68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър
Име68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер19.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sou68.net/attachments/521_ÇÀÏÎÂÅÄ4.doc
68 СОУ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ” - София, район Искър


З А П О В Е Д

471/08.01.2013 г.


Относно: Организация на обучението в начален етап на основна образователна степен


На основание чл. 147, ал 1. т.1, т. 2. и т. 3 от ППЗНП и във връзка с участие на 153 ученици в програма „Научи се да караш ски”


Н А Р Е Ж Д А М


І. Петнадесет ученици от ЧЕТВЪРТИ клас по приложения по-долу списък да се обучават от 16.01. до 18.01.2013 г. със Зорница Янишевска стая 204

Александра Ангелова- ІVб

Александър Неделчев- ІVб

Емил Костов- ІVб

Йордан Савов- ІVб

Йордан Томев- ІVб

Кристина Митова- ІVб

Лора Тодорова- ІVб

Михаела Георгиева-ІVб

Михаил Танев- ІVб

Николай Кюркчиев-ІVб

Петър Райков-ІVб

Християн Милев- ІVб

Антон Димитров- ІVв

Борис Стоянов- ІVв

Георги Юруков- ІVв

Георги Кесяков-ІVв

Краси Ковачки-ІVв

Теодор Тодоров-ІVв

Станислав Петров-ІVв


ІІ. Седмичното разписание за дните е:


Сряда 16.01.2013 г.

 1. Български език и литература

 2. Български език и литература

 3. ФВС- Димитрина Денева

 4. Математика

 5. Час на класа

 6. Човекът и природата

Четвъртък 17.01.2013 г.

 1. Български език и литература

 2. Български език и литература

 3. Английски език

 4. Математика

 5. Музика

Петък 18.01.2013 г.

 1. ФВС- Денева

 2. Български език и литература

 3. Математика

 4. Английски език

 5. Човекът и природата


ІІІ. Учебните часове започват в 08.00 ч. и приключват, както следва:

- сряда- 13.00 ч.

ІV. Зорница Янишевска да вписва отсъстващите ученици в дневниците на всички класове за всеки от учебните дни.

V. Темите на преподадения материал във всички класове да се вписват от г-жа Зорница Янишевска в материалната книга.

VІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Зорница Янишевска срещу подпис за сведение и изпълнение.

VІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолина Велкова- пом. директор УД.


Извършен предварителен контрол по чл. 40 ал. 2 от Вътрешните правила за финансово управление и контрол в 68 СОУ за законосъобразност от Виолина Велиславова Велкова - Иванова на длъжност пом. директор по УД по заповед №.1020./14.09.2011г.

Дата................. подпис:


Директор:

/ Нели Пейчева /

Запознати със заповедта

 1. Зорница Янишевска

Свързани:

68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър iconСедмица на детската книга в 68 соу „ Академик Никола Обрешков „
Изчитане на посланието на мексиканския писател Франсиско Инохоса към децата от целия свят
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов – софия директор: 973 37 36 Зам директори: 872 10 08 0878442650 Канцелария: 872 00 08 
Педагогическия съвет на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов", във връзка с 130 годишнината от рождението и 30 годишнината от смъртта...
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу"Академик Михаил Арнаудов" София, ул."Латинка" 11
Настоящият план е предложен на вниманието на Педагогическия съвет на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов” на 14. 09. 2009година и е...
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов – софия директор: 973 37 36; 0897011901; Зам директори: 872 10 08 Канцелария: 872 00 08 
Училищното настоятелство, за изключително активно участие в спортните прояви на училищно, районно, градско и областно равнище, за...
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов софия
Реализация на зрелостниците, завършили 12-и клас през учебната 2008 2009 година в 119 соу
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов софия
Реализация на учениците, завършили 7-и клас през учебната 2008 2009 година в 119 соу
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър iconЕмилиян Станев" 2 соу „Академик
Настоящият правилник урежда устройството, дейността и управлението на 2 Средно общообразователно училище /соу/ „Академик Емилиян...
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър iconРешение №рд-09-03-02/13. 09. 2010г на Кмета на со район "Нови Искър"
Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на со район “нови искър”
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов
На основание пмс 324/2009г чл. 91, свиквам общо събрание на служителите на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов”, на 05. 04. 2012г от...
68 соу „академик никола обрешков софия, район Искър icon119 соу „академик михаил арнаудов
На основание пмс 324/2009г чл. 91от Кодекса на труда, свиквам общо събрание на служителите на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом