текста!


„В своите творби Йордан Йовков разкрива изстрадалата и благородна душа на бедните селяни. Такъв герой е и Моканина от разказа „По жицата”. Писателят – хуманист го представя като човек с благородно сърце и голяма душа, готов да изслуша и разбере мъката на събратята си.”


Темата на текста е:

а) Й. Йовков като автор;

б) душата на бедните селяни;

в) Моканина – човек с благородно сърце и голяма душа;

г) умението на Моканина да изслуша и разбере;

д) писателят – хуманист Йордан Йовков.Отговор


в) Моканина – човек с благородно сърце и голяма душа;
БЕ.1.4.6. има изградено желание за четене на художествена литература и уважава националното, книжовното и художественото наследство*

БЕ.1.4.7. способен е за естестическо възприемане на художествени произведения*

Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката със средно ниво на компетентност.


УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ


В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ

ученикът/ученичката:


БЕ.2.1.1. чете текст, използвайки различни начини на четене: „бегло четене” (с цел бързо намиране на определена информация); четене „с молив в ръце” (с цел учене, извършване на поставени задачи, решаване на проблеми); четене за удоволствие*.

БЕ.2.1.2. знае и умее да разпознава и отделя езикови средства, характерни за различни функционални стилове.


Задача

Прочетете следните текстове и посочете стила им: разговорен, художестван, научен, официално-делови.


А. Тук искам да остана и да умра. Че няма по-хубава земя от тая, дето съм видял слънцето за пръв път. Няма по-хубаво гнездо от онова върху сиромашкия комин, в което се излюпих и в което отгледах моите малки рожби. Де и защо ще вървя другаде? К.Константинов


Б. Поради натрупване на сняг, което прави наложително неговото разчистване с техника, временно се забранява движението и паркирането на лични автомобили в центъра на града.


В. Аз пък ти казвам, че нашият отбор е сто пъти по-добър от вашия. Първо, защото сме по-технични, а ти знаеш какво е техниката в спорта. Второ, защото и физически сме по-издръжливи в този момент. При днешния атлетичен футбол без това не може!


Г. Каква е била съдбата на крепостта през ранното Средновековие? Твърде оскъдни са данните за този период в нейната история. Липсата на културен пласт от VII-XI в. подсказва, че вероятно по това време Мадарската крепост не е била обитавана.


А_______________ Б______________ В______________ Г____________

Отговор


А - художествен, Б - официално-делови, В - разговорен, Г - научен


БЕ.2.1.4. намира, отделя и сравнява информация от два кратки текста или от повече текстове по зададени критерии.


Задача

Прочетете следните текстове и открийте общото в тях.


Ех, да бях на твоите години! Уви, времето лети бързо. Като бях млад, о-хо-о, камък да стисна, вода пуска. Вече съм стар. Ужас! Всичко ме дразни, особено котката. Марш! Вън! От нея дума не мога да кажа, все ме гледа...


Името на Веселка е весело, но самата тя е винаги недоволна от нещо. Ако искам да и разкажа виц, тя казва: „Уф! Колко е скучно!“ Предложа ли да идем на кино, казва: „Хм-м, ще видим...“ Повече няма да дружа с нея, за да мога да кажа „Браво на мене.”.

Отговор


Разказвачът изказва недоволство. Има много междуметия в двата текста.


БЕ.2.1.5. разпознава становището на автор на нехудожествен текст и го различава от други становища в същия текст.


Задача

Насилие в училищата

Неотдавна в 115 училища бе проведено изследване за насилието между учениците. Факт е, че не участват в насилието 71% от учениците. Около 29% от учениците са или жертви, или насилници. В ролята на жертва се явяват 21% от запитаните ученици. Някои жертви са същевременно и насилници – 4% от учениците.


Какво е отношението на автора на текста към насилието в училищата?


А) авторът не проявява особен интерес;

Б) авторът е загрижен;

В) авторът е сърдит.


Отбележете буквата пред правилния отговор.


Отговор


А) авторът не проявява особен интерес;2.ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ

В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът/ученичката:


БЕ.2.2.1. умее езиково да оформя текст съобразно нормите на съвременния български книжовен език.Задача

Всеки човек има свое любимо място. Това е мястото, където се чувства добре и защитено, където е щастлив и доволен. То може да бъде близо или далече, може да е истинско или измислено. Вашата задача е да опишете своето любимо място така, че да се почувстваме, като че ли сме там.

За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите кое място ще опишете, с какви детайли ще разкажете за любимото си място, как най-добре ще ни поясните защо е толкова важно за вас. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.


Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:


- яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

- качество на описаните детайли;

- спазване на правописните правила.


Моля, пишете четливо.


Успешна работа!Отговор


Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.


БЕ.2.2.2. Изготвя съобщение, реферат и доклад.


Задача


Училището ви е посетено от известен спортист. Той говори за това, колко е здравословно децата и младите да се занимават със спорт и че е полезно много деца да се включат в спортните занимания.

Напишете за това посещение съобщение в няколко изречения за училищното списание. Не забравяйте да напишете заглавието на съобщението. Погрижете се да включите подходящите данни, които трябва да съдържа едно съобщение.

_____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Отговор


Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).


БЕ.2.2.3. пише резюме на кратък и/или прост текст.


Задача


Напишете резюме на следния текст в три до пет изречения така, че в него да намерите най-важните идеи.


По онова време аз бях извадил една песен за гръцките владици в Търново. Като новост, тя се преписваше и ходеше от ръка на ръка. Ядосан, владиката, виква ме една вечер късно и накарва митрополитския ясакчия да ме запре в една одая. В нея са запирали кокошките. Нещо подир час и половина от запирането ми клисарят на черквата и слуга на митрополията, дядо Колъо дойде. Попита ме вечерял ли съм. Аз отговорих, „не съм“, а той ми донесе малко хлебец и маслини, вода и една угарка от вощеница и ми каза: „Вечеряй скоро, дорде не е догоряла свещта.“

(Из „Спомени“)

Петко Р. Славейков

Отговор


Резюмето се пише в три до пет изречения, съдържащи най-важната информация.


БЕ.2.2.4. знае и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език.Задача


Препишете правилно следните изречения, като спазвате правилата на правописната норма:


1.после ми разказа че стефан се маскирал как се скарали как се сбили заради мария.

2.за самодивите тя казваше че са отишли отколе защото хората станали лоши.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отговор


1. После ми разказа, че Стефан се маскирал, как са се скарали, как са се сбили заради Мария

2. За самодивите тя казваше, че са отишли отколе, защото хората станали лоши.

Задача


При правилно съкратена дума отбележете с Т, а при неправилно съкратена дума с Н.

д-р (доктор)

гр. (град)

жен. род (женски род)

един. чис. (единствено число)

Отговор


Т

Т

Н

Н


БЕ.2.2.5. знае и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.


Задача

Напишете необходимите препинателни знаци.


Иван отива на училище

Иване ела тук

Проф Петров живее на ул Раковски.

Ще ходиш ли на кино

Аз четa а той спи

Четох романа Под игото

24 12 2002 г

Ах каква прекрасна природа


Отговор


Иван отива на училище.

Иване, ела тук.

Проф. Петров живее на ул. „Раковски“.

Ще ходиш ли на кино?

Аз чета, а той спи.

Четох романа „Под игото“.

24.12.2002г.

Ах, каква прекрасна природа!ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК

В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.2.3.1. определя мястото на ударението в думата, знае основните правила на правоговорните норми.


Задача


Подчертайте ударените срички в думите:


пия зелен гора

играя къдрав пакост

изгубя сребърна Божидар

Отговор


пия зелен гора

играя къдрав пакост

изгубя сребърна Божидар


БЕ.2.3.2. знае и различава частите на речта.


Задача


От дадените изречения извадете съществителните имена в една колонка, а в друга глаголите.


Духна тих ветрец.

Очисти небето и пекна топло лятно слънце.

Засъхнаха нивята.

Отговор


съществителни имена глаголи


ветрец духна

небето очисти

слънце пекна

нивята засъхнахаБЕ.2.3.3. знае и умее да променя изменяемите части на речта.


Задача


Напишете формата за женски род на прелагателните имена.


струнен - _____________

безкористен - ____________

величествен - ____________

непостоянен - ____________

Отговор


струнна

безкористна

величествена

непостоянна


БЕ.2.3.4. знае и умее да определя вида на сложните изречения (съчинени и съставни).


Задача


Посочете сложните съставни изречения, подчертайте съставящите ги подчинени и напишете вида им.


Приятно е да пътуваш с лодка по брега. ________________________________________

Ние ловим риба и си приказваме. ______________________________________________

Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло. ______________________________________

Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме. __________________________________

___________________________________________________________________________Отговор


Приятно е да пътуваш с лодка по брега. _подчинено подложно


Ние ловим риба и си приказваме. ____________________________________


Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло. подчинено обстоятелствено


Мислехме да ходим далеч, но водата се развълнува. _________________________


Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме. подчинено обстоятелственоБЕ..2.3.5. знае и умее да определя вида на глагола.


Задача


Определете вида на глаголите в изреченията.


1. Ловците убиват елена. _________________________

2. Ако си призная вината, няма да ме накажат. ___________________

3. Лозата закриля елена. _______________________

4. Да напиша ли писмо на Митко? _____________________

5. Дядо Петко тръгва за Цариград. ____________________


Отговор


1. убиват - несвършен вид

2. призная - свършен вид, да накажат - свършен вид

3. закриля - несвършен вид

4. напиша - свършен вид

5. тръгва - несвършен вид


БЕ.2.3.6. знае и умее да определя синтактичната служба на думите в изречението.


Задача


В кое от следните изречения е употребeно несъгласувано определение?


А) Сутринта тръгнахме към старата хижа.

Б) Предстоеше ни многочасов труден преход.

В) По пътя се насладихме на чудесни гледки.

Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.


Отговор


Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.


В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:


БЕ.2.3.7. знае и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език.


Задача


Какви са подчертаните думи от лексикална гледна точка?


Град с размерите на орех падна на площада в малкия планински град.

Отговор


омоними


БЕ.2.3.8. разбира значението на думи и фразеологизми, намиращи се в текстове, предназначени за работа в клас (учебници, текстове за извънкласно четене и т.н.), както и в литературни и медийни текстове, предназначени за младежта, и ги употребява правилно.


Задача


Когато се каже „мечешка услуга“, това означава:


А) голяма услуга;

Б) лоша услуга;

В) услуга в точното време.

Отговор


Б) лоша услуга.


БЕ.2.3.9. определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и / или контекста, в който се употребяват.


Задача


Прочетете внимателно следното изречение и решете задачата.


Към края на февруари и в началото на март, необичайно за тоя пероид на годината, в планината се затопли, духна зефир и дръвчетата се разлистиха.


Подчертаната дума означава:


а) студен пролетен вятър;

б) топъл есенен вятър;

в) топъл пролетен ветрец;

г) зимен вятър.


Отговор


в) топъл пролетен ветрец


ЛИТЕРАТУРА

В областта на ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:

БЕ.2.4.1. умее да свързва литературната творба с автора й и с времето на създаването й.


Задача


В кой от редовете са свързани правилно авторът и литературната творба?


А) Емилиян Станев - „По жицата“

Б) Христо Ботев - „Немили-недраги“

В) Алеко Константинов - „До Чикаго и назад“

Г) Елин Пелин - „Една българка“

Отговор


В) Алеко Константинов - „До Чикаго и назад“

Задача


Кой период от време описва Иван Вазов в романа „Под игото“?

Отговор


Времето, когато България е била под турско иго


БЕ.2.4.2. разбира и умее да анализира конкретна литературна творба.


Задaча


Кой от посочените мотиви НЕ присъства в стихотворението „На прощаване“?


А) за прославата и признанието;

Б) за величието на родната природа;

В) за безсмъртието на подвига;

Г) за героичната смърт.

Отговор


Б) за величието на родната природа.


БЕ.2.4.3. различава лиро-епическите видове (поема, балада).


Задача


Прочетете дадените стихове и определете кой откъс е от поема.


1) Жално въздъхна Гергана, 2) През цял живот

умилно дума продума: съм дирила човека

Няма там, аго, по вази, и съм се разминавала

няма там стени таквизи, със него, без да знам.

зиме със здравец обрасли, Оставям го на теб,

лете със сива лиляка; творец на бъдни дни,

няма там бяло кокиче, ако не го намериш,

ни теменужка дъхава сътвори го сам.

между къдрави шубрачки.Отговор


1)


БE.2.4.4. разпознава и различава определени художествени стилови средства (олицетворение, сравнение, метафора...).


Задача


В дадения откъс намерете сравнение и олицетворение и ги подчертайте.


Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна -

като теменужен остров в лунносребърни води,

и над смътния й гребен, сякаш в болка безнадеждна,

се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.

Отговор


Витоша е тъй загадъчна и нежна - олицетворение

Като теменужен остров - сравнение


БЕ.2.4.5 различава формите на разказването в литературно-художествен текст: повествование, описание, монолог, диалог.


Задача


На линията под всеки откъс напишете дали е повествование, описание, монолог, диалог.

- Кажи, малкия!

- Бял хляб имате ли?

- Има! - отвърна тя.

___________________________

Един богат човек имал двама сина. По-малкият поискал от баща си своето наследство. Бащата изпълнил молбата му. Той заминал за далечна стрaна и похарчил всичко. Принудил се при един човек да пасе свине.

_____________________________

Под тези колосални отвесни скали, край реката е Погановският манастир, потънал отвред в зеленината на дъбовия лес, който покрива стотици разнообразни по форма и величина хълмове.

_______________________________

Перица: И мен... понякога, но днес е, забравил си, празник, и тя е в добро настроение. Хайде отново!

_______________________________Отговор


диалог, повествование, описание, монолог


БЕ.2.4.6. прави разлика между преразказ и анализ на литературна творба.


Задача


В дадените изречения се говори за романа „Снаха” на Георги Караславов.

При преразказ на творбата отбележете с „П“, а при анализ с „А“.


А) Най-голямата радост за Юрталана била да трупа имот.


Б) Работата за Юрталана е много важна, той не се съобразява с това, кой колко може да работи.


В) След като забелязал,че някой му краде царевицата, Юрталана, без да мисли много, взел камък и хвърлил към момчето, което беряло.


Г) Юрталана хладнокръвно заличава следите си, без да останат у него угризения на съвестта.

Отговор


А) П

Б) А

В) П

Г) А


Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката с напреднало ниво на компетентност.


1. УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ


В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО ученикът/ученичката:


БЕ.3.1.1. разбира по-дълги и по-сложни текстове.

Задача


Прочетете текста и отговорете на въпросите.


Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има

около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За туристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и

тишина, каквито няма във Венеция. Камбанената кула към църквата „Сан Марино” е наклонена дори повече от известната по целия свят кула в Пиза. Местните жители продължават да вярват и да разказват на посетителите, че това се дължи на

слабостта към алкохола на строителните работници.

Наред с наклонената кула Бурано е известен и като остров на дантелата. Тук

се намира т.нар. дантелено училище, както и музеят на дантелата, в който са

показани експонати от XVIII век. По онова време производството на дантела в Бурано

е било в разцвета си и местните жителки са създавали с ръцете си шедьоври, които

са се търгували по целия свят на много високи цени. Древна легенда разказва за млад

венециански мореплавател, донесъл на жена си красиви водорасли от далечни страни.

С цел да запази формите на този необикновен подарък, жената ги пресъздала с кука и

конец и поставила началото на неколковековна дантелена традиция в Бурано.

Днес главната улица на острова е буквално покрита с магазини за дантела, но

много малка част от предлаганото е изплетено на острова.


1. Кое твърдение е вярно според текста?

а) Всички дантели, които днес се предлагат на остров Бурано, са изплетени там.

б) Венеция е един от градовете в Италия, който се отличава с тишина и спокойствие.

в) На Бурано се намира камбанена кула, която е наклонена много повече от кулата в Пиза.

г) В музея на дантелата са показани експонати от деветнадесети век.


2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

а) Древна легенда разказва за появата на остров Бурано в лагуната на Венеция.

б) И днес на острова продължават да се предлагат прочутите дантели на Бурано.

в) Камбанената кула на острова е наклонена повече от известната кула в Пиза.

г) Островът предлага на туристите тишина и спокойствие, които не са характерни за Венеция.

Отговори

1. в)

2. а)

БЕ.3.1.2. намира ключови думи и прави резюме на текста.


Задача


Кои са ключовите думи в същия текст?


а) спокойствие, тишина;

б) камбанената кула, дантелата;

в) местните жители, туристите;

г) островът, лагуната.

Отговор


б) камбанената кула, дантелата
БЕ.3.1.4. чете и тълкува по-сложни нелинеарни елементи от текста: сложни упътвания, таблици, диаграми и графики.


Задача


Погледнете внимателно таблицата и отговорете на въпросите.

Лични местоимения

Именителен падеж

Винителен падеж

Дателен падеж


ед.ч.


мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

аз

ние

мене

ме

нас

ни

на мене

ми

на нас

ни

ти

вие

тебе

те

вас

ви

на тебе

ти

на вас

ви

той

тя

то

те

него

нея

него

го

я


го

тях

ги

на него

на нея

на него

му

ѝ


му

на тях

им


а) Посочете пълната форма на личното местоимение във винителен падеж, 2.л., мн.ч.

_________________________________


б) Посочете кратката форма на личното местоимение в дателен падеж, 1.л., ед.ч.

_________________________________Отговор


а) вас

б) ми

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом