Конкурс за заемане на академична длъжност
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер12.32 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Aleksiev/
25.10.2012

Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ - 05.02.18, професионално направление: 3.8 Икономика, обявен в ДВ, бр.42 /05.06.2012 г. - кандидат доц. д-р Алекси Георгиев Алексиев от катедра „Икономика” на АУ - Пловдив.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Димитров Пенов

РЕЦЕНЗИИ

  • Рецензия от проф. дин Рангел Петров Трендафилов

  • Рецензия от проф. д.ик.н Никола Колев Вълчев

  • Рецензия от проф. д.ик.н Юлия Маркова Дойчинова

СТАНОВИЩА

  • Становище от проф. д.ик.н Пламен Димитров Мишев

  • Становище от проф. д-р Иван Георгиев Иванов

  • Становище от проф. д-р Иван Марков Иванов

  • Становище от доц. д-р Иван Димитров Пенов

РЕЗЮМЕТА  на научните публикации и трудове на доц. д-р Алекси Георгиев Алексиев, с които участва в конкурс за „ПРОФЕСОР” по научната специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ - 05.02.18.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.11.2012 г. от 11.00 ч в зала № 322 на Агрономически факултет.

Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconСтановище по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент
Началника на ввму „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна от 02. 12. 2011 г и от първото му заседание на 05. 12. 2011 г
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление
Дв no. 83 от 25. 10. 11. за две места с кандидати: гл ас д-р Ивайло Николаев Минчев и гл ас д-р Юлиян Николаев Минчев
Конкурс за заемане на академична длъжност iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом