1. Решение за откриване на процедурата
Име1. Решение за откриване на процедурата
страница1/7
Дата на преобразуване03.05.2013
Размер0.67 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.asp.government.bg/ASP_Files/PNO/Dokum_Komputril1.doc
  1   2   3   4   5   6   7
СЪДЪРЖАНИЕ:1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление за обществената поръчка

3. Пълно описание на обекта на поръчката

4. Техническа спецификация

5. Образец на оферта

7. Ценова оферта

6. Указания за подготовка и представяне на офертата

8. Критерий за оценка на офертата

9. Проекто-договор

10. Декларации по чл.47, ал.1 и ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки

11. Декларации по чл.56 от Закона за обществените поръчки и за съгласие за подизпълнител

12. Декларация за неразгласяване на информация


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предметът на настоящата поръчка е доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане, съгласно приложената техническа спецификация.

Предметът на поръчката е обособен на две отделни и независими позиции /лота/, както следва:

ЛОТ 1 , на обща прогнозна стойност 53000 /петдесет и три хиляди/ лева, финансиран с бюджетни средства

 1. Компютърна конфигурация – 50 броя, съдържаща

  1. настолен компютър

  2. монитор

  3. клавиатура

  4. мишка

 2. Мултифункционално устройство – 5 броя

 3. Документен скенер – 2 броя

ЛОТ 2 на максимална прогнозна обща стойност в размер на 30900 /тридесет хиляди и деветстотин/ лева, финансиран със средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Дейност 6 „Подобряване на материално-техническата база” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”:

2.1. преносим компютър – 12 броя

2.2. професионална копирна и сканираща машина – 1 брой

2.3. скенер – 2 броя

2.4. фотоапарат – 1 брой

Обща максимална прогнозна стойност за двата лота: 83900 /осемдесет и три хиляди и деветстотин/ лева

Изделията, които са обект на доставката, следва да бъдат нови и да отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация от настоящата документация. Предлаганите техника и техническо оборудване трябва да съответстват на посочения обем и изискванията, като техническите показатели се потвърждават за съответствие със сертификат и/или подробен технически проспект от фирмата-производител.


Изделията, обект на доставката, следва да бъдат доставени в срок не по-късно от 16-ти декември 2011 г., който срок е максимално допустим, в седалището на Възложителя – франко административната сграда на ул. „Триадица”2 в град София, като предаването на техниката на Възложителя ще се извърши на мястото и по начина, уговорени в договора за възлагане на обществената поръчка. Собствеността и рискът от погиване и увреждане на техниката, преминават от Изпълнителя върху Възложителя с предаването на стоката.


Цената на доставката се предлага в лева, без ДДС, като включва единични и обща цена на предлаганата техника. В цената се включва стойността на стоката, разходите по опаковката и маркировката, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, доставка и разтоварване франко мястото на изпълнение. Цената се посочва цифром и словом, като при разлика за достоверна се приема цената, посочена словом.

Цената се заплаща в 5-дневен срок след предаване и приемане на изделията, предмет на доставката.


Гаранционният срок на доставената компютърна техника, както и мултифункционалното устройство, документния скенер, следва да бъде не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на доставката , а за фотоапарата – 12 месеца, считано от датата на доставката. В рамките на гаранционния срок при възникване на проблем следва да се осигури първоначална реакция в рамките на работния ден, като отстраняването на проблема да не бъде по-късно от 2 работни дни. Гаранционната поддръжка включва привеждане на устройствата в състояние на работоспособност, както и подмяна при необходимост на дефектирали елементи.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


ЛОТ1


N

Вид оборудване

Параметър

Минимални технически изисквания

Брой

1.

Компютърна конфигурация

Процесор

Минимум 2 ядра, честота не по-малка от 3 GHz, 3MB cache , Съвместим с Microsoft® Windows 7,


50Оперативна памет /RAM/

Минимум 4 GB, (2х2GB), 1333MHz DDR3 DIMM,


Tвърд диск /HDD/

Минимум 500 GB, SATA, 7200rpm


Мрежов контролер

Вграден Gigabit EthernetИнтерфейс

Мин. 6 x USB 2.0, (най-малко 2 порта на предния панел)


Видео

512 МВ, 1xVGA и 1xDVI


Оптично устройство

DVD-RW, Super Multi


Мишка

от производителя на компютри, USB


Клавиатура

от производителя на компютри, USB, кирилизирана


Сертификати

CE, Energy Star 5.0, Microsoft Windows 7 Compatible или еквивалентни


ОС

Инсталиране на MS Windows и MS Office предоставена от възложителя, съгласно Договор на държавната администрация


Гаранция

36 месеца
Монитор
Мин. 19" TFT Wide формат, време за опресняване 5ms време, min 300 cd/m2, контраст мин 1000:1, DVI, D-Sub, TCO Certified, Energy Star 5.0


Гаранция

36 месеца

2.

Мултифункционално
устройство


Монохромна лазерна копир/ принтер/ скенер

Принтер

Скорост на принтиране

Разделителна способност

двустранно принтиране

Копир

Скорост на копиране

Разделителна способност

Двустранно копиране

Multiple copy

Увеличение /ZOOM

Скенер

Тип

Резолюция на сканиране

Съвместимост

Интерфейс

памет

емулация

Съвместимост

технология лазерна или LED,

Формат - А4, ADF, duplex печат


мин 25 стр/мин,

мин. 600x600 dpi


автоматично


мин 25 стр/мин, (А4)

мин. 600 х 600 dpi


мин. 1-sided to 2-sided

поне 99 copies

25-400%


цветен

оптическа мин. 600x600 dpi


TWAN, WIA

USB 2.0,Ethernet протокол , iPv4/iPv6

мин. 128 MB

PCL5,PCL6, Postscript 3

Windows7/2000/XP/Vista

5Гаранция

36 месеца
3

Документен скенер


Формат

Скорост на сканиране Подаване на оригинали


оптична резолюция

Двустранно сканиране

Максимално дневно натоварване

Разпознаване на повече от един неправилно поети листи

Интерфейс

Драйвери


Софтуер


С включени


Гаранция

CCD Sheet fed

А4,

Мин 25 стр/мин

Автоматично подаване на оригиналите с капацитет 50 документа /ADF/

600 dpi,

автоматично


1000 листа А4 на ден


автоматично


High Speed USB 2.0,

TWAIN / ISIS Drivers (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista)


scan to e-mail, scan to folder, OCR,


Захранващ кабел и интерфейсен кабел, документация и драйвери


36 месеца

2
ЛОТ 2
Вид оборудване

Параметър

Минимални технически изисквания

Брой

1

Преносим компютър /лаптоп/

Процесор

двуядрен, мин. 2,2 GHz, 3MB cache или еквивалентен. Съвместим с Microsoft® Windows 7, Intel® vPro или еквивалентна

12Оперативна памет

мин. 4 GB,DDR3 , мин 1066MHz


Твърд диск

мин. 320 GB SATA ІІ, 7200 rpm,


Графична карта

Мин. 256 МB, външна памет


Оптично устройство

DVD/ Super Multi


Мрежов интерфейс

10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ45) порт, 802.11 b/g/n Wireless


Интерфейс

- мин. 3 х USB 2.0, Audio Out, Mic In, VGA port, cart reader


Дисплей

мин. 15-inch HD TFT LCD Screen, мин. 1366 х 768 разделителна способност


Батерия

6-клетъчна, мин. 2 часа издръжливост на батерията


Клавиатура

Кирилизирана, вграден цифров блок


Мишка

Оптична със скрол от производителя на преносимия компютър


Сертификати

CE, RoHS Certified, Energy Star 5.0, Microsoft Windows 7 Compatible или еквивалентни


ОС

Инсталиране на MS Windows и MS Office предоставена от възложителя, съгласно Договор на държавната администрация


Гаранция

36 месеца
2.

Професионална цифрова копирна машина

Монохромна лазерна /копир /принтер/ скенер Формат

Максимален формат на хартията

Време за копиране на първа страница

Скорост на копиране

Скорост на печат

Разделителна способност

Поддържани емулации

Памет


Сканиране

Подаване на оригиналите

Завършващо устройство


Максимално месечно натоварване


Интерфейс


Гаранция

Технология лазерна или LED,


А4,А3,

А3


макс. 10 сек. след загряване


мин. 40 стр./мин. А4

мин. 40 стр./мин. А4

600 dpi


PCL5, PCL6, Postscript3,

мин. 250 MB RAM + мин. 80 GB HDD

scan to e-mail, scan to folder,

автоматично подаване на оригинали

с капацитет -100 стр. /ADF/, duplex,


С капацитет мин 3000 листа, сортиране и поставяне на телбод


мин. 300000 страници


USB 2.0, Gigabit Еthernet


36 месеца

1

3.

Документен скенер


Формат

Скорост на сканиране Подаване на оригинали


оптична резолюция Максимално дневно натоварване

Разпознаване на повече от един неправилно поети листи

Интерфейс


Драйвери


Софтуер


С включени


Гаранция

CCD Sheetfeed

А4,

Мин 25 стр/мин

Автоматично подаване на оригиналите с капацитет 50 документа /ADF/

600 dpi,

мин 1000 листа А4 на ден


автоматично


High Speed USB 2.0,


TWAIN / ISIS Drivers (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista)

scan to e-mail, scan to folder, OCR,

Захранващ кабел и интерфейсен кабел, документация и драйвери


36 месеца

2

4.

Цифров фотоапарат

Тип

Увеличаване

Дисплей

ISO светло-

чувствителност


Мемори карта

Вътрешна памет


Клипове


Интерфейс


Гаранция

1/2,3" тип CCD

оптично увеличаване 5X

поне 2,7” TFT, 230 000 пиксела

мин. следните режими :АВТО, 80, 100, 200, 400, 800, 1600


мин. 16 GB, SD/SDHC/SDXC

мин 40 MB,


HD 720 точки: 1280 x 720 (30 кадъра за секунда), VGA 640: 640 x 480 (30 кадъра за секунда), QVGA 320: 320 x 240 (30 кадъра за секунда)

Hi-Speed USB


12 месеца

1

Изисквания към техниката:

- Производителите на предлаганите изделия да притежават сертификати за качество по стандарта ISO 9001: 2008 (или еквивалентен сертификат - актуален към крайния срок на доставката)

- Предлаганите настолни и преносими компютри трябва да имат степен на защита и ниско ниво на електромагнитни излъчвания, доказани със съответен документ за CE marking.

- Предлаганите настолни и преносими компютри да бъдат включени в продуктовата листа на съответния производител и в Hardware Compatibility List (HCL) на Майкрософт.

- Предлаганите изделия следва да са пригодени за работа в стандартизирана електрическа мрежа в България (220V /50 Hz).

- Описание и/или брошури, проспекти и технически материали на предлаганите изделия.


За ЛОТ 1

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА


за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

“Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

До

Агенция за социално подпомагане


ОФЕРТА


от ........................................................................................................................,

(изписва се името и правния статут на кандидата)


представлявано от .............................................................................................

(изписва се името/имената на представителя/те)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане,

ние...........................................................................................................................................

(изписва се името на кандидата)

предлагаме да извършим обществената поръчка в съответствие с условията на документацията като заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител:

Предлагаме:

1. Срок за изпълнение на доставката с максимално допустим краен срок 16.12.2011г:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. При изпълнението на поръчката ще ползваме услугите на следните подизпълнители :

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

(попълва се при необходимост)

Участието на подизпълнителите е със следния дял……………… % от общата стойност.

Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, най-късно в деня на подписване на договора ще внесем гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-3 и ал. 2 от ЗОП.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на отварянето й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, настоящата оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Към настоящата оферта прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.


Дата: Подпис:


За ЛОТ 2

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА


за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

“Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

До

Агенция за социално подпомагане


ОФЕРТА


от ........................................................................................................................,

(изписва се името и правния статут на кандидата)


представлявано от .............................................................................................

(изписва се името/имената на представителя/те)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане,

ние...........................................................................................................................................

(изписва се името на кандидата)

предлагаме да извършим обществената поръчка в съответствие с условията на документацията като заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител:

Предлагаме:

1. Срок за изпълнение на доставката с максимално допустим срок 16.12.2011г.:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


................


2. При изпълнението на поръчката ще ползваме услугите на следните подизпълнители :

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

(попълва се при необходимост)

Участието на подизпълнителите е със следния дял……………… % от общата стойност.

Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, най-късно в деня на подписване на договора ще внесем гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-3 и ал. 2 от ЗОП.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на отварянето й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, настоящата оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Към настоящата оферта прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.


Дата: Подпис:


ЗА ЛОТ 1

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА


за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет:

“Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

До

Агенция за социално подпомагане


ЦЕНОВА ОФЕРТА


от ........................................................................................................................,

(изписва се името и правния статут на кандидата)


представлявано от .............................................................................................

(изписва се името/имената на представителя/те)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за “Доставка на копирна и компютърна техника и техническо оборудване за нуждите на Агенция за социално подпомагане”

ние.........................................................................................................................

(изписва се името на кандидата)

предлагаме да извършим обществената поръчка в съответствие с условията на документацията за участие в процедурата, като предлагаме:

ЗА ЛОТ 1

1. Компютърна конфигурация , съдържаща-

настолен компютър

монитор

клавиатура

мишка

Единична цена ...........................................(изписва се сумата без ДДС), словом: .............................................

2. Мултифункционално устройство-

Единична цена ...........................................(изписва се сумата без ДДС), словом: .............................................

3. Скенер.

Единична цена ...........................................(изписва се сумата без ДДС), словом: .............................................

4. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: ...........................................(изписва се сумата без ДДС), словом: ............................................

Предлагаме следният начин на плащане от страна на Възложителя:

 • 100.% от цената - в срок от ....... дни след приключване изпълнението на договора.Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на отварянето й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, настоящата оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Дата: Подпис:


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Приложение №5 – Образец на декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от зоп
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Vii разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
1. Решение за откриване на процедурата iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедура
Списък на задължителните документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по нвмоп
1. Решение за откриване на процедурата iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево”
1. Решение за откриване на процедурата icon1. Решение за откриване на процедурата
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на столична община – район „връбница”
1. Решение за откриване на процедурата iconРешение за откриване на процедурата
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом