Факултет "икономика на инфраструктурата"
ИмеФакултет "икономика на инфраструктурата"
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер23.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.e-dnrs.org/wp-content/uploads/2013/02/Консултации_2_13.doc

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ


ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”


КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ”


Специалност “Икономика на отбраната и сигурността”


КОНСУЛТАЦИИ

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Проф. д-р Димитър Димитров

Сряда

Четвъртък

14.00 – 16.00

15.00 – 17.00

5028

Проф. д-р Стефан Христов

Понеделник

Вторник

13.00 – 15.00

12.30 – 14.30

2131

Доц. д-р Цветан Цветков

Сряда

8.00 – 9.00

10.30 – 12.30

15.45 – 16.45

2131

Доц. д-р Георги Павлов

Вторник

10.00 – 14.00

2125A

Гл.ас. д-р Георги Пенчев

Четвъртък

12.30 – 16.30

5025

Гл.ас. д-р Константин Пудин

Сряда

Четвъртък

9.00 – 11.00

13.00 – 15.00

5027

Гл.ас. д-р Нончо Димитров

Вторник

10.00 – 14.00

2125А

Ас. Юри Ценков

Вторник

10.30 – 12.30

16.00 – 18.00

2125А

Ас. Недко Тагарев

Вторник

Сряда

14.00 – 15.00

9.30 – 12.30

2125А

ПРИСЪСТВЕН ДЕН НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРАТА – ВТОРНИК

2012-2013 учебна година

Свързани:

Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconСофия Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Използване на банкови кредити при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите”
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconФакултет „Икономика на инфраструктурата
Съществуват различни становища за границите (начало -край) и съдържанието (структурата) на иновационния процес. Най-често за начало...
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconРецензи я
Икономика и управление на отраслите” / балнео, спа и уелнес туризъм/, обявен от Стопански факултет на Софийски университет” Св. Климент...
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconУниверситет за национално и световно стопанство Факултет "Международна икономика и политика"
Възпроизводствени тенденции в световната икономика в края на XX и началото на XXI век
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconПловдивски университет "паисий хилендарски" юридически факултет конспект по Общинска инфраструктура Преподавател
Интегрирано изграждане и функциониране на инфраструктурата. Управление на инфраструктурната база
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconФилологически факултет
В направлението езици, литература и култура във Филологическия факултет се извършва смяна на научната парадигма и осъзнаване на стратегическата...
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconФакултет " Електротехника и електроника "
Икономика” има теоретико приложен характер си поставя за цел да запознае студентите от инженерните специалностти на факултет ее при...
Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconФакултет по икономика

Факултет \"икономика на инфраструктурата\" iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 европейски съюз
Проект: № bg161PO003 01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом