Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г
ИмеЛитература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер13.38 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2031.doc


ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


1. Адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г.

 1. Белев, Д., Икономически анализ, С., “Лиафсо”-ООД, 1996г.

 2. Белев, Д., Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието,С., ФорКом, 1998г.

 3. Ваклиев, Гр., Чуков, Кр., Тимчев, М., Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992г.

 4. Данаилов, Д., Фирмен финансов мениджмънт, С., ИК”Люрен”, 1994г.

 5. Динев, Д., Кръстев, Т., Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., ДДС, 1993г.

 6. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, “Счетоводна къща”ЕООД, София,1998г.

 7. Закон за Счетоводството, ДВ. бр. От 2001г. в сила от 01.01.2002г.

 8. Консулов, В., Финансов анализ на фирмата, С., Аскана, 1994г.

 9. Маджарова, Ел., Финансов анализ на предприятията, П., 1993г.

 10. Михайлов, М., Н. Конов, М. Георгиева, Л.Дончева и др.,Финансово-икономически анализ на предприятието, Стопански свят, Свищов, 1996г.

 11. Национални Счетоводни Стандарти, Сiela, С., 1999г.

 12. Николов, Н., Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, С., Стопанство, 1993г.

 13. Николов, Н., Финансов анализ, В., Princeps, 1996г.

 14. Николов, Н., Маринова, Е., Икономика, В., Princeps, 1996г.

 15. Пергелов, К., Счетоводство и анализ на баланса, С.,1998г.

 16. Савов, С., Икономика на индустриалната фирма (теория и практика на икономическия анализ), С., Стопанство, 1996г.

 17. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, С., Тракия –М, 1999г.

 18. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата – общ практически курс, С., ИК”Протед”, 1994г.

 19. Чуков, Кр., Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието, С., ИК”Юрапел”, 1995г.

 20. Чуков, Кр., Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието, С., ИК”Люрен”, 1997г.

22. Божков,В., “Показатели за финансово-счетоводен анализ подлежащи на оповестяване в годишните финансови отчети”, сп. “Счетоводство плюс” бр. 1, 2003г.

Свързани:

Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconКниг и
Ч 33/А21 Адамов, Величко. Теория на финансите (Държавни финанси) / Величко Адамов прераб изд. В. Търново : Абагар, 2002. 568 с с...
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconДепозитен списък на книги №25/2011 г
Адамов, Величко и др. Управленски финансов анализ (Анализ на печалбата). Аи д. А. Ценов, 2007 – 3 екз
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconНа книги, депозирани от 13 до 19 септември 2007 г
Адамов, Величко и др. Техника на данъчното облагане. Абагар, 2007. Без сведение за цена
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconНа книги, депозирани от 24 до 30 септември 2008 г
Адамов, Величко и др. Мита и митническа политика. Абагар, 2008. Без сведение за цена
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconЛитература, драма и театър, изобразително изкуство, музика, архитектура
Енциклопедия на българската възрожденска литература. В съавторство с Ив. Радев, Р. Русинов, Ник. Аретов, Г. Петков, Е. Налбантова....
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост
Март 1999г., изм. Дв бр. 56 от 22 Юни 1999г., изм. Дв бр. 64 от 16 Юли 1999г., изм. Дв бр. 67 от 27 Юли 1999г., изм. Дв бр. 69 от...
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconМагистърска програма Дата час аудитория Финансов мениджмънт *Финансов анализ

Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconМагистърска програма Дата час аудитория Финансов мениджмънт *Финансов анализ

Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconДипломна работа на тема "Финансов анализ на фирмата"
I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ
Литература адамов, В., Захариев, А., Финансов анализ, В. Търн., Абагар,1999г iconПрофессор Майкл Демпстер
Математические и компьютерные методы расчета финансов и экономики, оптимизация и нелинейный анализ, стохастические системы, алгоритмический...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом