Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
ИмеБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
страница2/4
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер355.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://scout.bg/pipermail/leaders_scout.bg/attachments/20101105/d0c053a5/attachment.doc
1   2   3   4

SWOT анализ на ОБС


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБОСТИ

Традиции

Недостатъчни ресурси – човешки, финансови, материални

Опит в ръководенето

Стратегия, която не е активна

Знания и умения

Слаби връзки между националното ръководство и клубовете

Изградени работни методи

Слаб контакти с родителите

Ентусиазъм и готовност за промяна

Липса на вътрешни системи

Принадлежност към Организация със стогодишна история

Недостатъчни ресурси – човешки, финансови, материални

Работа в екип

Липса на спонсори

Яснота на принципите

Недостатъчна квалификация на водачите

Взаимно доверие и приятелство

Нефункционираща патрулна система

Опит в социални дейности

Липса на инструктори

Обществен престиж по места

Слаба популярност на национално ниво

Интерес от страна на децата и родителите

Липса на медийна политика

Израстнали скаути, които обучават малките


ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Липса на национална младежка политика

Икономическа криза – ниски доходи

Присъединяването към ЕС

Социални кризи

Развитие на сектора на гражданското общество

Недостатъчно развито гражданско общество

Нидоразвите система за неформално обучение

Институциите


Промяна в стила на живот на хората от средното поколение

Напускане на опитните Staff-ове

Промяна в бизнес политиката – дългосрочни тренинги

Промяна в стила на живот на младите хора

Увеличение на броя на семействата с един родител
WOSM
Партьорски връзки с др.организации


Силни страни на Скаутството:

 • Взаимно доверие и приятелство

 • Работа в екип

 • Приключения, ентусиазъм и готовност за промяна

 • Изграждане на умения за ръководене

 • Придобиване на знания и умения, полезни за живота

 • Традиции, принадлежност към организация със стогодишна история

 • Яснота на принципите, утвърдени работни методи

 • Социални дейности, обществен престиж

 • Интерес от страна на деца и родители

 • Предаване на опит, знания и умения от големите на малките

1/ Целеви групи:

 1. Първа целева група – скаути (деца от прогимназията 5-8 клас / 11-15год.)

 2. Втора целева група – вълчета/пчелички (деца в осн. училище 1-4 клас / 6-11год.)

 3. Трета целева група – венчър скаути (младежи от гимн. класове 9-12клас / 15-18 г

 4. Четвърта целева група – ровъри (пълнолетни младежи 18-25год.)

 5. Пета целева група – водачите, заместниците им и постоянните помощници

 6. Шеста целева група – родители, помощници и други доброволци


2/ Основни насоки за работа:

  • физическо развитие,

  • интелектуално развитие,

  • емоционално развитие,

  • социално развитие,

  • духовно развитие

  • развитие на личността3/ Ключови способности и знания, които организацията дава на своите членове:

 • способност за справяне в различни ситуации;

 • работа в екип;

 • познания за природата.


4/ Ключови дейности:

 1. Организиране на еднодневни походи/излети;

 2. Организиране на местни и национални лагери

 3. Участия в международни скаутски прояви

 4. Обучения на водачи и помощници;

 5. Организиране на скаутски състезания и срещи;

 6. Контакти с държавни институции на всички нива;

 7. Контакти със световната организация на скаутското движение (WOSM);

 8. Създаване и обучаване на нови скаутски единици (– използване на метода case study)


5/ Приоритети в работата на ОБС за следващите 5г:


 1. Съживяване на скаутския метод и патрулната система.

 2. Подпомагането на юношите: венчър-скаутите и ровърите.

 3. Разрастване на доброволчеството – привличане и задържане на възрастни.

 4. Подобряване административната и финансовата дейност

 5. Подобряване облика на скаутството – комуникации, партньорство, ресурси.

 6. Отваряне към обществото и разрастване на организацията.


6/ Основни задачи:

 • привличане на членове;

 • задържане на членовете;

 • удовлетворяване на членовете / като се взема в предвид всяка възрастова група/

 • привличане и задържане на помощници и доброволци.


Чуйте

Прочит на латиница

 

Речник - Преглед на подробен речник


7/ Основни лостове

Комуникации – Да се използват модерните технологии.

Партньорство – Сътрудничество с други организации и институции, на местно, национално и световно ниво.

Ресурси – Привличане на допълнителни финансови и материални ресурси както и подобряване управлението (планиране, отчетност, контрол) на всички налични ресурси.


8/ Вероятни стратегически партньори за в бъдеще:

 • Родители

 • Общините

 • Корпуса на мира

 • Ротари България

 • Училища и Университети

 • Нестопански организации – ISIC, ФРМС

 • Институции – МОМН и др.ПРЕДЛОЖЕНИЯ за РАБОТА и ДЕЙНОСТИ:


 1. Обновяване на системата за израстване.

 2. Обучение на патрулни водачи.

 3. Обучение на клубни и отрядни водачи - семинари и обучителни лагери/по теми/.

 4. Създаване на екип от инструктори.

 5. Лагери и Джамборета – добре организирани, с повече скаутски дейности и много участници.

 6. Организиране на дейности и събития за венчър-скаути и роувъри.

 7. Младежки обмени.

 8. Привличане на ресурс от студенти – педагози, медици и т.н.

 9. Организиране на срещи между младите във вид на гостувания.

 10. Привличане на нови скаути и водачи.

 11. Периодично обновяване на Скаутския календар.

 12. Работа по проекти.


Конкретни цели по основните направления:


Цел 1. Да се подобри администрирането на ОБС:

 • да се подобри мениджмънта на организацията

 • да се подобри отчетността (вкл.финансова) на местно и национално ниво чрез успешно прилагане на единна отчетна система.


Цел 2: Да се съживи скаутския метод, да се развие Младежката програма:

- да се стабилизира патрулната система;

- да се изгради система за обучение на патрулни водачи;

- да се обнови и приложи системата за израстване;

- периодично организиране на лагери;

- участие в международни обмени.


Цел 3. Да се развие доброволчеството в скаутството – възрастни ресурси, водачи и

хора, които помагат на организацията:

- да се изгради система за обучение на клубни водачи;

- да се създаде екип от инструктори;

- да се подобрят комуникациите;

- да се уточнят партньорствата.


Цел 4: Да се подобри облика на скаутството:

 • да се предприемат мерки за издигане обществения имидж на скаутството;

 • да се създадат и поддържат добри презентационни средства и материали – сайт, печатни материали, униформи и т.н.

- да се подобрят връзките с институциите;

- да се подобрят връзките с медиите;

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

1   2   3   4

Свързани:

Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение План за 2010г
Медийна и рекламна кампания – вкл подготовка на презентации, ппз /предварителен пакет за запознаване/ и т н
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия
Тази цел се постига от самите млади хора в рамките на Организацията чрез осъществяване на образователни програми и дейности съобразени...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconБългарските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение Правилник 2005г раздели
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут –мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconСвети Георги" Националната Скаутска Организация на България "
Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването на движението в страната става през 1990 г под името Организация на Скаутското...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на Българските Скаути – Централен офис
Скаутската идея се пренася в България от англичанина скаут-мастер Уелс непосредствено след края на Първата световна война, около...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconОрганизация на българските скаути национален съвет в помощ на отрядния водач
Успешното справяне с положението, но и горчивият опит на много поколения водачи, които са минали пътя по който тръгваш ти сега, е...
Българските Скаути Член на Световната Организация на Скаутското Движение стратегия iconАсоцииран член на wspa световната организация за защита на животните и Кралското дружество за защита на животните от жестокост – Великобритания rspca
Благотворителна организация, работеща за хуманно редуциране популацията на бездомните кучета, чрез кастрация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом