Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница7/15
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

                  
ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ И

ДЕЖУРНИЯТ УЧИТЕЛ

 

Чл. 1. Дежурните паралелки, дежурният учител и графикът за дежурството се определят със заповед на Директора.

1.     Във всяка смяна дежурят по осемнадесет ученици от една паралелка под ръководството на учител, който се определя със заповед на Директора.

 

2.     Класният ръководител определя дежурните ученици и представя списък с имената им на ПД по АСД.

 

Чл. 2. Дежурните ученици носят отличителен белег.

 

Чл. 3. Дежурните ученици се разпределят както следва:

1.     По шест ученика на етаж: двама в източния коридор, двама в северния коридор, двама на стълбището.

 

2.     Дежурните ученици следят за реда в класните стаи, коридорите и санитарните  възли. Не допускат ученици без униформено облекло. Не допускат ученици със закуски и напитки.

Чл. 4. При установени нарушения дежурните ученици докладват на дежурния учител, който информира Директор/ ПД.

Чл. 5. Дежурството на учителите се осъществява по график, утвърден от Директора.

Чл. 6. Графикът за дежурството при учителите се изготвя на следния принцип:

(1)   дежурство- първа смяна

т. 1. първа смяна от 7. 15 до 10.00 дежурят трима учители в смяна по един на коридор.

т. 2. втора смяна от 10. 00 до 12. 30 дежурят трима учители в смяна по един на коридор.

 (2) дежурство- втора смяна

т. 1. първа смяна от 13. 15 до 16.00 дежурят трима учители в смяна по един на коридор.

т. 2. втора смяна от 16. 00 до 18. 30 дежурят трима учители в смяна по един на коридор.

 

Чл. 7. При констатирана щета и неизвестен извършител дежурният учител, заедно с ПД по АСД и Директора на училището преглеждат записа от техническите средства за видео наблюдение в учебната сграда, с цел установяване на самоличността на виновника.

 

Чл. 8. Възстановяването на нанесена материална щета на училищната собственост се извършва от ученика.

 

Чл. 9. В двудневен срок класният ръководител на провинилия се ученик писмено уведомява родителите му за причинените материални щети на училището.

 


Директор:....................................


        /Снежана Танева/


 ПРИЛОЖЕНИЕ   № 2

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС:

Първа смяна: Втора смяна:

1 час: 7,30ч.-8,10ч. 13,30ч.-14,10ч.

2 час: 8,20ч.-9,00ч. 14,20ч.-15,00ч.

3 час: 9,10ч.-9,50ч. 15,10ч.-15,50ч,

4 час: 10,10ч.-10,50ч. 16.10ч.-16,50ч.

5 час: 11,00ч.-11,40ч. 17.00ч.-17,40ч.

6 час: 11,50ч.-12,30ч. 17,50ч.-18,30ч.

7 час: 12,40ч.-13,20ч. 18,40ч.-19,20ч.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО УЧЕБНА ПРАКТИКА
клас

ден

смяна

час

времетраенесряда

1

1

7,30-8,10

 

 

 

2

8,20-9,00

 

 

 

3

9,10-10,00

 

 

 

гол.межд.

15мин.

 

 

 

4

10,15-11,05

 

 

 

5

11,15-12,05

 

 

 

6

12,15-13,05

клас

ден

смяна

час

времетраене сряда

2

1

13,30-14,10

 

 

 

2

14,20-15,00

 

 

 

3

15,10-16,00

 

 

 

гол.межд.

15мин.

 

 

 

4

16,15-17,05

 

 

 

5

17,15-18,05

 

 

 

6

18,15-19,05

клас

ден

смяна

час

времетраенечетвъртък

1

1

7,30-8,10

 

 

 

2

8,20-9,00

 

 

 

3

9,10-9,50

 

 

 

4

10,10-10,50

 

 

 

5

11,00-11,40

11,00-11,50

 

 

 

межд.

20мин.

10мин.

 

 

 

6

12,00-12,50

12,00-12,40

клас

ден

смяна

час

времетраене 

 9б

четвъртък 

2

1

13,30-14,10

 

 

 

2

14,20-15,00

 

 

 

3

15,10-15,50

 

 

 

4

16,10-16,50

 

 

 

5

17,00-17,40

17,00-17,50

 

 

 

межд.

20 мин.

10мин.

 

 

 

6

18,00-18,50

18,00-18,40

клас

ден

смяна

час

времетраенечетвъртък

1

1

7,30-8,10

 

 

 

2

8,20-9,00

 

 

 

3

9,10-9,50

 

 

 

4

10,10-10,50

 

 

 

5

11,00-11,40

11,00-11,50

 

 

 

межд.

20мин.

10мин.

 

 

 

6

12,00-12,50

12,00-12,40

клас

ден

смяна

час

времетраене 

 9г

четвъртък 

2

1

13,30-14,10

 

 

 

2

14,20-15,00

 

 

 

3

15,10-15,50

 

 

 

4

16,10-16,50

 

 

 

5

17,00-17,40

17,00-17,50

 

 

 

межд.

20 мин.

10мин

 

 

 

6

18,00-18,50

18,00-18,40

 

 

 

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом