Минно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
ИмеМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер12.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mgu.bg/docs/N_Juri/VVELEV/SAKLUCHITELNO ZASEDANIE.doc
Минно-геоложки университет “Св. Иван рилски”, София

миннотехнологичен факултет

Катедра „икономика и управление”


Процедура по избор на академична длъжност «Професор»

Професионално направление:

3.8. «Икономика»

Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)

Катедра „Икономика и управление”


На 31 май 2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Деканата на Миннотехнологичния факултет на МГУ “Св. Иван Рилски”, София ще се проведе заключителното заседание на Научно жури, утвърдено със Заповед №–387 от 15.03.2012 г. на Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.8. «Икономика», научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатнителните предприятия), обявен в ДВ, бр.13 от 14.02.2012 г. със срок от два месеца за нуждите на катедра „Икономика и управление” на МГУ „Св. Иван Рилски”.

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р валентин кирилов велев.


Научното жури е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д.ик.н. Иван Йовков Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

Проф. д.ик.н. Иван Дочев Иванов;

Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;

Проф. д-р Младен Стефанов Велев;

Доц. Ради Янков Радев;


Рецензенти:

1. Проф. д.ик.н Иван Стоилов Георгиев;

2. Проф. д.ик.н. Цвети Даков Даковски;

3. Проф. дтн Георги Найденов Шушулов;

21.05.2012 г.

Свързани:

Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconЗа участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
ВиК инсталации и абонатни станции в сградите, предоставени за управление на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология"
Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Науки за земята», специалност...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconПрограма на техническия тур
Технически тур посещение на Каолин ад се организира от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Миннотехнологичен факултет и...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София минноелектромеханичен факултет
София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Машинно инженерство», научна специалност...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconКомпании, които ще бъдат посетени по време на техническия тур
Технически тур посещение на Асарел – Медет ад § Челопеч – Майнинг еад се организира от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”,...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconБиография на ради георгиев радичев
Адрес: София, 1700, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Геолого-проучвателен факултет, кат. “Приложна геофизика”
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconПроект минно-геоложки университет "СВ. Иван рилски" ■ софия
Конкурсът за научноизследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет се открива със заповед на ректора на мгу "Св....
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет
Настоящата система е разработена в изпълнение на чл. 6, ал. 4 от зво и на основание на член 2, ал. 1 от Правилника за дейността на...
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет „свети иван рилски – софия
За от уравнението получаваме: Решенията на последната система са:, а съответните решения на даденото показателно уравнение
Минно-геоложки университет \"Св. Иван рилски\", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление\" iconМинно-геоложки университет „свети иван рилски – софия
Даденото квадратно уравнение има равни корени, когато неговата дискриминанта е нула
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом