Общински съвет -любимец
ИмеОбщински съвет -любимец
Дата на преобразуване02.05.2013
Размер133.73 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lyubimets.org/pics/ani/DnR23.doc

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЛЮБИМЕЦ


6550 Любимец , ул.”Цар Освободител” № 11 тел.:03751/89-36


Тел.

Тел: 03751/8„Лица над 65 години”.9-36 Факс: 03751/ 83 78ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

………………………………

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Любимец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
С В И К В А М


ОбС - Любимец на двадесет и трето заседание на 10.01.2013г. /четвъртък/

от 17.00ч. в зала “Любимец” при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:1. Докладна записка относно: Приемане на плана за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Докл.: инж.Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

2.Докладна записка относно: ПУП /ПЗ/ план за застрояване на ПИ№296031 местност „СУВАНТИЯТА“ в землището на гр. Любимец, община Любимец – като се отреди за застроителен двор с инвеститор Тодор Петров Лозанов, гр. Любимец, ул. „Бяло море“ №67.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

3.Докладна записка относно: ПУП /ПЗ/ план за застрояване на ПИ№000625 местност „Любимец“ в землището на гр. Любимец – като се отреди за застроителен двор с инвеститор Тодор Петров Лозанов, гр. Любимец, ул. „Бяло море“ №67.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

4. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000072 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково, Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, с инвеститор „ДАР ЛАЙТС ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

5. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000073 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ , като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ДАР ЛАЙТС ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

6. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000430 местност „БОСТАНЛЪКА” в землището на с. Васково ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ , като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ДЖЪМП СОЛАР ” ЕООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

7. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000070 местност „БОСТАНЛЪК” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ДЖЪМП СОЛАР ” ЕООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

8. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000433 местност „БОСТАНЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ЕКО СОЛ ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

9. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000069 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ ЕКО СОЛ ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

10. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000051 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ ЕКО СОЛ ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

11. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000058 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ КИК СОЛАР ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

12. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000075 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ КИК СОЛАР ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

13. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000367 местност „БОСТАНЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „КИК СОЛАР ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

14. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000405 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „КИК СОЛАР ” ЕООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

15. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127004 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ЕНЕРДЖИ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

16. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128005 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ЕНЕРДЖИ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

17. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128007 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ЕНЕРДЖИ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

18. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128013 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ ПЛОВДИВ -ЕНЕРДЖИ ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

19. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127003 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

20. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127005 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

21. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128009 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

22. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128012 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

23. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128014 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

24. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128016 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково, Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -ИНЖЕНЕРИНГ ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

25. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127007 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

26. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127009 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

27. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128002 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

28. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128004 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

29. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128008 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

30. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128011 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СИСТЕМС ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

31. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000409 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

32. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000435 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

33. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000436 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

34. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000438 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково, Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

35. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127001 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

36. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127002 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

37. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127010 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПЛОВДИВ -СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

38. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127008 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПАУЪР СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

39. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128001 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ ПАУЪР СОЛАР ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

40. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №128015 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ПАУЪР СОЛАР ” ООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

41. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №127006 местност „БАЯМЛЪКА” в землището на с. Васково Община Любимец, като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „СОЛАР СТАР ” ЕООД .

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

42. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №000074 местност „ЧАКАЛЪК” в землището на с. Васково ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ , като се отреди за изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия с инвеститор „ ТОП ЛАЙТС ” ООД.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

43. Докладна записка относно: ПУП - план за застрояване на ПИ №157013 местност „СТ 1 ЕГРЕЦИТЕ” в землището на с. Дъбовец, Община Любимец, като се отреди за смесено предназначение с инвеститор Мария Пламенова Ангелова от с.Дъбовец, общ. Любимец.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

44. Докладна записка относно: Обявяване от Общински съвет на част от бивши улици с площ от 2831 м2 от публична общинска собственост, в частна общинска собственост.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

45. Докладна записка относно: Отстъпване право на строеж на терени за гаражи в УПИ ХХХІ-за обществено жилищно строителство и трафопост в кв. № 39 по плана на гр. Любимец.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

46. Докладна записка относно: Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, съставляващ имот №000076 в землището на с. Георги Добрево, община Любимец, местност "Ишил баир".

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

47. Докладна записка относно: Разпореждане с общинска собственост.

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец

48. Докладна записка относно: Задължение на Община Любимец към ЕТ «Р.И.С. – 999 – Деян Колев – Теменушка Борисова»

Докл.: инж. Христо Желев – Зам. Кмет на община Любимец


Заседания на Постоянните комисии:


ПК по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на територията и благоустрояване, и нормативни актове”

Председател:Петър Янев Петков

Членове: Снежана Тенчева Ганчева

Петя Атанасова Христозова

Донка Трифонова Козалиева

Георги Тенев Гайдаджиев

Лилия Богданова Балашева

Михаил Димитров Димитров

Заседава на 09.01.2013 г., от 17.00 часа в адм. сграда /Дъл.зимник/

Разглежда точките: от т.2 до т.48.


ПК по “Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината”

Председател:Георги Тенев Гайдажиев

Членове:Теню Николов Драгов

Валентин Иванов Расоков

Красимир Николов Катев

Карамфил Димитров Дулев

Заседава на 09.01.2013 г., от 17.00 часа в адм. сграда /Дъл.зимник/

Разглежда точките: от т.2 до т.43, т.46 и т.47.


ПК по “ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето”

Председател:Донка Трифонова Козалиева

Членове:Гергана Трифонова Караджонова

Петя Атанасова Христозова

Снежана Тенчева Ганчева

Гергана Христова Георгиева

Заседава на 08.01.2013 г., от 17.00 часа в адм. сграда /Дъл.зимник/

Разглежда точките: т. 1.


Забележка: 1. Плана за действие на община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация е на разположение за запознаване в Общински Съвет.

2. Скиците за съответните ПУП-ове и договорите по т.48 са на разположение за запознаване в Общински Съвет.


Председател на ОбС : …………………..

/Мария Станкова/

Свързани:

Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредба...
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
На основание чл. 66, ал. 5 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец във връзка със Заповед № рд-09-254/16. 05. 2012г., на Кмета на...
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Оба любимец отдава под наем имоти общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд. За стопанисване на нивите,...
Общински съвет -любимец iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист по оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Общински съвет -любимец iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии...
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково утвърдил: кмет на община любимец
Реда за разглеждане на предложения и сигнали, сигнали за корупция и лошо администриране подадени до община любимец
Общински съвет -любимец iconХарта на клиента на Община любимец
Стандарти за обслужване на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Любимец
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково
Чл (1) с тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /здои/ от служителите...
Общински съвет -любимец iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Регламент (БО) №1535/2007 на земеделски производители на плодове, зеленчуци и гъби през 2012 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом