Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
ИмеЛитература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.6 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstat
  1   2   3   4   5   6


Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование в рамките на проект „Равенството – път към прогрес”


Признак на изследване: етнически произход и възраст;

База на изследване: учебници – 7 и 8 клас;

Обем на доклада: 44 стр. анализ и данни

Използвана теоретична литература по темата: Интернет и документи на Европейската комисия;

Изследвани са следните учебници:

 1. Български език, 7. клас, Просвета, 2008, Милена Васева, Весела Михайлова;

 2. Литература, 7. клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова;

 3. Български език, 7. клас, изд. къща "Анубис", 2011, Петя Костадинова, Капка Велинова;

 4. Литература, 7. клас, изд. къща „Анубис”, 2011, Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева, Николай Даскалов, Деян Янев;

 5. Математика, 7. клас, изд. къща "Анубис", 2011, Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева, Румяна Караджова;

 6. История и цивилизация, 7. клас, Просвета, 2008, Константин Бошнаков, Теодор Леков, Мария Радева;

 7. История и цивилизация, 7. клас, Азбуки - Просвета, 2008, Маргарита Димова, Силяна Ботева-Боянова, Румяна Кушева;

 8. География и икономика, 7. клас, Просвета, 2008, Люсила Цанкова, Нено Димов, Емилия Лазарова;

 9. География и икономика, 7. клас, изд. къща „Анубис” – София, 2011, Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев;

 10. Биология и здравно образования, 7. клас, Просвета, 2008, Павел Ангелов, Райка Ангелова, Стела Кукурина, Ана Петрова;

 11. Биология и здравно образование, 7. клас, изд. "Анубис", 2008, Мария Шишиньова, Доля Павлова, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева;

 12. Химия, 7. клас, Просвета, 2008, Георги Близнаков, Лиляна Боянова, Ваня Найденова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов;

 13. Музика, 7. клас, Просвета, 2008, Вяра Сотирова, Здравка Матеева;

 14. Музика, 7. клас, Азбуки - Просвета, 2008, Пенка Минчева, Стефанка Георгиева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова;

 15. Музика, 7. клас, изд. къща "Анубис", 2011, Валентина Манолова, Галина Стоянова, Юлиана Близнакова;

 16. Изобразително изкуство, 7. клас, Просвета, 2008, Петър Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова;

 17. Изобразително изкуство, 7. клас, Азбуки - Просвета, 2008, Мариана Мойнова, Мариета Савчева, Стоянка Иванова-Робова;

 18. Изобразително изкуство, 7. клас, изд. „Анубис”, 2010, Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска;

 19. Технологии, 7. клас, Просвета, 2008, Ваня Георгиева, Любен Витанов, Георги Кендов, Диана Митова;

 20. Технологии, 7 . клас, изд. „Бит и Техника”, 2008, Варна, доц. д-р инж. Тодорка Николова Николова, инж. Светла Костова Ананиева, инж. Валентин Георгиев Ананиев;

 21. Български език, 8. клас, изд. "Булвест 2000", 2010, Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая Падешка;

 22. Литература, 8. клас, изд. "Булвест 2000", 2010, Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

 23. История, 8. клас, изд. "Булвест 2000", 2009, Румяна Нейкова Кушева, Цветана Благоева Чолова

 24. Биология и здравно образование, 8. клас, Издателство "Булвест 2000", 2009 г.

Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Мариана Христова, Таня Димитрова


Предварителни заключения:

В повечето от анализираните случаи дискриминацията по признака етническа принадлежност и възраст в учебниците не е пряка, а косвена. В част от тях, някои текстове са незаобиколими, предвид мястото, което са заели в историята и културното наследство на България или като установени факти от историята на различни народи.

Това се отнася предимно за учебниците по български език и литература, в които има както добри, така и недобри примери, налагащи необходимостта от използването на специални подходи за преодоляването на стереотипите. В това отношение може да се посочи учебникът по литература за 7 клас на издателство „Просвета”, 2008, с авторски колектив Инна Пелева, Албена Хранова и Нелида Перянова. Особено по признака етническа принадлежност, това е един от най-коректно написаните учебници. Оценката е още по-ценна и поради факта, че предвиденото за изучаване учебно съдържание при недобросъвестност или некомпетентност, най-лесно може да се използва за създаване на стереотипи и предразсъдъци. Авторите са проявили изключителен професионализъм и са съумели да надградят върху художествените текстове, които имат исторически контекст, съвременно разбиране за толерантността.

Очакването от учебниците по математика е да не съдържат дискриминационни текстове. Изследваният учебник обаче показва, както вероятно е и при другите учебници по математика, че в словесните задачи не се включват собствени имена, характерни за различни етноси. Педагогическата теория и практика сочат, че за постигане на познавателните цели, учениците трябва да припознаят учебното съдържание като предназначено за тях. В случая, за известна част, то остава „извън” тях и несъзнателно ги отчуждава. В същото време обратното би създало естествена среда за приемане на различието.

Предварителното отношение към учебниците по история е натоварено с очакването за преекспониране на исторически формирани стереотипи. В изследваните учебници могат да се открият примери с различен знак, което говори за това, че проблемът не е осъзнат и не се прилага целенасочен подход за тяхното преодоляване. Характерно е също, че обикновено не се посочва разликата между османците, като представители на определена господстваща династия и турците като етнос или нация. Никъде не се посочва, че появата на всяка нация се свързва с появата на съответната държава. В този смисъл турците не могат напълно да бъдат отъждествявани с османците, защото турската държава се появява в началото на ХХ век и нейните създатели имат не по-малка роля за събаряне властта на османците. Като резултат от това остава усещането за „историческа вина” и пренасяне на негативното отношение към турците от историята към съвременността. Това е характерно не само за учебниците по история, но и за всички, които в различен аспект имат отношение към историята на България.

От учебниците по география се очаква да бъдат атрактивни и да задоволяват естествения стремеж на младите да опознават света. Дори и да постигат донякъде тази цел, това не компенсира пропуските им във връзка с темата на изследването. Особено показателен е учебникът по география и икономика за 7 клас на издателство „Просвета”, 2008, с автори Люсила Цанкова, Нено Димов и Емилия Лазарова. Учебното съдържание не е безпристрастно от гледна точка на съвременните политически реалности. Нещо повече – налице са немалко квалификации и определения, които излизат извън рамките на достоверността и навлизат в полето на сложни международни отношения и вътрешни работи на други страни. Учебният предмет е география и икономика и учебното съдържание следва да съответства на наименованието на предмета. В този си вид учебното съдържание е неуместно политизирано.

Не могат да се направят забележки и съществени препоръки към учебниците по биология и здравно образование. Учебното съдържание е строго научно и като цяло не формира стереотипи по признаците етническа принадлежност и възраст.

Прави впечатление, че в някои учебници, недостатъчното развитие на науката и изкуството до 19 век в България, се обяснява с нашествието на турците (Химия, 7. клас, Просвета, 2008, Музика, 7. клас, Просвета, 2008,) . Развитието на науката и изкуството следва да се разглежда в контекста на всички исторически процеси и събития в Европа и равнището, което са постигнали науката и изкуството през различните периоди от историята на Европа. От тази гледна точка такива твърдения, като посоченото, са спорни и тенденциозни. Приведените по-долу цитати индиректно са основание за формиране на предразсъдъци. Подобен негативен подход към историческия контекст в развитието конкретно на химията и музиката липсва при разглеждането на други страни.

Учебниците по музика, като най-силно въздействащи в емоционален план, биха могли да включват за слушане или за изучаване музикални творби, характерни за различните етноси, живеещи в България.

Учебниците по изобразително изкуство не съдържат текстове и изображения, които сериозно биха допринесли за създаване на стереотипи по разглежданите признаци. Би могло да се включат повече позитивни примери в това отношение.

Може да се констатира пример за това, как самите учебници може да се окажат дискриминиращи по отношение на учениците. Това са учебниците по технологии, както в известна степен и по химия, които със сложност, несъобразена с възрастта на учениците и с неприложимостта на предвидените за усвояване знания, оказват травмиращо въздействие върху ученическата психика.

По отношение на етносите, живеещи в България и различни от българския етнос: - като цяло изследваните учебници не преодоляват изградени стереотипи спрямо турците, изразяват противоречиво отношение към ромите, едностранчиво или твърде слабо засягат евреите, а арменците не са споменати по никакъв повод. По отношение на българския етнос се утвърждават позитивни нагласи, включително чрез иронията и критиката на Ивайло Петров и Алеко Константинов.

По отношение на възможността от проява на дискриминация по признака възраст, проблемът се подминава с осъзнато или неосъзнато пренебрежение и недооценяване. В нито един учебник не се наблюдава целенасочен подход за преодоляване на подобен стереотип.

Един от сериозните изводи, който може да се направи, е, че част от авторите, въпреки своята научна подготовка, не могат да адаптират учебното съдържание към реална среда, в която следва да се съобразяват както с възрастовите особености на учениците, така и с различния им етнически състав. Този проблем се усложнява още повече, когато и самите учители не са достатъчно подготвени за това. Посоченият в началото пример с учебника по литература е пример за това, че и най-трудните теми могат да се поднесат така, че не само да се предотвратява създаването на негативни нагласи, но те да бъдат трансформирани в позитивни.


Изследвани учебници. Примери за пряка и непряка дискриминация и примери, чрез които се преодоляват стереотипи: 1. Български език, 7. клас, Просвета, 2008, Милена Васева, Весела Михайлова

 • Етнически произход:

Стр. 54, 55 - Урок „Пряко и непряко предаване на чужда реч”: „Скореца бе се появил в село през есента. Дрипав като плашило, гол, гладен... Кметът го разпита за това, за онова, видя му се съмнителен и го затвори в общинското мазе. Веднага от малкия затвор се понесе весело и живо гласът на гусла. Зуза, дъщерята на циганина дядо Мехмел, минаваше оттам, спря се да послуша и надникна през железните пръчки на прозорчето. –Я бре, що търсиш тука? – рече тя наивно на младия момък, в когото, види се, позна човек от своята раса... ...-И аз с тебе ще отида – рече тя решително и окачи нежно ръцете си на шията му.” Макар и в художествен текст, „човекът от своята раса” е разпознаваем чрез това, че е „дрипав като плашило, гол, гладен...” Този разпространен стереотип за външния вид на ромите е допълнен с подозрението от страна на представител на властта, че героят е съмнителен и за всеки случай – затворен. „Гласът на гуслата” и темата за любовта не променят тази отрицателна представа.

Стр. 56 - Урок „Знам и мога”, Правилно и неправилно цитиране,: „...Той беше Мунчо. Като позна главата на любимия си Русия-на, той вторачи яростни, безумни очи в нея и изригна, в един дъжд от плюнки, една колосална попръжня против Мохамеда и султана...” Приведеният текст от „Под игото” на Иван Вазов би могъл да бъде спестен и заменен с друг, доколкото в случая не се изучава художественото произведение, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.

Стр. 57 - „Манго и рибарят”, „Спечелил Манго пари, купил си нов кожух и тръгнал към дома, да се похвали на циганката... ... – Защо ти е кожух? – рекъл рибарят. – Зиме ще го носиш, а лете ще го захвърлиш, молците да го ядат. Я по-добре да се разменим: дай на мене кожуха, пък ти вземи мрежата. Денем риба ще ловиш и ще ядете и ти , и циганчетата, и циганката, а нощем колиба ще си направиш от мрежата. Я виж колко е голяма!” Текстът индиректно насочва учениците към убеждението, че ромите са винаги гладни и без покрив, и че новата дреха не им е присъща и е ненужна. Използването на собственото име Манго, което в създадените стереотипи е нарицателно за циганин, думите „...и циганчетата, и циганката...”, вместо например „жена ти, децата ти” още повече подсилва убеждението, че това се отнася не за конкретния герой, а въобще за ромите.

Стр. 57 - „... да гледа турчин, че бесней над бащино ми огнище... Бунтовникът не може да се примири с това, че турците „беснеят над бащино му огнище”. Приведеният текст би могъл да бъде спестен и заменен с друг, доколкото в случая не се изучава Ботев, а се посочва пример за правилно и неправилно цитиране.

Стр. 114 - Урок „Художествен текст – анализ”, Българският език” от Иван Вазов, „Език свещен на моите деди...” Произведението е представено като пример за художествен текст. Отношението към езика, като атрибут на етническата принадлежност, създава положителна нагласа, без да е насочено против други етноси.

Стр. 120 и 121 - Урок „Опитвам самостоятелно”, представени са съчинения на ученици на 14 г. и 11 г. „Белоградчишките скали”, „Моята България”:, както и откъса „Българийо мила ”: „Българска земьо, драга моя родино! Бъди все така омайна и красива! Бъди все лъчезарна и благородна, о, майко мила!... – индиректно създава позитивно отношение към българската етническа принадлежност и чувство на гордост. Добър пример за преодоляване на стереотипи, свързани с нихилизъм.

 • Възраст:

Стр. 69, 76 - Изображение: биещи се деца – илюстрация на значението на думата „дълбоко” в различен контекст, в случая - „дълбоко противоречие”. Потребността от нагледност е разбираема, но изображение, предназначено за деца и представящо биещи се деца, създава убеждението, че дълбоките противоречия се разрешават с агресия. Налице е дискриминация.

Стр. 118 - Урок „Съчинение на свободна тема”, „Привечер в Моята България” от Михаил Каменов, 12 г.: „Разхождам се по главната алея в Морската градина. Надвечер е.... ...Един стар човек се разхожда. Той тежко въздъхва, защото знае, че есента е тук. После му олеква, защото знае, че зимата не е вечна.” Текстът е придружен с илюстрация на момче и възрастен мъж в парка. И чрез текста, и чрез изображението, старостта се асоциира с есента и зимата, с тъжно настроение.

 • Препоръка: Изображенията са балансирани по признака възраст. Приведените текстове , предназначени за упражнения, да бъдат позитивно балансирани по признака етническа принадлежност.
 1. Български език, 7. клас, изд. къща "Анубис", 2011, Петя Костадинова, Капка Велинова

 • Етнически произход:

Стр. 4 - "Начален преговор", Преговорът е чрез откъс от "Серафим" на Йордан Йовков, "Мисля си: какъв ще е тоз изпаднал германец!", "9. Запишете в тетрадките си поне един контекстов синоним на фразеологизма изпаднал германец." („изпаднал германец” - човек с окаян външен вид, развлечен, неспретнат, зле облечен). След Първата световна война, в България е имало много представители на движението Wandervögelbewegung, които са били в неугледен вид, просели са по кръчмите и са нарушавали стереотипната представа на българите за германците - спретнати, чисти, почтени, заможни. Цитатът от Йовков не може да се тълкува като пряка дискриминация, но последващата задача чрез повторението на фразеологизма и чрез самостоянелното търсене на синоним, е пряк път към създаване на стереотип.

Стр. 17 - "Художествен текст" Упражнение върху "На прощаване" от Христо Ботев,

...Но кълни, майко, проклинай

Таз турска черна прокуда,

Дето нас млади пропъди

По таз тежка чужбина –

Да ходим,да се скитаме

Немили, клети, недраги!...”

При евентуалното възприемане на текста извън историческия контекст, съществува риск за пренасяне на тези отношения от страна на учениците върху техните съвременници.

Стр. 86 - "Глагол. Вид на глагола." Граматични признаци на глагола. "-Виж, Кали, племената на рома са много по света, те са като звездите. Оттук те се виждат много и съвсем наблизо една до друга., а всъщност колкото по-високо и по-близо отиваш до тях, ти ще видиш, че те са пръснати по небосклона на малки звездни групи." Ромските племена са многобройни и са пръснати, сравнени са със звездите. Представени са в романтична светлина.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconУчебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2006 г. Учебник по литература за клас (в съавторство с И. Пелева и Н. Перянова), ик „Просвета", София, 2007 г
Двете български литератури. Граници на лирическия  контекст, Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1992 г
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconЛитература Инна Пелева, Просвета
Литература В. Герджикова, Просвета Математика задължителна подготовка Ч. Лозанов, Анубис
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова icon2 Анализ на читанките от 1 до 4 клас Съдържателен анализ на учебниците от началния етап на основната степен на образование (1 – 4 клас)
Читанки за 1 клас на държавно издателство „Народна просвета” – 1990 г и читанка за първи клас на издателство „Народна просвета” от...
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconЛитература за седми клас българска литература
Стоянова, Кристиана. Помагало по български език и литература за седми клас : Тестове
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconViiiа,Б клас
Български език Милена Васева и колектив, изд. Просвета Литература Клео Протохристова и колектив, изд. Анубис
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconЛитература за пети клас българска литература
Припомнете си и добре познатите ви приказки: “Грозното патенце” от Х. К. Андерсен, “Котаракът с чизми” от Шарл Перо и “Гъсарката...
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова iconСписък на учебниците за 10 а клас за учебната 2011 – 2012 година
Учебник зп: история и цивилизация за 9 клас; изд. „ „ просвета- софия „ ад; авт. Б. Гаврилов
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом