Отчет за дейността на Комисията по българско
ИмеОтчет за дейността на Комисията по българско
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер39.11 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://president.bg/docs/1357916796.doc


ОТЧЕТ

за дейността на Комисията по българско

гражданство и българи в чужбина за периода

16 септември - 31 декември 2012 г.


І. Укази за промени в българското гражданство, подписани от

Вицепрезидента на Република България


През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия по чл. 98, т. 9 от Конституцията на Република България, е издал 55 броя укази за промени в българското гражданство на 5600 лица, както следва:

  • 31 указа за придобиване на българско гражданство за 5455 лица;

  • 17 указа за възстановяване на българското гражданство за 87 лица;

  • 4 указа за освобождаване от българско гражданство за 50 лица;

  • 3 указа за отмяна на натурализация за 8 лица.


Националност и численост на лицата, придобили българско гражданство за отчетния период:


Страна

Брой лица


Република Македония

2965

Република Молдова

1480

Украйна

279

Република Албания

209

Руска Федерация

187

Република Сърбия

88

Държавата Израел

85

Република Турция

25

Република Армения

16

Република Аржентина

14

Ливанска Република

11

Република Бразилия

9

Социалистическа република Виетнам

7

Република Беларус

6

Република Казахстан

6

Източна република Уругвай

5

Ислямска република Афганистан

4

Сирийска Арабска Република

4

Република Хърватия

4

Република Ирак

3

Република Полша

3

САЩ

3

Република Косово

3

Боливарска република Венецуела

2

Грузия

2

Федерална демократична република Етиопия

2

Република Индия

2

Италианска република

2

Република Йемен

2

Китайска народна република

2

Мексикански съединени щати

2

Федерална република Германия

1

Арабска република Египет

1

Канада

1

Федерална република Нигерия

1

Ислямска република Пакистан

1

Република Парагвай

1

Република Хондурас

1

Конфедерация Швейцария

1

Лица

без гражданство

15
ІІ. Откази за издаване на укази за промяна на гражданството


През посочения период Вицепрезидентът на Република България е отказал издаването на укази за промяна на гражданството на 509 лица, както следва:


  • На 467 лица е отказано даване на българско гражданство по предложение на министъра на правосъдието;

  • На 7 лица е отказано даване на българско гражданство по решение на Вицепрезидента на основание неустановен български произход, недостатъчно убедителни аргументи в подкрепа на изключителен принос по чл. 16 от Закона за българското гражданство (ЗБГ) и др.

  • На 32 лица е отказано възстановяването на българско гражданство по предложение на министъра на правосъдието;

  • На 1 лице е отказано възстановяване на българско гражданство по решение на Вицепрезидента на основание неизпълнени изисквания на чл. 26 от ЗБГ;

  • На 2 лица е отказано освобождаване от българско гражданство по предложение на министъра на правосъдието.


Свързани:

Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността на Комисията по прощаване на несъбираеми държавни вземания за 2012 г
Димана Ранкова и членове: Евелина Стоева-Димитрова, Асен Гудев, Йордан Константинов, Димана Йосифова, Даниела Асенова и Пламен Конов....
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността
Иво Пантелеев- зам. Председател на каб и ресорен отговорник на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността и Комисията...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет Параходство Българско речно плаване ад
Настоящият Годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconПресслужба областна администрация варна
Днес 29 март /вторник/ 2005 г от 14: 00 часа се проведе редовно заседание на Комисията за борба с нелоялната конкуренция. На заседанието...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 година
Отчетът за дейността на Комисията за защита на личните данни (кзлд) е изготвен на основание чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността на одитния комитет на „елпром зем" ад, гр. София през 2011 г. Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „Елпром зем"
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconКонсолидиран финансов отчет Параходство Българско речно плаване ад 31 декември 2010 г
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на консолидираните финансови отчети и...
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността на
Съгласно изискванията по устава на куба, за мен е чест да представя отчет за дейността за 2008 год
Отчет за дейността на Комисията по българско iconОтчет за дейността
През отчетния период Комисията по медийна политика и връзки с обществеността (кмпво) работи в състав
Отчет за дейността на Комисията по българско iconЕлхим-искра ад ул. Искра №9, 4400 Пазарджик тел.: +35934444548, факс: +35934443438
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2011 г., на годишния финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом