Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година
ИмеИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година
Дата на преобразуване08.05.2013
Размер61.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-kyustendil.com/ocms/export/sites/riokustendil/menu/reception/Priem2011/3klasirane
Информация


за прием на ученици след завършено основно образование

по Наредба №11/28.03.2011г. на МОМН

за учебната 2011/2012 година


III-ти етап на класиране


I.Прием след завършено основно образование в паралелки за придобиване

на средно и професионално образование за учебната 2011/2012г.Училище, наименование на профила/професията - специалността

Брой записани ученици след

III-то класиране

26.07.2011г.

Брой свободни

места след

III-то класиране


Професионална гимназия , гр. Бобов дол522010 Електротехник

5220102 Електроенергетика


19


7ПГ”Акад.С.П.Корольов”, гр. Дупница482010 Икономист-информатик

4820101 Икономическа информатика


22


4

522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

5220309 Топлотехника


10


3

525010 Техник по транспортна техника

5250101 Автотранспортна техника


10


3


ПГХВХТ, гр. Дупница811070 Готвач

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки


24


2


Професионална гимназия по транспорт, гр. Дупница522010 Електротехник

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника


12


3

525020 Монтьор на транспортна техника

5250201 Автотранспортна техника


12


2


ПГОСУ, гр. Дупница482020 Оператор информационно осигуряване

4820201 Икономическо информационно осигуряване


18


8


ПГ по икономика и мениджмънт, гр. Кюстендил346010 Офис-мениджър

3460101 Бизнес-администрация


24


2ПГ по селско стопанство, гр. Кюстендил621060 Фермер

6210601 земеделец


26


0ПГ по туризъм, гр. Кюстендил811060 Ресторантьор

8110603 Кетеринг


29


0


ПГ по лека промишленост, гр. Кюстендил542040 Моделиер – технолог на облекло

5420401 Конструиране,моделиране и технология на облеклото от

текстил


22


4


ПТГ”Джон Атанасов”, гр. Кюстендил522010 Електротехник

5220109 Електрически инсталации


12


1

523050 Техник на компютърни системи

5230501 Компютърна техника и технологии


15


11


ПГ по туризъм и администрация, гр. Сапарева баня346020 Офис-секретар

3460201 Административно обслужване


10


4

811010 Хотелиер

8110101 Организация на хотелиерството


10


5


ВСОУ “Д. Дебелянов”, гр. ДупницаНепрофилирано обучение (в.ф.о.)

18

12СОУ “Хр.Ботев”, гр. Бобов долПрофил “Природоматематически”, вариант “Информационни

технологии”


17


12Гимназия “Неофит Рилски”, гр. КюстендилПрофил “Изкуства”, вариант „Музика”

10

3

Профил “Изкуства”, вариант „Изобразително изкуство”

11

2

Непрофилирано обучение (в.ф.о.)

18

12
ІІ. Прием след 8 клас в паралелки за придобиване на І СПК:


ПГ по лека промишленост, гр. Кюстендил542110 Шивач

5421101 Шивачество (в.ф.о.)


19


11


III. Прием след завършен 8 клас в помощна паралелка:


ПУ-интернат – с.Стоб, община Кочериново811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и

развлечения


9


3ІV. Прием след 7 клас в паралелки за придобиване на І СПК:


ПГ по селско стопанство - гр.Кюстендил621110 Работник в растениевъдството

6211102 Трайни насаждения (в.ф.о.)


18


12

621120 Работник в животновъдството

6211203 Свиневъдство (в.ф.о.)


18


1226.07.2011г. Изготвил: инж. Силвия Тонева

Председател на комисията за прием на ученици

след завършено основно образование в област Кюстендил

Свързани:

Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconИнформация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година

Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconОсновно училище „доктор петър берон" – гр. Ямбол ул. „Кожух планина" №17; тел: 046/66 68 32; e-mail
...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconЗа прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г
По т. 3: Редът условията за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г в Соу „Райчо Каролев” се определя от
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconСписък на записаните ученици в пги"Карл Маркс" след завършено основно образование и брой на незаетите места след І етап на класиране специалност: „ Банково дело „

Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconРепублика българия
За училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 година съгласно наредба №11/28. 03. 2005 година за...
Информация за прием на ученици след завършено основно образование по Наредба №11/28. 03. 2011г на момн за учебната 2011/2012 година iconЗаповед №504 От 06. 04. 2012 г
Мон за организиране и провеждане на външно оценяване на учениците в VII клас на държавните и общинските училища през учебната 2011...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом