Министерство на образованието, младежта и науката
ИмеМинистерство на образованието, младежта и науката
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер67.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.npc-bg.org/downloads/Copy of Protokol - me4ti_3ca99ceb09e7d8184f862989ed9839b9.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ”


ПРОТОКОЛ


Днес, 13.02. 2013 г., съгласно Заповед № 08/16.01.2013 г. и Заповед №13/ 05.02.2013 г. в Националния дворец на децата, гр. София, се проведе журиране на получените творби за НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” в направление „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”, в три възрастови групи:


Жури в състав:

Председател:

Елена Господинова – старши учител по български език и литература в Национален дворец на децата

Членове:

Юлия Близнашка - ръководител на Клуб «Млад европеец» в Национален дворец на децата

Румяна Пашалийска – уредник на Дом-музей «Ангел Каралийчев» при Национален дворец на децата

класира материалите на участниците по възрастови групи, както следва :


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8 – 10 ГОДИНИ)

ПОЕЗИЯ


І МЯСТО

ПРЕСЛАВА МАРТИНОВА ГЮЗЕЛЕВА – 9 г.

Гр. Бургас, ОУ «П.Р. Славейков»

ІІ МЯСТО

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМОВ – 8 Г.

ОУ «Георги Кирков» - Гр. Казанлък

ІІІ МЯСТО

РАДИАННА ИВАЙЛОВА МИХОВА – 9 Г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Скравена, общ. Ботевград


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • Пламена Миленова Петрова – 10 г. – гр. Карнобат, Литературно ателие «Компас»

 • Клара Георгиева Диманова – 8 г. – гр. Карнобат

Литературно ателие «Компас»

 • Цвета Чавдарова Стоянова – 10 г. – гр. София,

48 ОУ „Йосиф Ковачев”


І ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-10 ГОДИНИ)

ПРОЗА


І МЯСТО:

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – 10 Г.;

СОУ - Гр. Белово

ІІ МЯСТО:

СИНЕМ СМАИЛОВА – 10 Г.

Клуб „Светлини сред сенките”

ІІІ МЯСТО:

СЕДЕФ НЕРМЕДИН АРНАУДОВА – 10 Г.

Гр. Карнобат

Литературно ателие «Компас»


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • Вяра Василева Стоянова – 9 г.

НБУ „Михаил Лъкатник” - Гр. Бургас

 • Алексия Огнянова – 10 г.

Клуб „Светлини сред сенките”

 • Александра Валентинова Христова – 10 г.

ОУ «Георги Кирков» - Гр. Казанлък


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (11-14 ГОДИНИ)


ПОЕЗИЯ


І МЯСТО:

ХРИСТИЯН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ – 12 Г.

ОУ «Г.С. Раковски» - Гр. Варна

ІІ МЯСТО

ВАНЕСА ЛЮБЕНОВА -14 Г.

УЛК „Сладкодумци” - ОДК - Гр. Шумен

ІІІ МЯСТО

АНДРЕЙ ДАНИЕЛОВ АНДРЕЕВ – 12 Г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Гр. ПЛОВДИВ


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • ИВЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – 13 Г.

Гр. Стражица – ЛК „Пегас(чета)”

 • ДАРИН ИВАНОВ БОЕВ – 12 Г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Гр. ПЛОВДИВ

 • ВЕНЕТА ДОБРИНОВА ДРАГНЕВА – 13 Г.

ОУ «Георги Кирков» - Гр. Казанлък


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-14 Г.

ПРОЗА


І МЯСТО:

ДАНИЕЛА ТАНЕВА ЙОРДАНОВА – 12 Г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Гр. ПЛОВДИВ

ІІ МЯСТО:

АННА АНТОНОВА ПЪРВАНОВА – 14 Г.

ОМГ „Акад. Кирил попов” - Гр. Пловдив

ІІІ МЯСТО:

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ХАДЖИЕВА – 11 Г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Гр. ПЛОВДИВ


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • Габриела Василева Караджова – 11 г.

Школа по етнография и история при МЦ - Гр. Хасково

 • Димитрина Красимирова Запрянова – 13 г.

Школа по етнография и история при МЦ - Гр. Хасково

 • Васи Антонова Янева – 11 г.

ОУ „Васил Левски” - с. Караджово, община Садово, обл. Пловдив


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (15-18 ГОДИНИ)

ПОЕЗИЯ


І МЯСТО:

МАРИЯ ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА – 16 Г. –

СОУ „Ангел Каралийчев” –

гр. Стражица

ІІ МЯСТО:

ДЕЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА – 16 Г.

Гр. Стражица – ЛК „Пегас(чета)”

ІІІ МЯСТО:

СТЕФАНИ СТОЯНОВА АНГЕЛОВА – 17 Г.

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” – Гр. Търговище


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • Пламена Росенова – 15 г.

УЛК ”Сладкодумци” - ОДК-гр. Шумен

 • Петър Каменов Петров – 17 г.

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Гр. Търговище

 • Дарин Иванов Митев – 16 г.

Школа по етнография и история при МЦ - Гр. Хасково


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (15-18 ГОДИНИ)

ПРОЗА


І МЯСТО:

ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА – 17 Г.

ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” Гр. Търговище

ІІ МЯСТО:

АЛЕКСАНДРА МАРИНОВА – 15 Г.

Гр. Варна – ОДК, ЛК „Касталия”

ІІІ МЯСТО:

БОРИСЛАВА ИЛИЯНОВА МИТКОВА – 17 Г.

гр. Видин – ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров” –ЛК „Аз творя”


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

 • Калина Владимирова Вълчанова – 15 г.

Школа по етнография и история при МЦ - Гр. Хасково

 • Ралица Ноткова Радева – 16 г.

ЛК „Пегас(чета)” – гр. Стражица

 • Петър Николаев Вълчев – 17 г.

ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – гр.Хасково


СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА НДД получава АНТОН КОСТАДИНОВ ТОНЧЕВ – 16 г. Школа по етнография и история при МЦ - Гр. Хасково.

Той е поканен да участва в празничния концерт на НДД на 1 юни 2013 г.


ЖУРИ:

1. Елена Иванова:........................................

2. Румяна Пашалийска:................................

3. Юлия Близнашка:.....................................
София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, тел.: 02/ 920 23 17; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg


ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ


Днес, 12.02.2013 г. в гр. София се извърши преглед, оценка и класиране на представените конкурсни материали за Националния конкурс „Моите детски мечти” от НКИД на МОМН за учебната 2012/2013 год. в Раздел „Музикално изкуство” от комисия в състав:

Председател на комисията: Силвия Статкова – преподавател и композитор

Членове: Светлана Струнджева - преподавател

Александър Кочков - преподавател-старши учител


Комисията направи следното класиране:


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-10 ГОДИНИ)


НАПРАВЛЕНИЕ 1


НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКА ПЕСЕН ПО СОБСТВЕН ТЕКСТ


ПЪРВО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ВТОРО МЯСТО - Мария Красимирова Кирилова - 8 г. – СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив


Аз обичам”, преподавател Даниела Попова


ТРЕТО МЯСТО - Антоанета Виктор Бойчева – 8 г. – СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив


Зимен гост”, преподавател Даниела Попова


Грамота за участие - Тайра Торос Торосян - 8 г. – СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив


Детска мечта”, преподавател Даниела Попова


НАПРАВЛЕНИЕ 2


НАПИСВАНЕ НА ДЕТСКА ПЕСЕН ПО ЧУЖД ТЕКСТ

ПЪРВО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ВТОРО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ТРЕТО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ПООЩРЕНИЕ - Бояна Петрова Тоскова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив


Две цени” – текст Цветан Ангелов, преподавател Даниела Попова


Грамота за участие - Радост Пламенова Фотева – 9 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – Пловдив


Поточе” – текст Ценко Церковски, преподавател Даниела Попова


НАПРАВЛЕНИЕ 3


НАПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ – НОТЕН ЗАПИС


ИЛИ ЗАПИС С ДОБРО ТЕХНИЧЕСКО КАЧЕСТВО


ПЪРВО МЯСТО - Таня Павлинова Цанова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив


Урок по минор и мажор” – за пиано, преподавател Даниела Попова


ВТОРО МЯСТО - Невена Чавдарова Стефанова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив


Неравноделни вариации” – за пиано, преподавател Даниела Попова


ТРЕТО МЯСТО - Лияна Иванова Стоянова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив


Пролетна тарантела” – за пиано, преподавател Даниела Попова


ПООЩРЕНИЕ - Никол Александрова Батурова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив


Игра с топка” – за пиано, преподавател Даниела Попова

Грамота за участие - Пресияна Петрова Спасова – 8 г. - СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив

Весел празник” – за пиано, преподавател Даниела Попова


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (15 -18 ГОДИНИ)


ПЪРВО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ВТОРО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА


ТРЕТО МЯСТО – НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

Грамота за участие - Антон Костадинов Тончев – 16 г. – Школа по етнография при Младежки център – Хасково


Видеоклип на песен в стил „Хип-хоп”


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА


за активно участие и постигнати много добри резултати в областта на детското музикално творчество – Даниела Попова – преподавател по музика и пиано в СОУ „Св.Патриарх Евтимий” – гр.Пловдив.

Свързани:

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието, младежта и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Министерство на образованието, младежта и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието, младежта и науката iconПроект bg051PO001
Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище...
Министерство на образованието, младежта и науката iconАнекс към Колективен трудов договор от 28. 06. 2012 г за системата на народната просвета
Министерството на образованието, младежта и науката, представлявано от академик Стефан Воденичаров министър на образованието, младежта...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Министерство на образованието, младежта и науката iconОрганизатори на конкурса са
Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието, младежта и науката (момн), Министерство на физическото възпитании...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом