Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
ИмеМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер43.08 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/otchet_04_2008(1).doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

тел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org


информационен бюлетин

за периода от 01.04.2008 год. до 30.04.2008 год.


ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ


 • За периода Басейнова Дирекция издаде 43 разрешителни за:


- 11 бр. за ползване на воден обект за заустване: на „Лагуна” ООД, гр. Поморие от цех за боза в гр. Каблешково, общ. Поморие; на "Кидекс ЕМ" ЕООД, гр. Айтос в дере на с. Лясково, общ. Айтос; на "Уолнът дивелъпментс" АД, гр. Варна за изграждане на «Еднофамилни вилни сгради в с. Орешак, общ. Аксаково; на Община Руен в сухо дере от ПСОВ на с. Рупча; на "Вая-96" ООД, гр. Бургас в езеро Вая от находище «Акациите-1» на общ. Бургас; на "КДС-Айнос" ЕООД, гр. Айтос в дере от бетонов център в землището на гр. Айтос; на „ПРО” ЕАД, гр. Бургас от ПСОВ в с. Лозенец, общ. Царево; на Община Варна в Тел дере от ГПСОВ на гр. Варна; на "В и К" ЕООД, гр. Добрич в сухо дере от ГПСОВ- Генерал Тошево; на „Терем КРЗ Флотски арсенал” ЕООД, гр. Варна във Варненско езеро от КЗ „Флотски арсенал”; на Община Вълчи дол в сухо дере от ПСОВ на „ Дом за възрастни с умствена изостаналост”.


- 28 бр. за водовземане от подземни води: на "В и К" ООД, гр. Варна от каптирани извори и дренажи от ВГ «Батова» в с.с. Орешак, Куманово, Яребична, общ. Аксаково; на "В и К" ООД, гр. Варна от дренажи от ВС «Ген. Кантарджиево» в с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково; на "В и К" ООД, гр. Варна от каптаж «Засмяново» в с. Засмяново, общ. Аксаково; на "В и К" ООД, гр. Варна от каптирани извори «Инджи раджи» в с. Рояк, общ. Дългопол; на "В и К" ООД, гр. Варна от каптиран извор «Майката» в с. Капитан Радево, общ. Аксаково; на "В и К" ООД, гр. Варна от каптирани извори от ВС «Новаково» в с. Новаково, общ. Аксаково; на "В и К" ООД, гр. Варна от каптирани извори в с. Л. Каравелово, общ. Аксаково; на "В и К" ЕООД, гр. Ямбол от каптиран извор «Ширава» в с. Оман, общ. Болярово; на "В и К" ЕООД, гр. Ямбол от каптиран извор «Мандра гьол» в с. Поляна, общ. Стралджа; на "В и К" ЕООД, гр. Ямбол от каптирани извори в гр. Малко Търново; на "В и К" ЕАД, гр. Бургас от каптиран извор «Гердеме»; на "В и К" ЕАД, гр. Бургас от 6 бр. каптирани извори в с. Екзарх Антимово; на «Юникс» ЕООД, гр. Варна от ТК «Йосифов» в с. Било; на Красимир Георгиев Костадинов от ЕСК1 в с. Езерец; на СН «Иречек», с. Иречек от сондаж СК №1 «Иречек» в с. Иречек; на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София от Р-82 в с. Селце, общ. Каварна; на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София от Р-9 в гр. Каварна, общ. Каварна; на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София от Р-67 в с. Селце, общ. Каварна; на ППТК „Бряг” от ШК в гр. Търговище; на Община Малко Търново от дренаж „Сливарово” в с. Сливарово, общ. Малко Търново; на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД от ТК в с. Тополица, общ. Айтос; на Янка Петрова от ТК „Янка Петрова” в гр. Шабла, общ. Шабла; на „Водно строителство-Варна” ООД, гр. Варна от ШК №1 в с. Сава, общ. Дългопол; на "Слънчеви лъчи" АД, гр. София от ШК «Слънчеви лъчи» в гр. Провадия; на „Брамас-96” АД, гр. Шумен, в землището на гр. Шумен, общ. Шумен; на „Клас олио” ООД, с. Карапелит от СК „Давид-Джавит Бейтула”, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка; на ЕТ „Плам – Павлина Ганева”, гр. Добрич от ШК „Плам – Павлина Ганева”, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик; на „Добрич строй” ООД, гр. Добрич от ШК „Добрич строй”, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик; на „Елтроенергиен Системен Оператор” ЕАД от ЕА-1, в землището на гр. Айтос, общ. Айтос.
- 2 бр. за ползване на воден обект: на „Панисус” ООД, гр. Варна на р. Камчия с цел поставяне на понтон; на „Пристан” ЕООД, гр. Варна на р. Камчия с цел рехабилитация на кей.


- 2 бр. за водовземане от повърхностни води: на Николай Тодоров Гачев от р. Батова; на „Еко Агро” АД, кк Албена от р. Батова.


ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


 • През периода са направени 25 публични обявявания на инициативата за провеждане на процедура за издаване на разрешително до:

 • Община Каварна, за водовземане от Р-105Б на «Напоителни системи» ЕАД.

 • Община Дългопол, за водовземане от ВС «Боряна» на «ВиК» ООД, гр. Варна.

 • Община Провадия, за водовземане от 8 бр. ШК на «ВиК» ООД, гр. Варна.

 • Община Каварна, за водовземане от ТК «Драгнев» на Димо Драгнев Иванов.

 • Община Варна, за водовземане от ТК «Коларов» на Димо Димитров Коларов.

 • Община Варна, за водовземане от ШК «Буров» на «Буров» ЕООД, гр. Варна.

 • Община Белослав, 2 бр. за водовземане от ШК «Зейнун» и ШК «Зейнун и Мустафа» на Неази Съдкъ Зейнун; Неази Съдкъ Зейнун и Левянт Ремзи Мустафа.

 • Община Стралджа, за водовземане от каптиран извор «Гирено дере» на «ВиК» ЕООД, гр. Ямбол.

 • Община Каварна, за водовземане от ТК «Тодоров» на ЕТ «Гримс – Георги Тодоров», гр. Каварна.

 • Община Каварна, за 2 бр. водовземане от Тх 22 «Лъджа Каварна 2», ТК-4 «Лъджа Каварна 2» на СН «Лъджа Каварна 2».

 • Община Шумен, за водовземане от ТК «Кр. Стефанов» на Красимир Николов Стефанов, гр. Шабла.

 • Община Шумен, за водовземане от земен канал на Галин Денчев Ганчев от гр. Шумен.

 • Община Несебър, за водовземане от подземни води на ЕТ «Тренд – Емил Трендафилов» от С-1 «Трендафилов».

 • Община Несебър, за водовземане от подземни води на «Меркурий 99» ООД от ТК «Меркурий 99».

 • Община Велики Преслав, за водовземане от подземни води на «Винекс Преслав» АД от ШК1 и ШК2.

 • Община Велики Преслав, за водовземане от р. Осмарско дере за напояване на земеделска земя от Йордан Ганчев Йорданов.

 • Община Добрич, за водовземане от подземни води на Община Добрич от ТК в с. Лясково, общ. Добрич.

 • Община Шумен, за ползване на воден обект – яз. Овчарово, за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности от Георги Тодоров Иванов.

 • Община Варна, за 2 бр. ползване на воден обект – Светиконстантинско дере, за изграждане на обект от «Калиманци пропъртис» ЕООД, гр. Варна.

 • Община Смядово, за ползване на воден обект – яз. «Качица» /Смядово/, за промишлени цели, охлаждане и други цели от «Мега груп» АД.

 • Община Каолиново, за ползване на воден обект – дере, за заустване на ПСОВ от Община Каолиново.

 • Община Бургас, за ползване на воден обект – Житаревско дере, за заустване на ПСОВ от «Лукойл Нефтохим Бургас» АД.

Свързани:

Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти на Басейнова дирекция за Черноморски район извършиха контролни проверки за изпълнение условия на издадени разрешителни на:...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Проекта за санитарно-охранителните зони на минерален водоизточник сондаж р-184х, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, е на разположение...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха проверка във връзка с водоползването на сондаж в м- ст “Икантълъка“, общ. Каварна
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 5 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За изминалия период Басейнова Дирекция съвместно с Регионална лаборатория – Бургас, взехме проби от 3 пункта на повърхностни води...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Драчево, каптиран извор “Амиджа” за водоснабдяване на с. Вълчаново, каптиран извор “Бяла река” за водоснабдяване на с. Голямо Буково,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде разрешително за водоползване от подземни води на: “Керамика Бургас” ад, гр. Бургас
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Експерти от Басейнова Дирекция извършиха 29 проверки, във връзка с регистрацията на кладенци за стопанска дейност. За територията...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
За периода Басейнова Дирекция издаде 3 разрешителни за ползване на воден обект дере за заустване на отпадъчни води на: Община Тервел,...
Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Община Аксаково, за изграждане на водовземно съоръжение. Заявител е “Старкрафт”АД, гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом