Екология, туризъм, селско и горско стопанство
ИмеЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер26.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obs.panagyurishte.org/protokoli/Eco_turisam_selsko_gorsko 01.03.2012.doc
Екология, туризъм, селско и горско стопанство


ПРОТОКОЛ

№ 8


Днес, 01.03.2012 от 17:00 часа, се проведе заседания на ПК ЕТСГС.


ПРИСЪСТВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Атанасова Пиперкова
ЧЛЕНОВЕ:
Станимир Добрев Велчев
Добринка Лукова Юрукова
Иван Георгиев Нетов
Цветанка Цвяткова Богоева

ПРИСЪСТВАЛИ ОЩЕ:

ОСТЪСТВАЛИ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ:
ОСТЪСТВАЛИ:
Нено Александров Найденов
Николай Симеонов Господинов

СТАНОВИЩЕ ПО

ОС_02-42/31.01.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 от ЗСПЗЗ за възстановяване  правото на собственост на наследниците на Тодор Грамчев.

Комисията дава съгласие да се предостави на ОСЗ - гр. Панагюрище имот № 101051 за възстановяване  правото на собственост на наследници на Тодор Грамчев.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42/31.01.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Узунов

Комисията дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Панагюрище имоти №№ 044051, 046073, 046101, 046097 и 087042 за възстановяване  правото на собственост на наследници на Георги Узунов.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42-1/01.02.2012 - Искане на основание §27, ал.2 от ЗСПЗЗЗ за предоставяне на имот - общинска собственост на наследниците на Пенчо Мухлев

Комисията дава съгласие да се предостави на ОСЗ - гр. Панагюрище имот № 512005 за възстановяване  правото на собственост на наследниците на Пенчо Мухлев.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42-2/01.02.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот-общинска собственост на наследниците на  Параскева Байрякова

Комисията дава съгласие да се предостави на ОСЗ - гр. Панагюрище имот № 120390 за възстановяване  правото на собственост на наследниците на Параскева Байрякова.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42-3/01.02.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот - общинска собственост на наследниците на Георги Паланкалиев

Комисията дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Панагюрище имоти №№ 001388 и 001300 за възстановяване  правото на собственост на наследниците на Георги Паланкалиев.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42-4/01.02.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 от ЗСПЗЗ за предостяване на имот- общинска собственост на наследниците на Цвятко Ралчев.

Комисията дава съгласие да се предостави на ОСЗ - гр. Панагюрище имот № 183051 за възстановяване  правото на собственост на наследници на Цвятко Ралчев.Гласували - 5
ЗА-5
ОС_02-42-6/01.02.2012 - Искане по реда на §27, ал.2 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имот- общинска собственост на наследниците на Георги Колешов

Комисията дава съгласие да се предоставят на ОСЗ - гр. Панагюрище имоти №№ 195020, 177020 и 178023 за възстановяване  правото на собственост на наследници на Георги Колешов.Гласували - 5
ЗА-5
ОС-02-79/27.02.2012 - Предложение за удължаване срока на Договор  за наем на пасища №564/06.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Кръстьо Катинов.

Комисията дава съгласие за удължаване срока на Договор  за наем на пасища №564/06.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Кръстьо Катинов до 06.08.2014 год.Гласували - 5
ЗА - 5
ОС-02-82/27.02.2012 - Предложение за удължаване срока на Договор  за наем на пасища №565/06.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Луко Катинов.

Комисията дава съгласие за удължаване срока на  Договор за наем на пасища №565/06.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Луко Катинов до 06.08.2014 год.Гласували - 5
ЗА - 5
ОС-02-83/27.02.2012 - Предложение за удължаване срока на Договор  за наем на ниви №183/02.06.2010г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Любомир Тодоров.

Комисията дава съгласие за удължаване срока на  Договор  за наем на ниви №183/02.06.2010г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Любомир Тодоров до 02.06.2020 год.Гласували - 5
ЗА - 5
ОС-02-80/27.02.2012 - Предложение за удължаване срока на Договор  за наем на пасища №343/27.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Захари Захариев.

Комисията дава съгласие за удължаване срока на Договор  за наем на пасища №343/27.08.2009г. по чл.36ж от НРПУРОИ на Захари Захариев до 27.08.2014 год.Гласували - 5
ЗА - 5
ОС_02-74/23.02.2012 - Одобряване на ПУП за обект 'Язовир Луда Яна' в землището на гр.Панагюрище.

Комисията одобрява проект за ПУП - парцеларен план за обект 'Язовир Луда Яна'.Гласували 5
ЗА - 5

Председател:

Пенка Пиперкова

Свързани:

Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
Ос 02-37/26. 01. 2012 Проект на Стратегия за управление на общинската собственост
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №21
Ос 02-249/22. 06. 2012 Предложение  за изграждане на приют за настаняване на бездомни кучета чрез пчп
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство
Ос-02-143/04. 04. 2012 Удължаване срока на Договор №88 /12. 04. 2010 г за наем  на пасища от опф на Панчо Цуцеков
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconПравилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство"-Поморие 
Чл. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие "Озеленяване, горско и селско стопанство" (оп...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconЕкология, туризъм, селско и горско стопанство протокол №20
Ос 02-314(1)/13. 08. 2012 Искане за възстановяване правото на собственост в стари реални граници на имот, собственост на н-ците на...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconОбщинскисъвет самоко в
Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от зоб, протокол №46 на пк по фпбсд,протокол №31 на пк по “Горско и селско стопанство, екология”,...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconСелско и горско стопанство ветеринарна медицина и дървообработване
Директори на пг по селско и горско стопанство, ветеринарна медицина и дървообработване
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconA селско, горско и рибно стопанство
Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
Екология, туризъм, селско и горско стопанство iconАдминистративни услуги от горско стопанство и екология
Подаване на молба до мдт за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом