Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г
страница3/6
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер1.17 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://riosv.vracakarst.com/pic/D_10_2012.doc
1   2   3   4   5   6

ИП"Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от биогаз в землището на с. Царевец, общ. Мездра, обл. Враца", с възложител "Тошел - 92" ЕООД

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗП Николай Георгиев Нончев - кравеферма в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗП Любомир Петров Пешев - кравеферма в землището на с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

"Екопроект" ООД - РДНО за общините Враца и Мездра, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. - По изпълнение на Условия заложени в Комплексно разрешително

 

ЕТ "Евекс - Евгения Димитрова" - цех за производство на натриев метасиликат (водно стъкло), гр. Мездра, общ. Враца, обл. Враца

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД"Гарант - 90 - Цонев и СИЕ" - бетонов възел и пресевна инсталация, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗП Венцислав Николаев Монов - кравеферма в землището на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Дан Стел" ООД - производство на дървени стърготини за опушване на месни продукти, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Рая трейд 2006" ЕООД - хранителен магазин, с. Елисейна, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. По писмо на МОСВ с изх. №05-08-6720/24.10.2011г. и №05-08-1678/12.03.2012г.

 

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЗПД ДП ТП ДГС Мездра, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Община Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

"Йонаси" ООД - два пункта за изкупуване на хартия и пластмаса (база ОКС и база бул. "Демокрация" № 5), гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Огнян Петков - смесен магазин, с. Ребърково, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. По писмо на МОСВ с изх. №05-08-6720/24.10.2011г. и №05-08-1678/12.03.2012г.

 

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Елисейна, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЗ"Милве" АД - фармацевтичен завод, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. - Съставяне на Констативен протокол за отмяна на текуща санкция

 

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Попица, общ. Б. Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Бъркачево, общ. Б. Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Габаре, общ. Б. Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Драшан, общ. Б. Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрито нерегламентирано сметище в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Склад за РЗП с изтекъл срок на годност в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Вархим" ЕООД - цех за производство на хидратна вар, гара Черепиш, общ. Мездра, обл. Враца

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрити нерегламентирани сметища в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

"Андреев и СИЕ" ООД - билкозаготвителен пункт, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

"КООП и КО" ООД - билкозаготвителен пункт, с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Вековно дърво "Черница", с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вековно дърво "Цер" ("Бецинското дърво"), с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМ "Борованска могила", земл. на с. Оходен, общ. Враца и земл. на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

"Проучване и добив на нефт и газ" АД - Находище "Селановци" за добив на нефт и газ, земл. на с. Селановци, общ. Оряхово, обл. Враца

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ВиК" ООД, гр. Враца - район Оряхово - Градска канализация на гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Бургозоне" ЕООД - винарна с хотелски комплекс, земл. на с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 04 30. 04. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 05. 31. 05. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 09. 30. 09. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 06. 30. 06. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 01 31. 01. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 03 31. 03. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 07. 31. 07. 2012 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10 31. 10. 2011 г
Акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 12 31. 12. 2011 г
Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно наказателна дейност
Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2012 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец февруари 2012 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през февруари 2012 г са проверени 68 обекта, в които са извършени 79 проверки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом