Становищ е
ИмеСтановищ е
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер46.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nma.bg/uploads/files/s.prof.n.todorov-v.c.doc
С Т А Н О В И Щ Е

относно представените материали,

отразяващи творческо-изпълнителската и научна дейност на

д-р Велика Цонкова - кандидат в конкурса за доцент по цигулка в НМА „Проф. Панчо Владигеров”


от проф. Недялчо Тодоров


Настоящето становище се основава на документите представени от д-р Велика Цонкова – кандидат в конкурса за доцент по цигулка в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, а именно: творческата й автобиография ( с приложените към нея дипломи – за завършено висше образование и за придобита образователна и научна степен „доктор”, и сертификата й за тригодишна специализация за концертиращ артист, издаден от Guildhall School of Musik and Drama в Лондон) и справката й за приносното значение на нейната творческо-изпълнителска и научна дейност, приета от катедра „Цигулка” в НМА (с приложени към нея списъци на концертните й изяви, звукозаписи, публикации и отзиви).

Първата по-значителна изява на Велика Цонкова е на VII –я Национален конкурс „Светослав Обретенов” в Провадия през 1980 г., където е отличена, като участник в първа възрастова група (деца до 10 години). Не закъснява и следващата й награда – на Международния конкурс за млади цигулари „Ян Коциян” в Чехия.

Впечатлен от яркия й талант, с нейното обучение се заема големият български цигулар проф. Георги Бадев. Под негово ръководство тя се запознава със значителна част от концертния си репертоар и участва в много прояви, включително и като негов партньор. Изнася рецитали в различни градове на страната и изпълнява концерти, като солист на симфонични оркестри ( Моцарт № 5 с Плевенската филхармония, дир. Г. Нотев, Менделсон с Хасковския оркестър, дир. Кр. Захариев, 1987 г. и др.

От 1989 г. с дебюта й в Германия и ангажиментите й към младежката секция на „Хесише Рундфунк” във Франкфурт започват нейните ежегодни турнета и записи ( в същото радио), отразени в справката за значимата й творческо-изпълнителска дейност. От 1994 г. те продължават с рециаталите й с пианиста Стивън Гутман във Франкфурт и в Лондон, а през м. юни 1997 г. – и на МФКМ в Пловдив и МФ „Софийски музикални седмици”. Едновременно с това, в посочения период тя се включва активно в ежегодната концертна продукция на Софийската филхармония. От сезона 1989-90 г., когато изпълнява рапсодия „Циганка” от М. Равел под диригентството на Емил Табаков, нейното име фигурира постоянно във филхармоничните планове на всеки следващ сезон – с Ерн. Шосон – „Поема”, дир. Марк Сустро, Франция, П. И. Чайковски – Концерт, дир. Ем. Табаков; с КА „Софийски солисти”, в Плевен, 1995 г., с Моцарт – Концерт №5 с Пл. Джуров и отново със СФ, сезон 1996-97 г., с М. Брух – Концерт №1 дир. И. Дафов, 1998 г., с Менделсон – Концерт, дир. Акихито Михара; със симфоничните оркестри в др. градове – в Плевен, 2000 г. с П. И. Чайковски – Концерт, дир. Мануел Иво Круз (Португалия), с Пловдивската филхармония, Й. Брамс – Концерт, на ММФ „Мартенски музикални дни” в Русе, дир. Г. Димитров и др., за да се върне отново на подиума на СФ през 2001 г. с М. Брух – Концерт №1, дир. Й. Дафов и премиерното й изпълнение на И. СтравинскиКонцерт за цигулка (2002), дир. Владимир Гяуров и повторението му в Пловдив (с ОФД, 2003 г.), с дир. Ив. Кожухаров.

Важно значение в творческата биография на В. Цонкова има специализацията й при проф. Ифра Нийман (1992-95 г.), и непосредствено след нея – назначаването й като държавен артист в Агенция „Камерна музика”. Ангажиментите й се увеличават непрекъснато, а репертоара й – нараства и се обогатява. Изпълнителската й дейност получава висока обществена оценка – през 1998 г. тя е удостоена с „Кристална лира” за върхови постижения в музикалното изкуство (категория „Млад изпълнител”).

Тук бих искал да посоча основните характеристики на нейния репертоар:

а ) многожанровост – той включва, както крупни концерти (със симфоничен оркестър) като тези от Бетховен, Менделсон, Брамс, Брух, Чайковски и Стравински, така и концерти за цигулка и оркестър (от Моцарт) за камерен (струнен) оркестър – творби от епохата на Барока (солови, за две цигулки и пр.); паралелно с това – най-различни видове (по-своя характер) солови сонати, партити и пиеси, и многобройни камерно-инструментални произведения за всякакви състави – дуа, триа, квартети и за по-големи ансамбли (каквито са концертите на Ерн. Шосон – за цигулка, пиано и струнен квартет, изп. 1999 г. с проф. Димо Димов – пиано и квартет „Димов” на „Великденска Аполония” в НДК и на Мануел де Файя – за пиано, флейта, обой, кларинет, цигулка и виолончело, изпълнен и записан с проф. Стела Димитрова-Майсторова, Мила Павлова, Валентин Методиев, Данчо Радевски и Георгита Бояджиева-Николова);

б) голямо стилово разнообразие – обхващащо всички музикално-исторически периоди: от Бароковата епоха – концерти за две и три цигулки и „Годишните времена” от А.Вивалди, сонати и партити за соло цигулка и всички сонати за цигулка и чембало от Й.С.Бах, както и неговия концерт за две цигулки и оркестър, Фантазия за соло цигулка от Г.Ф.Телеман, а също и творби от Тартини, Перголези и др.; от Виенската класика – сонати, триа, концерти и пр. от Й.Хайдн, В.А.Моцарт, Л.в.Бетховен; от немски, чешки, френски, испански, полски, руски и др. автори на XIX век (Шуберт, Менделсон, Шуман, Брамс, Сметана, Франк, Форе, Дебюси, Равел, Изаи, Сарасате, Виенявски, Чайковски, Крайслер и т.н.); от композитори на XX-то столетие (Р.Щраус, Хиндемит, Шьонберг, Барток, Кодай, Прокофиев, Стравински, Шостакович, Месиен, Мартину, Яначек, Шнитке, Лютославски и др., както и български творци (Панчо Владигеров, Георги Златев-Черкин, Михаил Пеков).

Съществено приносно значение за музикалния живот и обогатяване на звукозаписните фондове имат осъществените от В.Цонкова концертни цикли, включващи сонатите за цигулка и чембало от Й.С.Бах, за пиано и цигулка от В.А.Моцарт и Й.Брамс, за цигулка и пиано от Б.Барток, фантазиите от Телеман, Шуберт, Шуман и Шьонберг, Сонатата за цигулка и пиано от Р.Щраус (с първи студиен запис в БНР с доц. М.Капитанова), на дуата за цигулка и виолончело от Мартину, Равел и Кодай (с Ани Атанасова, София 2008), на клавирните триа от Р.Шуман (изп. с проф. Стела Димитрова-Майсторова и доц. Георгита Бояджиева-Николова, София, 2010), рециталите й с проф. Димитър Цанев (в София, 2008 и 2010), соловият й рецитал (в София, 2011, със сонати от Бах, Изаи и Барток) и много още подобни изяви.

Не мога да не отбележа резултатния изследователски труд на В.Цонкова върху цигулковото творчество на Михаил Пеков – и по-конкретно върху Концерта му за две цигулки и камерен оркестър оп.77, Дивертиментото за две цигулки и камерен оркестър оп.104, Концерта за цигулка и симфоничен оркестър оп.163 и Серенадата за две цигулки и симфоничен оркестър оп.179, увенчан със защита на дисертация (2010), с публикуване на една научна статия ( в сп. „Музикални хоризонти” бр.5, 2010 г.) за естетическите възгледи на автора и на едно интервю с него (МХ, 10/2011), а също и изнасяне на Концерт с негови творби (2009) с АСО, дир. проф. Ангел Станков и с участието на проф. Йосиф Радионов.

Въз основа на постиженията на д-р. Велика Цонкова в сферата на богатата й художествено-творческа и в научната й дейност, и отчитайки приносното им значение за музикално-изпълнителското изкуство, както и възможностите да се ползват натрупаните от нея значителен опит и познания в педагогическата практика.


ДАВАМ

своя положителен вот за получване на академичната длъжност „Доцент“


София, 14.01.2013 г. Член на научното жури:

/проф. Н.Тодоров/


Свързани:

Становищ е iconСтановищ е
Технология на композитните материали,обявен в дв бр. 58/29. 07. 2011 г с участие на
Становищ е iconСтановищ е от
Университетската катедра по Фармакология и токсикология, Медицински университет, София
Становищ е iconСтановищ е
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
Становищ е iconСтановищ е по отчет
По отчета за изпълнение на бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2010 г
Становищ е iconСтановищ е
Открита процедура с възложител Министъра на държавната администрация и административната реформа
Становищ е iconСтановищ е o
Обявен от Институт по Микробиология „Стефан Ангелов” – Българска академия на науките
Становищ е iconВоенна академия "георги стойков раковски" становищ е
Подготовка и използване на специализирани формирования в борбата срещу тероризма”
Становищ е iconСтановищ е от Доц д-р Мария Петрова Средкова, д м
Проучване на някои рискови фактори и определяне на етиологичните причинители при онихомикоза”
Становищ е iconДо министъра на околната среда и водите становищ е
Предлагаме категорично да не се приема доклада за овос поради следните основни съображения
Становищ е iconСтановищ е
Кандидат: Станислав Пенчев Абаджиев, д-р, Национален природонаучен музей, бан, бул. “Цар Освободител”, №1, 1000 София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом