Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на
ИмеСписък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер7.12 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://konkursi.unwe.bg/главен асистент.docx
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на

академична длъжност „главен асистент“ предават на членовете на

научното жури


1. Списък и екземпляри от научноизследователски трудове, публикации, научно и научно-приложни разработки, които не повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“.

3. Автобиография.

4. Копие от дипломата за ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ (ако кандидатът притежава такава).

5. Удостоверение за преподавателски стаж по специалността.

6. Служебна бележка за учебна натовареност.

7. Карта за изпълнение на количествените изисквания.


Дирекция „Наука“ предоставя на членовете на научното жури заповедта на ректора, с която е утвърден състава на журито и датата на изпита и препис-извлечение от протокола на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични длъжности.

Свързани:

Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconКонкурс "моите детски мечти"- 2011 списък на участниците

Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconСписък на допуснатите кандидати до външен конкурс, обявен със Заповед №189 от 10. 09. 2012г за заемане на длъжност в Сметната палата

Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconСписък на участниците в
Списък на участниците в образователна програма“Финансова и икономическа грамотност“-20 ученици и 4 учители от нфсг и нтбг – София...
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “съдия” в апелативен съд, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “прокурор” в окръжна прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “прокурор” в апелативна прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността “съдия” в районен съд, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconВсс обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за
Заемане на длъжността „прокурор” в специализирана прокуратура, по обявен конкурс за повишаване в длъжност и за преместване
Списък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом