"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център" Тервел, 28. 01. 2013 г
Име"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център" Тервел, 28. 01. 2013 г
Дата на преобразуване08.05.2013
Размер21.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tervel.bg/profil/otgovori/otgovor_7.doc
ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА НА МБАЛ ТЕРВЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”


Тервел, 28.01.2013 г.


Въпрос 1 :

1. В техническото предложение Образец 2 за изпълнение на поръчката има изискване да се приложи график за ползване на работната ръка и график за ползване на оборудване.

  • Какво разбирате под „график на ползване на работната ръка /диаграма на работната ръка или друг вид?

  • В какъв вид да бъде графикът за ползване на оборудването – графичен или текстов след като в Приложение №6 има изискване да се посочи време и етапи,през които ще се ползва оборудването?


Отговор на въпрос 1 :

Възложителят не изисква специална форма на графика за ползване на работната ръка.Достатъчно е от него да се черпи информация за разпределението на работната ръка по време на различните етапи на изпълнение на СМР и разбира се , в рамките на предложения от участника срок.

По отношение на графика за оборудването – също не се поставят специални изисквания. Документът трябва да дава информация за времето и етапите , през които ще се ползва оборудването, отново в контекста на предложения от участника срок за изпълнение.

Въпрос 2 :

Ценовото предложение на ОП се формира чрез остойностяване на приложената КСС в документацията.

Отговор на въпрос 2:

Въпросът е неясен.В документацията е приложен макет на КСС. Разбира се, че сборът по отделните пера в КСС-то трябва да е равен на сумата, посочена в ценовото предложение.

Въпрос 3:

Моля по позиция 43 и 44 от Част АС – настилки и облицовки да поясните точния вид на настилка и облицовка по стени от „Таркет” като посочите техническите параметри?

Отговор на въпрос 3:

На стр.29 от Указанията към участниците, раздел „Технически спецификации” е дадена детайлна информация по въпроса.

Въпрос 4:

Какъв е видът на отваряне на шуберите по позиция 81 и 82 от КС / плъзгане или нормално отваряне/? Може ли шуберите да се изпълнят от AL?

Отговор на въпрос 4:

Шубери по позиция 81 и 82 са неотваряеми -оловни стъкла зазидани в тухлени плътни стени -да се изпълнява предписание по част "Лъчезащита".

Въпрос 5:

Какъв е видът на пълнежа на PVC вратите /ПДЧ или PVC / относно позиция 70 от КС? Моля да приложите схема на отваряне на вратите 18.87 м2.,/т.к. от спецификацията за дограма не става за кои врати се отнася 18.87 м2./

Отговор на въпрос 5:

Врати с квадратура  18,87м2 плътни ПВЦ са на Тоалетни -да се гледат разпределения част АС/.Няма специални изисквания за пълнежа на вратите.

Въпрос № 6:

По позиция 63 „Предстенна обшивка гипсокартон” /сейфгард/ на метална конструкция – 11, 40 кв.м., моля да уточните за предстенна обшивка ли става въпрос, ако да – то следва количеството да е два пъти повече или за преградна стена, и с колко пласта гипсокартон ще се изпълнява.

Отговор на въпрос 6:

Да се изпълнява предстенна обшивка тип „сейфгард” в количество съгласно КСС .


КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ....................................

(Живко Георгиев)


ди

Свързани:

\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево"
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп – Гюешево”
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина самоков
Предмет: ” Строително-монтажни работи по привеждане на помещенията на мбал самоков еоод – гр. Самоков в съответствие с действащите...
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина тервел град тервел
Тервел-9450,ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №8, Номератор 05751 /2070,2075,факс2391,e-mail: tervel2000@yahoo com
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина тервел град тервел
Тервел-9450,ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №8, Номератор 05751 /2070,2075,факс2391,e-mail: tervel2000@yahoo com
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина тервел град тервел
Тервел-9450,ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №8, Номератор 05751 /2070,2075,факс2391,e-mail: tervel2000@yahoo com
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина тервел град тервел
Тервел-9450,ул.”Св. Св. Кирил и Методий” №8, Номератор 05751 /2070,2075,факс2391,e-mail: tervel2000@yahoo com
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г icon1. Отчет за дейността и финансовото състояние на "мбал" еоод гр. Тервел към 30. 07. 2005г
Днес 29. 09. 2005г от 30 часа в залата на общината се проведе заседание на Общински съвет – гр. Тервел, обл. Добрич на основание...
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconЗаседание на Общински съвет гр. Тервел
Информация за извършените ремонтни работи в училищата и детските градини от община Тервел и готовността им за започване на учебната...
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщинабурга с гр. Бургас, ул. „Александровска №26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918
В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на пристройка...
\"строително – монтажни работи за реконструкция и преустройство на сграда на мбал тервел за обособяване на медицински център\" Тервел, 28. 01. 2013 г iconОбщина тервел
Провеждането на таен търг на 02. 04. 2012 г от 10. 00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом