Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
ИмеЕлком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
Дата на преобразуване07.05.2013
Размер37.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elcom-md.com/tyrg_docs/5-Technical Specification.doc
Е Л К О М - М Д “ - В А Р Н А


Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я


по открита процедура за


Доставка на машини за обработка на метал – режещи, огъващи, пробивни по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Гилотина с дължина на рязане 2600мм и програмиране на ограничителя

Обособена позиция 2: Машина за огъване на листова ламарина, абкант хидравличен с дължина на огъване 2600мм и с независимо управление на цилиндрите при настройка

Обособена позиция 3: Преса за отвори с набор инструменти за щанцоване

Обособена позиция 4: Машина за огъване на медни и алуминиеви шини и профили (електрохидравлична) с набор инструменти

Обособена позиция 5: Машина за рязане на медни и алуминиеви шини”


Общи изисквания:

 • Оборудването да се предлага с включена стандартна екипировка и инструменти – матрици, които да са описани в офертата, и да са включени в цената

 • Предлаганото оборудване да отговаря на Европейската директива за безопасна работа с машини

 • Фирмите производителки да имат внедрена система за управление на качеството ИСО 9000

 • В офертата да са описани гаранционните условия и срок, както и организацията на сервизната дейност – наличие на сервизна база, време на реакция в гаранционен и извънгаранционен срок, условия на доставка на резервни части и др.


1: Гилотина с дължина на рязане 2600мм и програмиране на ограничителя


Машина за рязане на метални листове – гилотина, с дължина на ножа 2600мм. и програмиране на стопер. Машината да е с хидравлично задвижване. Гилотината да позволява работа с листове с максимална дебелина 6мм, да може да се регулира разстоянието между ножовете според дебелината на материала. Ножовете да са с 4 режещи ръба. Да може да се програмира дължината и ширината на рязане. Управлението да е дублирано и с крачен педал.

Да е осигурена лесна поддръжка и настройка. Безопасната работа да е осигурена с необходимите стопери, осветление, аварийни бутон, предпазни рамки и др.


2: Машина за огъване на листова ламарина, абкант хидравличен с дължина на огъване 2600мм и с независимо управление на цилиндрите при настройка


Машина за огъване на листов материал – абкант . Да бъде с хидравлично управление и дължина на огъващия механизъм 2600мм. и сила на пресоване до 900kN. Да има възможност за регулиране на работата при различни дебелини на материала, да има механичен ограничител, управлението да е дублирано и с крачен педал. Машината да има възможност за с независим контрол на цилиндрите при настройка. Да е осигурена лесна поддръжка и настройка, безопасна работа, удобство при експлоатацията. Да има възможност за ползване на инструменти с различни профили.


3: Преса за отвори с набор инструменти за щанцоване


Преса за пробиване на отвори в листова ламарина с определени форми и размери. Пресата да бъде с хидравлично управление. Машината да позволява пробиване на отвори с кръгла, квадратна, правоъгълна или специална форма. Конструкцията на машината да позволява работа с листова ламарина или части от шкафове – напр.вратички, монтажни плоскости и др. Да може да се обработват плоскости с ширина до 1200мм и с дебелина на ламарината до 3мм. Размерите на отворите да са до 70мм в диаметър. Пресата да е комплектована с лазерен център и подвижни чупещи рамена за поддържане на металните листове. Машината да е със стандартна екипировка. Да предлага лесна, удобна и бърза смяна на инструментите.


В офертата да са включени пълни комплекти инструменти – матрица и поасон от следните размери и форми:


  • инструменти за кръгла форма
 1. Ø 6,5мм 2 броя

 2. Ø 18,6мм 2 броя

 3. Ø 22,5мм 2 броя

 4. Ø 28,3мм 2 броя

 5. Ø37мм 2 броя

 6. Ø 47мм 2 броя

 7. Ø 60мм 2 броя
  • инструменти за квадратна форма
   1. квадрат 46х46 2 броя

   2. квадрат 68х68 3 броя
  • специална форма – 1 брой – кръгла форма с Ø 22,3мм скосена от 4 страни до права форма 20,3мм.


4: Машина за огъване на медни и алуминиеви шини и профили (електрохидравлична) с набор инструменти


Машина за огъване и пробиване на медни и алуминиеви шини, с хидравлично управление. Машината да позволява огъване на шини с размери до 120 на 12мм. С машината да могат да се пробиват отвори с размери до 22мм в диаметър. Машината да има индикация за ъгъла на огъване и координатите на отворите. Машината да осигурява лесна и бърза смяна на инструментите, удобна и безопасна работа. В цената да се включи комплектовка с инструменти, както и с хидравлична помпа с максимално налягане 700bar и дебит 2 l/min. Да бъде с крачно и ръчно управление.

Комплектовката да вкючва следните инструменти – пълни комплекти поасон и матрица за пробиване на шини с дебелина до 12мм включително:

1. Ø 11мм 2 броя

2. Ø 13мм 2 броя

3. Ø 14мм 2 броя

4. Ø 17,5мм 1 брой

5. Ø 21,5мм 1 брой


5: Машина за рязане на медни и алуминиеви шини


Машина за рязане на алуминиеви и медни шини. Машината да позволява рязане на шини с размери до 120 на 12мм. Да осигурява точно и чисто отрязване на шината. Конструкцията да позволява лесна поддръжка – смяна и наточване на ножа. Да позволява бърза и безопасна работа. В цената да бъде включена окомплектовка с хидравлична помпа до 700bar и дебит l/min, с крачно и ръчно управление.


Дата: ……………………….. Одобрил:……………………………

Михаил Мирчев, Управител

“ЕЛКОМ-МД” ООД


/var/www/bgreferat/pars_docs/refs/195/194225/194225.doc Page of

Свързани:

Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconДо участниците в открита процедура
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект услуга и предмет: „Закупуване...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconДо участниците в открита процедура
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект услуга и предмет: „Закупуване...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка документация за участие в открита процедура
Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconРешение на възложителя за провеждане на открита процедура по зоп
Настоящата открита процедура се провежда в изпълнение на Решение № рд-09-11-110/15. 07. 2011г на Кмета на со район „Красна поляна”...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconЗа участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
Чез разпределение България” ад провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Полагане на кабели в колектор...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Съдържание на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „доставка на лекарствени продукти...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconЗа участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconПроф дтн инж мат. П. Колев документаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconДо участниците закупили документация за участие открита процедура с предмет
Ви, че с Решение №15 / 14. 08. 2012 год на Кмета на Община Аврен крайният срок за подаване на оферти в открита процедура за възлагане...
Елком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за iconКмет на община ардино документаци я
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом