Курсова работа по информатика No1
ИмеКурсова работа по информатика No1
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер44.32 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://afetova.files.wordpress.com/2012/05/d0bad183d180d181d0bed0b2d0b0-d180d0b0d0b1d0bed182d0b0


Курсова работа по информатика No1.
Създаване на база данни с MS Access


Изготвили: Соня Малинова Атипова
Фак. № 11111427

Ати Манушова Фетова

Фак. № 11111423

Бизнес факултет, група 1735 1. Анализ на проблема


За да решим определена приложна задача, каквато е настоящата, като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършвани с цел нейното решаване използваме MS Access. Той ни помага да се справим с определен информационен проблем като удовлетворява нуждата от достъп до актуална и точна информация. Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна за решаването на определен информационен или бизнес проблем.


Проблемът който ние трябва да решим е свързан с организирането на услугите в хотел. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържаща информация за летните почивки на служителите.Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата да се опрости и улесни управлението и воденето на актуални отчети.


 1. Описване на проекта в БД


За да започнем създаването на зададената база данни, първо отваряме програмата “Microsoft Access” и избираме Blank Access Database, при което се отваря прозорец, който ни дава възможност да започнем създаването на таблица в нашата база данни. Преди да стартираме създаването, трябва да съхраним базата под името PD (Почивно дело) с помощта на командата File/Save Object as.

Започваме създаването на базата данни, която съдържа следните таблици:

A) Таблица Hotels (Хотели) , която съдържа следните полета :

  • CodeH (Шифър на хотел) – от тип Number

  • Nameh (Наименование на хотела) – от тип Text

  • AddrH (Местонаходжение на хотела) – от тип Text


За първичен ключ на таблицата определяме полето CodeH.


B) Таблица Rooms (Стаи), която съдържа следните полета:


 • RoomNo (Номер на стая) – от тип Number

 • Codeh (Шифър на хотел) – от тип Number

 • Price (Цена за един ден) – от тип Number


За първичен ключ на таблицата определяме полето RoomNO


C) Таблица Vis (Посетители), която съдържа следните полета: • EGN (Егн на посетителя) – от тип Number

 • NameFam (Име и фамилия) – от тип text


За първичен ключ на таблицата определяме полето EGN


D) Таблица Recr (Престой в хотели), която съдържа следните полета:


 • RoomNo (Номер на стая) – от тип Number

 • EGN (ЕГН на посетителя) – от тип Number

 • D_Qty (Брой дни, прекарани в хотела) – от тип Number


За разлика от другите полета, тук имаме два първични ключа: RoomNo и EGN, определянето на които става чрез маркирането на двете полета и избирането на бутона Primary Key.


Данните които се съдържат в таблиците имат за цел да улеснят административната работа на служителите в хотела по организирането на работа и настаняването по стаи.


Дефинирането на колони за избор в базата данни става преди свързването на таблиците като в изгледа Design View на желаната таблица в полето Data type избираме тип чрез Lookup Wizard и в появилия се прозорец с помощта на няколко стъпки задаваме полето, коя таблица да служи за източник на данни за нашето поле. Задаваме колоните за избор.

За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблциите, както следва:След определянето на връзките въвеждаме данни по таблиците за :
2 хотела ; 4 стаи и 3 посетители, които са използвали стаи за 5,6 и 4 дни.


 1. Описание на входните форми

За целите на задачата имаме да създадем два вида форми -
- Самостоятелна форма за обновяване на таблиците Хотели и Стаи

и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Посетители и Престой в хотели.


А) Самостоятелна форма за обновяването на данните в таблиците Хотели и Стаи създаваме като :
Формата е готова и работи правилноАналогичен е начина и за създаване на формата от таблица Rooms (Стаи)
След кликане на бутона

Формуляра е готов :
B) форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Посетители и Престой в хотели създаваме като :
Избираме менюто Create Form Wizard и в полето Table / Queries, избираме таблицата която ще предоставя данните от главната част на формата – VIS

- Избираме и прехвърляме от нея необходимите данни, след което избираме таблицата Recr – която ни съставя подчинената част на формата и прехвърляме от нея необоходимите ни данни, като внимаваме да няма еднакви полета.

- Избираме тип и след това Finish.
 1. Описане на създадените отчети

Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за създаването на отчета се намират в самата база данни, тези които са ни необходими ние избираме от дадената справка или таблица, в процеса на създаване на отчета, който включва следните стъпки :

 • В появилия се прозорец избираме таблицата и нещата на които искаме да направим отчет

 • Избираме Next / Finish и отчета е готов.
 1. Създаване на форма, съдържаща командни бутони.
От Лентата с инструменти избираме Командния бутон, след което го изчертаваме. Избираме таблицата или отчета върху който ще се прави бутонът и запазваме.

Създадена е форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети.

Така създадохме необходимите ни бутони, за по-добър изглед на нашия формуляр.


Свързани:

Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по информатика No1 iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика
Ролята на Access в дадената задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно регулиране с помощtа на таблици и...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика
Всъщност Access идва с шаблони, които можете да използвате веднага за следене на разнообразна информация и които правят нещата лесни...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по информатика No1 iconКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом