Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер12.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Търговски дела/Съдебни актове постановени през

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Егр. София, 20.07.2010 год.


Софийски окръжен съд, търговско отделение, ІV-ти състав, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ МЕТАНОВкато разгледа докладваната от съдията искова молба вх.№1614/17.06.2010 г. по описа на Софийски окръжен съд, намери следното:

”Б” АД, гр.С., ул. ”Герлово” № 13, е предявил обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал. 1 ЗЗД, чл. 92, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД срещу „М” АД, гр. Б., Софийска област, Индустриална зона и „М” АД, гр. С., бул. ”д-р Г.М.Димитров” № 57, като всеки един от исковете е с цена под 25 000лв., а общия сбор е над 25 000 лв.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът служебно следи за спазване на родовата подсъдност /чл.103 и чл.104 ГПК/. С нормата на чл. 104, ал. 4 ГПК е определена родовата подсъдност за разглеждане на търговски дела – на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни искове с цена на иска над 25 000 лв. При съединяване на искове за родовата подсъдност е определяща цената на отделните искове, а не сборът от цената на всички искове. В подкрепа на този извод е и нормата на чл. 72, ал. 1 ГПК.

Предвид изложеното исковата молба следва да бъде изпратена по подсъдност на компетентния да я разгледа съд – Районен съд гр. Сливница, родово компетентния съд по седалището на ответника /чл.105, ал.1 ГПК, във връзка с чл.116 ГПК/, с оглед избора на съдебния район от страна на ищеца.

Воден от изложените съображения и на основание чл.118, ал.2 ГПК, съдът

Р А З П О Р Е Д И :


ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Районен съд гр.С. искова молба вх.№ 1614/17.06.2010г. по описа на Софийски окръжен съд.

Разпореждането подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Софийски апелативен съд.


СЪДИЯ :

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом