Министерство на труда и социалната политика
ИмеМинистерство на труда и социалната политика
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер218.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.namrb.org/doc12/PRILOJENIQ-26102012-FIN.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


Приложение към Заповед № РД01-864/30.10.2012 г.


УТВЪРЖДАВАМ: /П/


ТОТЮ МЛАДЕНОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


ПРИЛОЖЕНИЯ

КЪМ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ПЕРСОНАЛА

В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА


ОКТОМВРИ, 2012 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент: 0,4


Препоръчителен коефициент за Дневен център за деца с увреждания - СЕДМИЧНА ГРИЖА – 0,6


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Педагог;

 • Психолог;

 • Рехабилитатор /кинезитерапевт/ ерготерапевт;

 • Логопед;


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Медицинска сестра;

 • Трудотерапевт (за деца от 16 до 18 години).2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • Детегледач;


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Снабдител, доставчик (шофьор);

 • Хигиенист.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент: 0,4


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/Управител;

 • Социален работник;

 • Медицинска сестра;

 • Трудотерапевт;

 • Рехабилитатор/ерготерапевт.

1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Логопед;

 • Психолог.


2. Общи длъжности:


2.1.Длъжности, подпомагащи функционирането на социалната услуга:

 • Хигиенист;

 • Работник кухня;

 • Шофьор;

 • Счетоводител/Касиер/Домакин.


СЕДМИЧНА ГРИЖА:

Препоръчителен коефициент: 0,2

Допълнителни длъжности за осигуряване на 24 – часова качествена грижа:

 • Длъжности за специалисти необходими за функциониране на услугата

 • Медицинска сестра

 • Общи длъжности пряко ангажирани с функционирането на социалната услуга

 • Санитар.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИTE И КРИТЕРИИTE ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА


Препоръчителен коефициент: 0,1

1. Длъжности за специалисти:

1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител / Координатор;

 • Медицинска сестра.


2. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:


 • Работник кухня/Хигиенист.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


Препоръчителен коефициент: 0,3


1. Длъжности за специалисти:


  1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Медицинска сестра;

 • Рехабилитатор / кинезитерапевт /ерготерапевт;

 • Трудотерапевт;

 • Логопед.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • ХигиенистПРИЛОЖЕНИЕ № 3


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП


ЗА ДЕЦА


Препоръчителен коефициент: 0,8


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник.1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • Детегледач.ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент: 0,9


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Възпитател.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог;

 • Медицинска сестра.


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • Детегледач.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Хигиенист.ИЛО


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Б


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП


ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент– 0,9


1. Длъжности за специалисти:

1.1. Длъжности за специалисти необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/управител;

 • Социален работник;

 • Медицински специалисти ( медицинска сестра и др.).

 • Трудотерапевт.


2. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар/болногледач.ПРИЛОЖЕНИЕ №4


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ


Препоръчителен коефициент:

 • при капацитет до 20 места - 0,5;

 • при капацитет над 20 места - 0,2.


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител/Ръководител/Координатор;

 • Социален работник;

 • Медицинска сестра;


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:


 • Касиер/Счетоводител/Домакин;

 • Хигиенист.ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР


Препоръчителен коефициент: 0,7

1. Длъжности за специалисти:

1.1.Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител/ координатор;

 • Социален работник;

 • Психолог;

 • Възпитател / в случаите когато услугата се предоставя за деца/.2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:


 • Хигиенист.ПРИЛОЖЕНИЕ № 6


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ

ЗА ПЕРСОНАЛ В


ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ


Препоръчителен коефициент - 0,61. Длъжности за специалисти:

1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител/Координатор;

 • Социален работник;

 • Трудотерапевт.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:


 • Психолог.ПРИЛОЖЕНИЕ № 7


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ


Препоръчителен коефициент: 0,6

1. Длъжности за специалисти:

1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител/ Координатор;

 • Социален работник;

 • Трудотерапевт,

 • Медицински специалист – медицинска сестра.ПРИЛОЖЕНИЕ № 8


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ


Препоръчителен минимален коефициент: 0,2

1. Длъжности за специалисти:

1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Управител/Координатор/Социален работник.ПРИЛОЖЕНИЕ № 9


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ПРИЮТ


Препоръчителен коефициент:


 • при капацитет до 20 места - 0,6;

 • при капацитет над 20 места - 0,2.


1. Длъжности за специалисти


  1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Психолог.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Медицинска сестра;

 • Възпитател.2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • Хигиенист.ПРИЛОЖЕНИЕ № 10


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


СОЦИАЛЕН УЧЕБНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР


Препоръчителен коефициент - 0,45


1.Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор;

 • Помощник-директор, учебна дейност;

 • Преподавател/Учител за лица със СОП;

 • Специалист учебна практика;

 • Социален работник;

 • Възпитател;

 • Медицинска сестра.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог;

 • Логопед.

 • Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт.
 1. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Перач/Гладач;

    • Главен готвач /Готвач/ Помощник готвач;

    • Работник-кухня;

    • Хигиенист;

 • Касиер/Счетоводител/Домакин;

    • Работник поддръжка/Общ работник;

    • Шофьор;

    • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 11


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”


Препоръчителен коефициент: 0,8


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Медицинска сестра.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.ПРИЛОЖЕНИЕ № 12


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА


Препоръчителен коефициент: 0,2


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Психолог.1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Педагог;

 • Логопед.ПРИЛОЖЕНИЕ № 13


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА


Препоръчителен коефициент: 0,5


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Ръководител;

 • Социален работник;

 • Медицинска сестра;

 • Възпитател.1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужване на потребителите:

 • Съобразно нуждите на целевата група да бъде осигурен и друг персонал.ПРИЛОЖЕНИЕ № 14


ДЛЪЖНОСТИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА от 3-6 ГОДИНИ


Препоръчителен коефициент: 0,6


Съотношение между длъжности за специалисти и общ персонал: не по-малко от 55:45


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ управител/ ръководител;

 • Социален работник/педагог;

 • Възпитател;

 • Медицинска сестра.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Детегледач.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Инструктор по хранене;

 • Готвач;

 • Домакин/ Организатор стопански дейности;

 • Касиер/счетоводител;

 • Шофьор/ работник поддръжка;

 • Работник кухня;

 • Перач/гладач/шивач;

 • Хигиенист;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 14А


ДЛЪЖНОСТИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА от 7 – 18/20 ГОДИНИ


Препоръчителен коефициент: 0,5


Съотношение между длъжности за специалисти и общ персонал: не по-малко от 55:45


1. Длъжности за специалисти:1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ управител/ ръководител;

 • Социален работник/педагог;

 • Възпитател.1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Готвач;

 • Работник кухня;

 • Перач/гладач/шивач

 • Домакин/ Организатор стопански дейности;

 • Касиер/счетоводител;

 • Шофьор/ работник поддръжка;

 • Хигиенист;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 15


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент: 0,6


Съотношение между длъжности за специалисти и общ персонал: не по-малко от 55:45
1. Длъжности за специалисти:1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ управител/ ръководител;

 • Социален работник/педагог;

 • Възпитател;

 • Медицинска сестра;

 • Рехабилитатор/ кинезитерапевт / ерготерапевт.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Арттерапевт

 • Психолог;

 • Логопед.


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Детегледач;


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Инструктор по хранене;

 • Готвач;

 • Работник кухня;

 • Домакин/ Организатор стопански дейности;

 • Касиер/счетоводител;

 • Шофьор/ работник поддръжка;

 • Хигиенист;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 16


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ


Препоръчителен коефициент: 0,7


Съотношение между длъжности за специалисти и общ персонал: не по-малко от 55:45


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ управител/ ръководител;

 • Социален работник/педагог;

 • Възпитател;

 • Медицинска сестра;

 • Рехабилитатор/ кинезитерапевт / ерготерапевт.1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Арттерапевт;

 • Психолог;

 • Логопед.


2. Общи длъжности:


2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Детегледач;


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Инструктор по хранене;

 • Готвач;

 • Работник кухня;

 • Перач/гладач/шивач

 • Домакин/ Организатор стопански дейности;

 • Касиер/счетоводител;

 • Шофьор/ работник поддръжка;

 • Хигиенист;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 17


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА

ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ


Препоръчителен коефициент – 0,54

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60


1. Длъжности за специалисти:


1.1.Длъжности за специалисти необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ Управител;

 • Трудотерапевт;

 • Психолог;

 • Педагог;

 • Логопед;

 • Социален работник;

 • Медицински специалисти – лекар с регистрирана практика /фелдшер; медицински сестри, рехабилитатори/ кинезитерапевт /ерготерапевт/


2.Общи длъжности:

2.1. Длъжности пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар;

 • Бръснар/фризьор.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Перач /гладач;

 • Главен готвач/помощник готвач/готвач;

 • Работник-кухня;

 • Хигиенист;

 • Касиер/счетоводител/домакин;

 • Общ работник;

 • Шофьор;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 18


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА

ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА


Препоръчителен коефициент – 0,53

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60

1. Длъжности за специалисти:


1.1.Длъжности за специалисти необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ Управител;

 • Трудотерапевт;

 • Психолог;

 • Социален работник;

 • Медицински специалисти – Лекар – психиатър с регистрирана практика; Медицинска сестра, Фелдшер, Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт.
 1. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар;

 • Бръснар/Фризьор.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Перач/гладач;

 • Главен готвач/помощник готвач;

 • Готвач;

 • Работник-кухня;

 • Хигиенист;

 • Касиер/Счетоводител/Домакин;

 • Работник поддръжка/общ работник;

 • Шофьор;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 19


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ


Препоръчителен коефициент – 0,52

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60


1. Длъжности за специалисти:

1.1.Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ Управител;

 • Трудотерапевт;

 • Психолог;

 • Социален работник;

 • Медицински специалист – лекар с регистрирана практика /фелдшер; медицински сестри, рехабилитатори/ кинезитерапевт /ерготерапевт/


2. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар;

 • Бръснар/фризьор.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Касиер/счетоводител/ домакин;

 • Главен готвач/ готвач/ помощник готвач;

 • Работник - кухня;

 • Перач/гладач;

 • Общ работник;

 • Хигиенист;

 • Шофьор;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 20


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА

ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ


Препоръчителен коефициент – 0,49

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60


1.Длъжности за специалисти:


1.1.Длъжности за специалисти необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/Управител;

 • Трудотерапевт;

 • Социален работник;

 • Медицински специалисти - Медицинска сестра, Лекар с регистрирана практика/Фелдшер; Рехабилитатор/Кинезитерапевт/ Ерготерапевт.


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог;


2.Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар;

 • Бръснар/Фризьор.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Перач/Гладач;

 • Главен готвач/Помощник готвач;

 • Готвач;

 • Работник-кухня;

 • Хигиенист;

 • Касиер/Счетоводител/Домакин;

 • Работник поддръжка/Общ работник;

 • Шофьор;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ № 21


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА

ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ


Препоръчителен коефициент – 0,57

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60


1. Длъжности за специалисти:


1.1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/Управител;

 • Психолог;

 • Социален работник;

 • Медицински специалист – (Лекар с регистрирана практика / Фелдшер, медицински сестри, рехабилитатор/ кинезитерапевт/ ерготерапевт).


2. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Бръснар/фризьор;

 • Санитар.

2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Перач/гладач;

 • Главен готвач/Готвач/Помощник готвач;

 • Работник-кухня;

 • Хигиенист;

 • Касиер/Счетоводител/Домакин

 • общ работник;

 • Шофьор;

 • Огняр.ПРИЛОЖЕНИЕ: № 22


ДЛЪЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА


Препоръчителен коефициент – 0,44

Съотношение между длъжности за специалисти и общи длъжности 40 : 60


1. Длъжности за специалисти:

  1. Длъжности за специалисти, необходими за функциониране на социалната услуга:

 • Директор/ Управител;

 • Социален работник;

 • Трудотерапевт;

 • Медицински специалист – (Лекар с регистрирана практика /фелдшер; медицински сестри, рехабилитатори / кинезитерапевт/ ерготерапевт )


1.2. Препоръчителни длъжности за специалисти:

 • Психолог.


2. Общи длъжности:

2.1. Длъжности, пряко ангажирани с обслужването на потребителите:

 • Санитар;

 • Бръснар/фризьор.


2.2. Длъжности, подпомагащи функционирането на услугата:

 • Касиер/Счетоводител/ Домакин;

 • Главен готвач/ готвач/ помощник - готвач;

 • Работник, кухня;

 • Перач/ гладач;

 • Общ работник;

 • Хигиенист;

 • Шофьор;

 • Огняр.Свързани:

Министерство на труда и социалната политика iconРепублика българия министерство на труда и социалната политика заповед
На основание чл. 4, т. 1 и чл. 29, т. 6 от Устройствения правилник на Министерство на труда и социалната политика (пмс №260 от 12....
Министерство на труда и социалната политика iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси министерство на труда и социалната политика
Място на провеждане: Сградата на Министерството на труда и социалната политика, ул. Триадица №2, София
Министерство на труда и социалната политика iconПроект bg051PO001 08
Министерство на труда и социалната политика” финансирана по проект bg051PO001 08 „Подобряване качеството на услугите в системата...
Министерство на труда и социалната политика iconСоциалната политика
...
Министерство на труда и социалната политика iconСоциалната политика
...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Мерки за активизиране на социалната политика и възстановяване на българската икономика до края на месец април 2010 г
Министерство на труда и социалната политика iconСписък на основния състав на обществения съвет към министъра на труда и социалната политика
Р на съвета, представител на министъра на труда и социалната политика – Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Бюро по труда”. Подкрепят се проекти, насочени към обновяване на обекти с историческа и архитектурна значимост, както и обекти от...
Министерство на труда и социалната политика iconМинистър на труда и социалната политика
За условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от министерството на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика iconМинистерство на труда и социалната политика
Бюро по труда”. Подкрепят се проекти, насочени към обновяване или строителство на обекти с историческа и архитектурна значимост,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом