Програма по нова обща история
ИмеПрограма по нова обща история
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер53.35 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://rossitzatasheva.weebly.com/uploads/4/8/0/9/4809149/zadochnici-programa-nova_istoria.doc
ПРОГРАМА

по

НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ


За студентите от специалност История, задочно обучение

Преподавател: доц. д-р Росица Ташева, E-mail: rossitzatasheva@abv.bg


 1. Държавите и обществото в Европа в прехода от Средновековието към Новото време. Формиране на териториално обединени и централизирани монархии: Португалия, Испания, Англия, Франция. Неуспех на политическата централизация в Централна и Източна Европа. Европейското общество – обща характеристика и основни социални групи. Новата духовна атмосфера в Европа.

 2. Великите географски открития и техните последици. Причини за експанзията на Европа. Покоряването на Новия свят. Колониалните империи. Промени в европейската икономика и общество.

 3. Реформацията и контрареформацията в Европа. Протестантската реформация – причини, идеи, реализация и значение. Идеи и практика на католическата контрареформация. Религиозно-политическото разделение в Европа.

 4. Абсолютизмът като държавно-политическа система в Европа през ХVІ-ХVІІІ век. Произход и основи на политическия режим. Главни отличителни черти. Форми на реализация – съдебна и административна монархия.

 5. Испания при Фелипе ІІ и Нидерландската революция. Административна организация и основни насоки на вътрешната и външната политика на Испанската монархия. Политиката на Фелипе ІІ в Нидерландия и раждането на Обединените провинции /Холандия/; последици от извоюването на независимостта. Упадък на Испания през ХVІІ в.

 6. Англия при династията на Тюдорите. Икономическо развитие и социална структура. Особености на политическата система; ролята на парламента. Вътрешна и външна политика. Развитие на пуританството.

 7. Френската абсолютна монархия през ХVІ и ХVІІ век. Развитие на кралската власт през ХVІ в. Религиозните войни. Жан Боден и доктрината на абсолютизма. Управлението на кардиналите – Ришельо и Мазарини. Апогеят на абсолютната монархия – личното управление на Луи ХІV.

 8. Монархиите в Централна Европа през ХVІІ средата на ХVІІІ век. Противоречията между германските държави и Тридесетгодишната война /1618-1648/. Развитие и особености на Австрийската монархия. Раждане и възход на Пруското кралство.

 9. Английската революция от 1640-1660 г. Конфликт между короната и парламента при династията на Стюартите. Етапи на революцията – конституционен, граждански войни, република и протекторат. Социално-политически течения. Законодателство.

 10. Реставрацията, “Славната революция” и развитието на парламентаризма в Англия през ХVІІІ век. Късните Стюарти, парламентът и политическите партии. Събитията от 1688-1689 г. Хановерската династия и еволюцията на политическата система. Английският конституционализъм.

 11. Научната революция и идеите на европейското Просвещение. Успехите на модерното научно познание. “Философите” от ХVІІ и ХVІІІ в. – новите идеи за обществото, държавата, икономиката. Просветен деспотизъм. Външна политика на просветените владетели.

 12. Американската революция и създаването на САЩ. Развитие на английските колонии в Северна Америка и конфликтът с метрополията. Антиколониалната идеология. Войната за независимост и раждането на американската република. Конституцията на САЩ – принципи и организация на властта.

 13. Френската революция от ХVІІІ век. Причини за революцията. 1789 г. и ликвидирането на “стария режим”. Конституционната монархия: политически течения, законодателство, революцията и Европа. Републиката: управление на жирондинците, якобинците, термидорианския Конвент и Директорията. Резултати и историческо наследство.

 14. Наполеон, Френската империя и Европа. Франция в годините на Консулството и Първата империя: учредяване и еволюция на Наполеоновия режим; държавата и обществото – реформите на Наполеон Бонапарт. Наполеоновите войни и френската хегемония в Европа.

 15. Индустриалната революция. Предпоставки. Промени в технологиите и организацията на индустрията. Революцията в транспорта. Индустриализацията в европейските държави и САЩ. Демографски, икономически и социално-политически последици.

 16. Виенският конгрес, “Свещеният съюз” и “Концертът на Европа” /1814-1848/. Опитът за реставрация на стария ред. Системата на Метерних – развитие и функциониране. Революционните движения, дисхармонията в европейския концерт и разделението на европейските сили.

 17. Великобритания и Франция през първата половина на ХІХ век. Великобритания по пътя на реформите. Реставрацията, Юлската революция от 1830 г. и Юлската монархия във Франция.

 18. Революциите от 1848-1849 г. в Европа. Причини и условия за европейската революционна вълна. Февруарската революция във Франция; революциите във владенията на австрийските Хабсбурги, германските и италианските държави. Общи черти и специфични особености. Равносметката.

 19. Триумфът на национализма в Италия и Германия. Обединението на Италия – програми и реализация. Политиката на “желязо и кръв” на Бисмарк и създаването на Германската империя.

 20. Гражданската война в САЩ. САЩ през първата половина на ХІХ век. Противоречията между Севера и Юга. Войната от 1861-1865 г. – развитие, резултати, последици.

 21. Великобритания в периода 1867-1914 г. Икономика и общество. Политически партии и реформи. Ирландският въпрос. Външна политика, съюзи и колониална експанзия.

 22. Франция в годините на Третата република /1870-1914/. Учредяване и конституция. Особености на икономическото и социалното развитие. Политически живот. Колониални завоевания. Основни насоки на външната политика.

 23. Германската империя в периода 1871-1914 г. Политическо устройство, икономическо и социално развитие. Политически партии и проблеми. Колониализъм и основни насоки на външната политика.

 24. Австро-Унгария през 1867-1914 г. Устройство на дуалистичната монархия. Икономическо развитие. Вътрешна и външна политика. Национални движения.

 25. Международните отношения в периода 1871-1914 г. Дипломацията на Бисмарк. Колониална експанзия и противоречия между Великите сили. Военно-политически блокове. Конфликти и международни кризи. Подготовка за световна война.

 26. Първата световна война. Начало и етапи. Фронтове, участници, сражения и резултати. Икономически, социални и политически промени в хода на войната. Краят на войната и равносметката.


Учебни помагала

Пантев, А., Хр. Глушков, Р. Мишев. История на Новото време. В. Търново, 1994.

Петков, П. Поглед към Новото време. Европа през ХVІ-ХVІІІ в. С., 2008 /и др. изд./.

Петков, П. Деветнадесетият век на Европа. От Френската революция до Първата световна война. С., 2008.

Пантев, А., Б. Гаврилов. Пътят на модерния свят. С., 1994.

Текстове и документи от модерната епоха

Николо Макиавели. Владетелят. С., Panorama BG, 2004 /и др. изд./.

Джон Лок. Два трактата за управлението. С., 1996. /Втори трактат за управлението/

Шарл Монтескьо. За духа на законите. С., Наука и изкуство, 1984. /Книги 1, 2, 3, 5, 11/

Жан-Жак Русо. За обществения договор. С., ЛИК, 1996 /и др. изд./.

Сборници с документи

Френската революция в текстове и документи. Съст. Р. Ташева, С., Университетско издателство, 1992.

Залезът на Стара Европа. Сборник документи за историята на международните отношения в края на ХІХ и началото на ХХ в., 1871-1914. Съст. Б. Гаврилов. С., 1995.

Допълнителна литература

Бринкли, А. История на американския народ. Прев. от англ. С., 1999.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. Прев. от немски. С., 1993.

Гаврилов, Б. Векът на абсолютизма, 1648-1788. С., 1999.

Гаврилов, Б. Държавата - това съм аз. Франция в епохата на краля слънце, 1638-1715. С., 2002.

Джонсън, П. История на американския народ. Прев. от англ. Рива, 2001.

Дюфрес, Р. Наполеон. Прев. от фр. С., Кама, 2000.

История на Великобритания. Под ред. на лорд Кенет Морган. С., Кама, 2005.

Кенеди, П. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и военни конфликти, ХV-ХХ век. Прев. от англ. С., 1997.

Ташева, Р. Френският абсолютизъм. Основи, теория, принципи. В. Търново, Фабер, 2007.

Ташева, Р. Якобинците във Френската революция, 1789-1794. С., 1989.

Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 г. до днес. Програма, мит, реалност. Прев. от англ. С., 1996.

Early Modern Europe: An Oxford History. Ed. by Euan Cameron. Oxford Univ. Press, 1999.

Peacock, H. L. A History of Modern Europe, 1789-1968. London, 1969.

Rewriting the French Revolution. The Browning Lectures, 1989. Ed. by C. Lucas. Oxford, 1991.

The Rise of the Modern State. Ed. by James Anderson. Brighton: Wheatsheaf, 1986.
Свързани:

Програма по нова обща история iconДраган Цончев №17, Велико Търново 5000, България
Доцент по Нова и Най-нова обща история (История на Русия), июф, вту “Св св. Кирил и Методий”
Програма по нова обща история iconЕвропейски формат на автобиография
От 2005 г.: Доцент по Нова и най-нова обща история, Историко-юридически факултет, вту “Св св. Кирил и Методий”
Програма по нова обща история iconРепублика България, Велико Търново 5000, ул. "Марно поле" 32, ап. 5
Вту “Св. Св. Кирил и Методий”, Историко-Юридически факултет, катедра Нова и най-нова обща история, главен асистент
Програма по нова обща история iconСписък на публикациите на гл ас д-р Силвия Александрова катедра "Нова и най-нова обща история", иф
Александрова, С. „Сащ ‘откриват’ Китай. Кнр в американската многополюсна дипломация през 70-те години на ХХ в.”, Университетско издателство...
Програма по нова обща история iconИван войников
България – древна и средновековна, нова и най-нова история, история на Европа и Изтока, историята на българските герб, знаме и химн;...
Програма по нова обща история iconПрограма за кандидатдокторантски изпит по история на българския книжовен език
Обща характеристика на мястото и ролята на Света гора за развоя на българската култура и език. Зографският манастир като български...
Програма по нова обща история iconВълшебна и незабравима нова година 2013
Наслади се на празника с нашата специална Новогодишна програма включваща: Празнична вечеря, шоу програма с dj, ансамбъл, новогодишна...
Програма по нова обща история iconНай-доброто от португалия
Ви подари незабравима обиколка на страната, великолепни архитектурни паметници и забележителни туристически атракции. Прекрасното...
Програма по нова обща история iconКурс Учебна дисциплина Преподавател
Внимание!!! – “Средновековна история на арабския свят” + “Нова история на арабския свят” + “Арабо-мюсюлманска философия” (за студенти...
Програма по нова обща история iconНай-доброто от португалия
Ви подари незабравима обиколка на страната, великолепни архитектурни паметници и забележителни туристически атракции. Прекрасното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом