От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при
ИмеОт Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при
г В Цонкова
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер30.68 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nma.bg/uploads/files/r._prof.j.radionov-v.c..doc
РЕЦЕНЗИЯ


от Йосиф Радионов относно участието на Д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при Инструменталния факултет на Националната музикална академия „П. Владигеров”


Присъствието на Д-р Велика Цонкова в музикалния живот датира повече от две десетилетия. Най-силните акценти в тази дейност са в изпълнителското поприще. Впоследствие г-жа Цонкова се проявява и като талантлив педагог и научен изследовател.

Активен концертант у нас и в Европа д-р Цонкова известно време работи на щат към Концертна дирекция до закриването . Личните ми впечатления от сценичното присъствие са от далеч по-ранната юношеска възраст. Припомням си някои нейни прояви още като ученичка в Софийското музикално училище - възпитаничка на забележителния проф. Георги Бадев. Рециталите носеха силно емоционално присъствие и завидни за възрастта техническа прецизност и зрялост. Впоследствие тя изпълнява неизменно на високо ниво „Годишните времена” от Вивалди, двойни концерти и Симфония концертанте от Моцарт, партнирайки достойно на блестящия си учител, както и редица романтични концерти (Брамс, Брух, Чайковски, Менделсон), концерта от И. Стравински с най-престижните ни симфонични и камерни ансамбли и диригенти. Сред концертната камерна продукция, която съм успял да проследя, изпъкват силно поредиците интеграли със сонати от Моцарт, Брамс, Бах, Барток, клавирни триа и квартети от Шуман и Брамс с партньори - най-изтъкнати български музиканти, както и рециталите и записите с доц. Марина Капитанова (Рихард Щраус - соната), Стивън Гутман (Фантазии от Шуберт, Шьонберг) и пр.

Като ансамблист и зрял професионалист д-р Цонкова остави у мен отлични впечатления и при подготовката и осъществяването на концертите от Михаил Пеков, които бяха тема на докторската дисертация. Всичките ми положителни преценки относно музикалната природа и качеството на концертната и записна продукция на кандидатката се подкрепят от множество отзиви в пресата и най-вече от мненията на безспорни авторитети в цигулковото изкуство - Франко Гулли, Ифра Нииман и пр.

През 2010 г. В. Цонкова получава образователна и научна степен „Доктор по музикознание и музикално изкуство” въз основа на защитена дисертация на тема „Аспекти в цигулковите произведения на проф. Михаил Пеков”. Предвид общо взето оскъдните музиковедски изследвания на съвременно цигулково творчество появата на подобен труд е безспорно отраден факт. Г-жа Цонкова насочва вниманието си върху произведения, които (както и цялостното творчество на композитора) бележат интересни и донякъде нестандартни явления в развитието на композиционното мислене към края на ХХ век. Анализирайки творбите и общувайки с автора Цонкова внимателно търси и намира корените на явленията характеризиращи творческото развитие на М. Пеков, домогването му към яснота и достъпност при една сложна концепция съчетана със стройна конструкция на музикалните форми. За изясняването на тези явления много ценни се оказват интервютата с автора, чрез които проникваме в творческата му лаборатория, което е несъмнен принос в изучаването на историята на съвременната българска музика. Вещ и обстоен е и формалният анализ на концертите подкрепен с редица примери от соловите партии и оркестровите партитури.

Като цяло тази дисертация е един оригинален, актуален и полезен труд и запознаването с него ще повиши интереса сред цигуларите към богатото и представително концертно наследство на талантливия композитор М. Пеков, който и без друго има привилегията да е сред често изпълняваните български съвременни автори.

Педагогическата дейност на д-р В. Цонкова, навлязла вече във второто си десетилетие, също има своите безспорни положителни резултати. Първоначално като хоноруван, а по-сетне и като редовен преподавател по цигулка в НМА тя възпитава множество професионалисти, сред които се открояват Зорница Баркова (член на FM класик оркестър), Венета Георгиева и Радина Радева от квартет Strings, Елица Мирчева (Национална опера и Нов симфоничен оркестър), Гергана Маринова (камерен оркестър „Орфей” и Национална опера), Бойка Димитрова (симфоничен оркестър в Порто-Португалия), Владимир Саенко (концертмайстор на симфоничен оркестър в Запорожие - Украйна), Симеон Цанев (специализант в САЩ) и пр.

Не на последно място бих желал да подчертая и положителните качества на кандидатката като почтен и лоялен член на колектива на катедра Цигулка при НМА.

Предвид по-горе обсъдените достойнства на изпълнителя, изследователя и педагога д-р Велика Цонкова намирам напълно основателна кандидатурата за академичната длъжност Доцент и я подкрепям без резерви с най-висока оценка.


Йосиф Радионов,

(проф., ръководител катедра Цигулка

при ИФ на НМА „П. Владигеров”)

Свързани:

От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconОт проф. Верка Стефанова, относно кандидатурата на д-р Велика Цонкова за академична длъжност " Доцент" в нма "Проф. П. Владигеров" Чувствам се отговорна и
...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconСтановищ е
Велика Цонкова кандидат в конкурса за доцент по цигулка в нма „Проф. Панчо Владигеров”
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconКонкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
Доцент” по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров” – Инструментален факултет, катедра „Цигулка”
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconОт проф. Анатоли Кръстев член на научното жури в конкурса за заемане на академичната длъжност Доцент по цигулка в нма „Проф. П. Владигеров - софия Държавен
Цигулка” в нма „Проф. Панчо Владигеров”, София. Тя завършва нму „Любомир Пипков” със специалност „Цигулка” и нма „Проф. Панчо Владигеров”...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Конкурса е обявен в дв no. 83 от 25. 10. 2011г за нуждите на катедра "Техническа механика", факултет "Инженерен" на ввму "Н. Й. Вапцаров"....
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconКонкурс за заемане на академичната длъжност
В конкурса за доцент колегите Минчеви участвуват със защитени докторски дисертации през 2007г в областта на конкурса с теми както...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
От Йосиф Радионов относно участието на д-р Велика Димитрова Цонкова в конкурса за получаване на академичната длъжност Доцент към катедра Цигулка при iconЗа кандидатурата на д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм, главен асистент към Кардиологична клиника"Св. Екатерина" за заемане на академичната длъжност
За кандидатурата на д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм, главен асистент към Кардиологична клиника”Св. Екатерина” за заемане...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом