Област велико търново решения
ИмеОбласт велико търново решения
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер17.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/resheniaOSR_27032008.doc

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА


ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЯ

от 27.03.2008 г.


1. На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, както следва:
Председател: Тошко Аспарухов Никифоров - Областен управител
Секретар: Таня Николаева Габровска - Старши експерт „АКРРДС”

Членове:

 1. Румен Георгиев Рашев Кмет на община Велико Търново

 2. Йордан Стефанов Михтиев Кмет на община Горна Оряховица

 3. Сашо Петков Топалов Кмет на община Елена

 4. Пенчо Василев Чанев Кмет на община Златарица

 5. Ивелина Хараламбиева Гецова Кмет на община Лясковец

 6. Ангел Иванов Генов Кмет на община Павликени

 7. Георги Александов Чакъров Кмет на община Полски Тръмбеш

 8. Станислав Петров Благов Кмет на община Свищов

 9. Стефан Рачков Стефанов Кмет на община Стражица

 10. Пламен Димитров Чернев Кмет на община Сухиндол

 11. Тодор Ангелов Тодоров Общински съвет Велико Търново

 12. Мирослав Николов Петков Общински съвет Горна Оряховица

 13. Петър Иванов Славчев Общински съвет Лясковец

 14. Симеон Стоянов Кънчев Общински съвет Елена

 15. Милен Асенов Манолов Общински съвет Свищов

 16. Петьо Иванов Русев Общински съвет Златарица

 17. Киро Йорданов Маринов Общински съвет Полски Тръмбеш

 18. Изабела Христова Чорбаджиева Общински съвет Павликени

 19. Емил Пиринов Бончев Общински съвет Сухиндол

 20. Катя Атанасова Петрова Общински съвет Стражица

 21. Мариела Великова Цонева РСО„Янтра” Велико Търново

 22. Димитър Григоров РКС на КНСБ Велико Търново

 23. Иван Стефанов Иванов СРС „Подкрепа” Велико Търново

 24. Кирил Илиев ТПП Велико Търново

 25. Радослав Владев БСЧП „Възраждане” Велико Търново

 26. Огнян Костадинов Съюз на работодателите в България В.Търново

27. Иван Иванов ССИ Велико Търново


2. На основание на чл. 21, ал. 4 и 5 от Закона за регионалното развитие избира за представител на общините на област Велико Търново в Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране с център гр. Русе

г-н Сашо Топалов, кмет на Община Елена.

Свързани:

Област велико търново решения iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Област велико търново решения iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Област велико търново решения iconНа околната среда
Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица...
Област велико търново решения iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Област велико търново решения iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Област велико търново решения iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Област велико търново решения iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Област велико търново решения iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Област велико търново решения iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Да се изискат от подателя протоколите от замерване на шума. Да се изготви писмо до Областно пътно управление – Велико Търново
Област велико търново решения iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом