Филологически факултет
ИмеФилологически факултет
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер17.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://files.slovo.uni-plovdiv.bg/12/a2013/Self-assesment_2010_FF/F9.docx

Филологически факултет, данни за доклад за самооценка, 2010 с.


ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


В направлението езици, литература и култура във Филологическия факултет се извършва смяна на научната парадигма и осъзнаване на стратегическата роля на езиците, литературите и културите в движението към икономика, основана на знанието.

Чрез създадените езикови ресурси и програми и чрез внедряването им в практиката се разширява спектърът от институции, фирми, частни лица и студенти, които могат да бъдат потребители на електронни - мултимедийни и уеббазирани езикови курсове и речници. Паралелно с тях са издадени и нови теоретично и практически насочени граматики и речници. Те ориентират: в работата с документи на европейското законодателство (в ACQUIS са покрити 20 области на ЕС), при бизнес контакти, при осъществяване на гражданската и студентската мобилност в страните от ЕС, както и при запознаването с България, българския език и култура. От езиковата карта на Европа общо създадените продукти покриват контакта на българския език със следните езици: английски, френски, немски, испански, руски, чешки, фламандски, фински, унгарски, италиански, литовски, португалски, словашки, шведски и ирландски.

Виж например:

http://www.vocaldevelopment.eu/vocaldev/vocal/gui/vocalframeset.htm

http://sourceforge.net/projects/onoma/

http://web.uni-plovdiv.bg/rousni/index_fr.htm

www.bgspeech.net

Мултимедийният продукт „Български език за чужденци – едно виртуално пътуване из България” , създаден в партньорство с издателство Летера ЕООД и пет европейски университета е носител на Европейски езиков знак за качество – награда за иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. Продуктът се използва в партниращи университети в Англия, Франция, Германия, Белгия и Чешката република, но също е насочен към чужденци, които търсят работа в България, пътуват с бизнес цели, или заради културен туризъм.

Създадена е визия за трансбалкански културен коридор Гърция-България- Румъния по съвместен проект с областната администрация.

http://www.pd.e-gov.bg/oblastta/files/projects/Rezume_proekt_komstrategia.pdf

Създадени са контакти с Булуърк - агенция за подбор в страната на квалифициран персонал, отговарящ на изискванията и критериите на различни софтуерни и хардуерни компании, ИТ звена на водещи банкови и държавни институции, които се нуждаят от специалисти с добро владеене на чужди езици.

В издадените монографии върху българския език, литература и култура като цяло се изучава българската идентичност с поглед „отвътре” и „отвън”, на обществото се представя спецификата на културната идентичност на България и континуитетът на езикови, литературни и културни връзки между България, Балканите и Европа.

Свързани:

Филологически факултет iconФилологически факултет
Филологически факултет Специалност Балканистика Курс ІІІ семестър VІ учебна 2012/2013 година
Филологически факултет iconФилологически факултет

Филологически факултет iconПрограма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г
Мобилности по програма Еразъм във Филологически факултет за академичната 2011/2012 г
Филологически факултет iconФилологически факултет специалност приложна лингвистика ае+ге І курс 2012/2013 ІІ семестър

Филологически факултет iconГр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, вту "Св св. Кирил и Методий", Филологически факултет, катедра "Славистика"
Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2, вту “Св св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, катедра “Славистика”
Филологически факултет iconЗабележка
Лично дело на д-р Мамору Влтанбе – лектор по японски език в Историко-филологически факултет
Филологически факултет iconФамилия (ии), Собствено (и) име (на)
Великотърновски университет, Филологически факултет, ул. “Т. Търновски” 2, 5003 Велико Търново
Филологически факултет iconФилологически факултет
Главно управление на образованието на Автономно териториално образувание Гагаузия, Комрат, Република Молдова
Филологически факултет iconНосител за
Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, каб. 520; e-mail tmollov
Филологически факултет iconБиография на Бо йка Георгиева Недева
Португалски език, Катедра “Романистика”, към Филологически Факултет на Великотърновски университет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом