Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование
ИмеПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
страница10/10
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.28 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mpn.gov.rs/propisi/dokumenti/propis-219-Program_zavrsnog_ispita_osnovno_obrazovanje-b
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Задача


При точното твърдение отбележете думата ВЯРНО,а при неточното твърдение думата

НЕВЯРНО.


Всяка два равнострана триъгълника помежду си са подобни

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всяка двa подобна триъгълника имат еднакви обиколки

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всяка два равнобедрена триъгълника с ъгъл при връха од 36° са подобни тръгълници

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всички правоъгълни триъгълници помежду си са подобни

ВЯРНО

НЕВЯРНО
Решение

Всяка два равнострана триъгълника помежду си са подобни

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всяка двa подобна триъгълника имат еднакви обиколки

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всяка два равнобедрена триъгълника с ъгъл при връха од 36° са подобни тръгълници

ВЯРНО

НЕВЯРНО

Всички правоъгълни триъгълници помежду си са подобни

ВЯРНО

НЕВЯРНО

МА.3.4.2. Ученикът умее да извършва преценка, да закръгля дадените данни и да изчислява с приблизителните им стойности; умее да определя големината на грешката (например, по-малко от 1 динар, 1 см и 1 г).


Задача


Разстоянието между точките А и D е представено със следния чертеж

Мира е определила разстоянието между точките А и D, след като е закръглила всяко едно от дадените разстояния на цяло число км и извършила тяхното събиране. Вяра най-напред е събрала разстоянията от посочения чертеж и е закръглила получената сума на най-близкото цяло число км.

Посочете верния отговор:

а) Мира е получава по-голямо число от Вяра.

б) Мира и Вяра получават еднакви числа.

в) Мира получава по-малко число от Вяра.

Решение


а) Мира получава по-голямо число от Вяра.

МА.3.5.1. Ученикът умее да определи положението (координатите) на точки, които изпълн яват по-сложни условия.


Задача

Начертай в координатната система всичките точки които са на равни растояния от оста както и точката А, а на които растоянието од остта е двапъти по-голямо од растоянието на точката от остта .Решение

МА.3.5.2. Ученикът умее да разчита диаграми и таблици.


Задача


В таблицата са дадени разстояниата между някои градове в километри.
km


Белград

Крагуевац

Ниш

Нови Сад

Нови Пазар

Суботица

Заечар

Белград115

239

82

271

178

236

Ягодина

165

42

104

217

196

319

117

Крагуевац

115146

197

160

299

159

Кралево

192

54

152

251

106

353

193

Крушевац

192

70

91

274

167

376

132


а) Кой град сe на 115 km разстояние?.......................

б) Кои два града от Белград 353 km?...............................................

в) Кои два града се намират на разстояние по-малко от 50 km?.......................................

г) Колко градове в таблицата са на разстояние повече от 200 km от Белград?...................


Решение


а) Крагуевац

б) Кралево и Суботица

в) Яагодина и Крагуевац

г) триМА.3.5.3. Ученикът умее да събира и обработва данни, съставя сам диаграма или таблица, изобразява графично взаимоотношение между величини.


Задача

Мая кара колело 45 минути. След първите 10 минути колоездене достига скорост от . С тази скорост кара следващите 20 минути, след което започва равномерно да намалява скоростта до спиране. Попълнете диаграмата, представляваща колоезденето на Мая.Решение
МА.3.5.4. Ученикът умее да прилага процентното изчисление в по-сложни ситуации.


Задача


Цената на книгата е първоначално увеличена с 10%, след това е намалена с 10% и сега е 198 динара. Каква е била цената на книгата преди поскъпването й?


Посочете верния отговор.


а) 198 динара

б) 200 динара

в) 202 динара

г) 196,02 динара

Решение


б) 200 динара
Образователни стандарти за край на задължителното основно образование по математика с непознати задачи с цел проверка


МА.2.3.4. Ученикът владее понятията призма и пирамида, иачислява тяхната поврхнина и обем, когато в задачата непосредствено са дадени необходимите елементи.


Задача

Дължината на основния ръб на правилна триъгълна еднакворъбеста пирамида е 8 cm. Колко

е нейната повърхнина?

Решението да се даде с неговата обосновка.


Повърхнината на пирамидата е _______cm2.

Решение


,

,

,
.Повърхнината на пирамидата е .


М.А.2.5.4. Ученикът умее да прилага процентно изчисление в прости реални условия (например, промяна на цена на даден артикул с определен процент).


Задача


Гордана продава сладолед. На всеки продаден сладолед на цена от 60 динара тя печели 6 динара. Каква е процентната й печалба от един продаден сладолед?

Посочете верния отговор.


а) 6%

б) 1%

в) 54%

г) 10%

Решение


г) 10%


МА.3.1.1. Ученикът умее да определя числовата стойност на по-сложни изрази.


Задача

Пресметнете произведението на изразите А и В, ако е и B =.


А = _______, B = ______ , произведението е A · B = _______

Решение


А = 3, B = , произведението е A · B = 2
МА.3.2.1. Ученикът е достигнал високо равнище на упражненост при извършване на действия, изтъквайки приложените свойства; знае да съставя и решава линейни уравнения и неравенства и системи от линейни уравнения с две неизвестни.


Задача


Кое множество от числа, представено на числовата ос, е решение на неравенството:


?Решение

МА. 3.4.1. Ученикът умее да преобразува мерните единици и да изчислява с тях, когато е наобходимо.


Задача


В киното филмът свършва в 22 часа и 10 минути. Кога е започнал филмът, ако той е бил с продължителност от 115 минути?

Посочете верния отговор.

а) 20 часа и 55 минути

б) 20 часа и 45 минути

в) 20 часа и 15 минути

г) 20 часа и 5 минути

Решение


в) 20 часа и 15 минути


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconИме, ПРЕЗиме, фамилия
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и чл. 9, ал. 1, от пмс №33/15. 02. 2013 г за условията за получаване на стипендии от учениците...
Програма за зрелостен изпит след завършено основно образование iconПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом