Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България
ИмеПроект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер13.92 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.prinfo.bg/language/bg/uploads/files/pressreleaseindex__0/press_release_b89664a0bacf1e

description: 3description: 1description: 2Прессъобщение
Проект „Информационни Комуникационни Технологии – Движеща сила за промяна в образованието” по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално развитие, наближава своя край. Вчера от 14:30 ч. в хотел „Дръстър” (гр. Силистра) се състоя първият от трите предвидени по проект „презентационни дни”, целящи да запознаят широката общественост с реализираните в продължение на две години проектни дейности и постигнати резултати. Специални гости на събитието бяха кметът на Община „Главиница” г-н Хюсеин Хамди, както и г-жа Катя Дженкова - старши експерт по математика, информатика и информационни технологии.

Всички гости от гр. Силистра и околността имаха невероятната възможност да разгледат и тестват сами новоразработената чрез проекта е-образвателна платформа СУОБЪЛ, чрез която бяха дигитализирани общо 40 учебни помага по математика и биология на български и румънски език. Специално обучени учители по проектна дейност “Train of Trainers” представиха „СУОБЪЛ” и показаха нагледно богатия набор от функции, с които разполага. Гостите проявиха висок интерес към софтуера, описвайки го като важна стъпка към осъвременяването на образователната система, която ще направи учебния материал не само по-интересен за младежите, но и много по-разбираем.


За контакти:

Георги Коритаров

PR Проект

+359 888473618

13.03.2013 г.description: 6

www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие


Свързани:

Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 2
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” и „Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации” изпълняват проект „Информационни центрове...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconТехническо задание оп 1
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconПроект: "Трансгранично сътрудничество в сферата на веи и енергийната ефективност"
ЕЕ. Срещата се организира в рамките на проект ”Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България icon10: 00 – 11: 00 Информационни и комуникационни технологии в България разпространение и употреба
Христо Трайков (директор, Координационен център за информационни, комуникационни и управленски технологии)
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconСеминар Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
Възможности за развитие, предоставени от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconРамкова програма Покана за набиране на предложения за сътрудничество при изследвания по проект haptimap
Гии, аудио и визуален интерфейс за карти и услуги свързани с местоположение' изпраща покана за набиране на нови търговски партньори....
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconПокана за участие в трансграничен панаир в туризма
Ви покани да участвате като изложител в първото за град Враца мобилно изложение в сферата на Туризма, което се организира в рамките...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconПодробна техническа спецификация
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 по проект „Осигуряване ефикасен мениджмънт на съвместните...
Проект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България iconПокана за участие в строително изложение 22-24 юни 2012 Г
Ви покани да се включите като изложител в първото за град Русе мобилно строително изложение, което се организира в рамките на проект...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом