Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
ИмеСеминар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
Дата на преобразуване09.05.2013
Размер26.23 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mrrb.government.bg/docs/827a1c4b54b0eed663591250cfc9e774.doc
С е м и н а р

Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


Дневен ред

10.15 – 10.30

Пристигане и регистрация на участниците

10.30 – 11.30

Откриване

Водещ: Каталин Главан, н-к отдел, Управляващ орган

 • Възможности, които Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 предоставя на областта – домакин – Префект / областен управител на областта-домакин

 • Кратко слово – Префект / областен управител на област -партньор

 • Послание от представител на Управляващия орган (Главен директор / директор)

 • Послание от Националния партниращ орган (МРРБ) (Директор / н-к отдел)

 • Опит от Програма ФАР-ТГС България-Румъния – ТГС офис Кълъраш / ФАР ТГС от Министерство на развитието, благоустройството и жилищата, Румъния / МРРБ

 • Представяне на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 – Каталин Главан

 • Търговската марка на Програмата Румъния – България 2007-2013 Андра Михалчою, съветник

11.30 – 11.45

Въпроси и отговори от журналисти

Водещ: Каталин Главан

11.45 – 12.00

Кафе пауза

12.00 – 13.30

Интерактивна сесия 1

Водещ: Каталин Главан / Анка Куригуц

 • Представяне на Насоките за кандидатите (видове проекти, допустими бенефициенти, дейности, разходи) – Каталин Главан

 • Принцип на водещия партньор (създаване и укрепване на партньорства) – Ана Думитрана, връзки с обществеността

 • Добри практики от предходни ТГС програми от стари страни-членки – експерти от Управляващия орган / Националния партниращ орган

 • Успешен проект, изпълнен по ФАР-ТГС (представен от бенефициента)

13.30 – 13.45

Въпроси и отговори

13.45 – 14.30

Обяд

14.30 – 16.00

Интерактивна сесия 2

 • Дърво на проблемите – дърво на целите (упражнение) – Андра Михалчою

 • Логическа матрицаКак подхождаме логически към проекта (цели, дейности, индикатори, оценки) – Ана Думитрана

 • Формуляр за кандидатстване - Оана Манцог, съветник

Упражнение – симулация на попълване на формуляра за кандидатстване – Каталин Главан

16.00 – 16.10

Кафе пауза


16.10 – 17:00

Заключителни дейности/семинар. Следващи стъпки.

Събиране на въпросниците за оценкаЗабележка: Семинарът ще се провежда на румънски и български със симултанен превод .

Упражненията и презентациите ще бъдат на английски език.


Romania-Bulgaria Cross Border Cooperation Programme

2007 - 2013


Свързани:

Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconТехническо задание оп 1
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя...
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 2
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” и „Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации” изпълняват проект „Информационни центрове...
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconТърговско-промишлена палата добрич
Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество румъния българия 2007-2013
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“...
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПрограмата за трансгранично сътрудничество българия румъния 2007-2013
Трансграничен бизнес център, ул. Букурещ, бл. 114, вх. А – близо до Окръжната служба за публични финанси
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПроект: "Трансгранично сътрудничество в сферата на веи и енергийната ефективност"
ЕЕ. Срещата се организира в рамките на проект ”Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната...
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
Проект: „ TourNet – насърчаване на трансграничната работа в мрежа за развитие на общ българо-румънски туристически продукт”
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013
Проект: „ TourNet – насърчаване на трансграничната работа в мрежа за развитие на общ българо-румънски туристически продукт”
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconОперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално...
Семинар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г iconПрограма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 2013 г юли 2007г
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” юли 2007г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом