Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
ИмеИзх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер10.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gabrovo.bg/files/georgi-ljubenov.doc

ОБЩИНА ГАБРОВО.

И


Изх. № МДТ05-1076/29.09.2011 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ДОПК


До Георги Любенов Николов ЕГН ................ и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.”Петър Божинов” № 10, вх. Г, ет. 3, ап. 7.

Уведомяваме Ви, че в 14 дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите в Община – Габрово, Дирекция “Местни данъци и такси”, ул. Райчо Каролев № 4, за връчване на акт № 223/29.10.2010 г. за данък върху превозно средство и покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК от 29.10.2010 г.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, съобщението ще се приложи към издадените акт и покана за доброволно изпълнение на основание чл. 182, ал. 1 от ДОПК и същите ще се считат за редовно връчени.


Главен експерт:.......................................

/Димитър Ангелов/


Старши експрет:.....................................

/Маргарита Денчева /
№ 214147

Габрово, 5300, ул.”Райчо Каролев” 4, тел: 066 860 407, 066 804 776, www.gabrovo.bg


Свързани:

Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconЗапове д
На основание чл. 87 “п”, ал. 1 т. 1 и ал. 2 т. 2 във връзка с чл. 87 “р”, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, във...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconНационална агенция за приходите централно управление
Настоящето становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от знап и целта му е да даде разяснения във връзка с измененията...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconСъобщени е
Общинска администрация каолиново уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори на 23. 10. 2011 г за президент и вицепрезидент...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производство по делото е по реда на чл. 156 и сл от допк и чл. 145 и следващите от апк, във вр с §2 от др на допк
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconМинистерство на вътрешните работи
Териториална дирекция на нап (тд на нап) – В. Т. – офис В. – изх. №10261/26. 09. 11 г., вх. №19681/27. 09. 2011 г по описа на одмвр-в.,...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconРегионална митническа дирекция русе митница русе съобщени е
Допк във вр с чл. 104, ал. 1 и ал. 3 от задс, лицето цвятко недялков цвятков, с посочен адрес: гр. Разград, бул. ”Априлско възстание”...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconИ като съобрази доказателствата по делото, на основание чл. 300 във връзка с чл. 301, ал. 1 във връзка с чл. 303 във връзка с чл. 305, ал. 5 от нпк, съдът
Егн за виновен в това, че на 12. 12. 2011 г в Б., в сградата на Районен съд – Б., в съдебно заседание по чнхд №1929/2011 г в присъствието...
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconВ сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 5 от знап във връзка с чл. 72, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Изх. № Мдт05-1076/29. 09. 2011 г. Съобщени е по чл. 32, във връзка с чл. 33 от допк iconС решение №44/16. 08. 2004 г на Д. на бд збр б е изменено
Производството по делото е по реда на чл. 145 и следващите от апк, във връзка с чл. 166, ал. 3 от допк и чл. 195б, ал. 1 от Закона...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом