Програма за електронна
ИмеПрограма за електронна
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.64 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://projects.ifes.es/porqualLeonardo/do/get/binary/2007/12/application/msword/ICT_Bulgarian_t
  1   2   3   4   5

Използване на информационни и комуникационни технологии


ES/04/B/F/PP-149262


Координатор: Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)(Spain)

BG

АТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия.


Този документ отразява мнението на автора и Комисията не носи отговрност за информацията която се съдържа в него.

втори
: Amadeus Association (Austria)
              Second Chance Association (Bulgaria)
              Ass.forSeo (Italy)
              South Carelia Polytechnic (Finland)
              Fundatia pentru Mestesuguri /Crafts Foundation Romania (Romania)
              Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (Spain)


Сътрудници: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Spain)
                        Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Spain)
                        Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Facultad de Educación. Universidad Complutense de Madrid  (UCM)(Spain)

Координатор и педагогическо ръководство: IFES team.

СЪДЪРЖАНИЕMoдул 1: Дефиниции и концепции 6

Модул 2: Основни компютърни умения 12

2.1. Текстообработващи програми 13

2.2. Система за управление на база данни 14

2.3. Програма за електронна таблица 14

2.4 Интернет като източник на информация 17

2.5 Възстановяване на информация от Интернет 22

Moдул 3: ICT в проектирането 26

3.1. Обща информация за характеристиките на дигиталните изображения 26

3.1.1. Векторни графики 26

3.1.2. Графики с растерно изображение 27

3.1.3. Резолюция 28

3.2. CorelDraw 29

3.3.Photoshop 31

3.4. Други програми за дизайн 33

Модул 4: ICT Финансов мениджмънт 42

Moдул 5: ICT Маркетинг и реклама 46

Заключения 52

Финална оценка 53

В малките компании ICT може да помогне за спестяване на разходи и оптимизиране на различни функции в дейността. Производството и действията на компанията могат да станат по-ефективни, може да спестите време от извършване на ежедневна документна работа и да се премине към по-продуктивна работа, може да разширите пазарите си и да предложите по-добри услуги на клиентите си. Има различни софтуери, които могат да ви помогнат при дизайна и производството, за да се справите в финансовите си оферти, да спазвате поръчки, фактури и др. Интернет ви дава информация и ви помага да се свържите с други компании, клиентите ви намират там. Уебстраниците на компанията са икономичен начин за правене на маркетинг и реклама на продуктите ви и услугите, и функционират също така като канал за продажби, доставка, информация и връзки. Важно е всяка компания да има връзки, важни са и личните контакти, които не могат да заместят Интернет или email. Когато имате добри партньори, които познавате, вие лично се грижите за тях и си сътрудничите. Художници и занаятчии имат нужда от подкрепа на местни хора, като цяло е по-лесно когато има с кой да споделиш проблемите си и успехите си. А вие не може да направите всичко в компанията сами , имате нужда и от други специалисти, които да притежават умения, които на вас ви липсват. Вие трябва да се концентрирате над офертите, с които бихте се справили добре и да купувате услуги от други, за да се справите с целият бизнес. 54

BIBLIOGRAPHY 55


Дефиниции и концепции

 1. Какво е личен компютър (PC)?

 2. Дефиниции на основни параметри от компютъра.

Основни компютърни умения:

 1. Какво е текстообработваща програма?

 2. Къде може да използвате програми с електронни таблици?

 3. Какво може да правите в Интернет ?

 4. Как да търсите информация в Интернет?

ICT при проектиране

 1. Къде да използвате векторни графични програми?

 2. Къде да използвате растерни графични програми за изображения ?

 3. Каква е разликата между векторни и растерни графични програми за изображения?

5. Какво е портфолио?

ICT Финансов мениджмънт

 1. Как да използвате ICT във финансовият мениджмънт?

 2. Защо формулярите и брошурите на компанията ви трябва да са добре проектирани и да сходни с продуктите ви?

ICT Maркетинг и реклама

 1. В маркетинга трябва да обърнете внимание на новите предизвикателства.

 2. Как да планирате заглавните ви уебстраници на компанията?Moдул 1: Дефиниции и концепции


В тези глави за употребата на информационни и комуникационни технологии се посочват често употребяван вид софтуер и програми на изгодни цени. Професионалните програми само са споменати, но не и детайлно разглеждани. Професионалните програми често са прекалено скъпи за занаятчиите и художниците/ майсторите, а и не е задължително да се купуват, тъй като има и алтернативни програми, които работят добре. В текста са посочени основни дефиниции, за да може читателят да разбере представената идея. Картини и примери визуализират текста и показват как могат да се използват различните програми. Има използвани примери от студентски разработки на Политехническият Университет Южна Карелия в Лаапенранта, департамент за занаяти и изкуства.

Основна точка в главата за използването на ICT технологиите за проектиране е обясняването как да се използва компютър наред с планиране и проектиране чрез рисуване и оцветяване на ръка. Отнема много време пред компютъра сами да се научите да владеете проектирането. Може да сканирате схемите си и рисунките и да продължите с обработка на форми, цветове, композиции и т.н. С малко компютърни промени и влиянието им върху цялото ще се види веднага. Лесно се правят няколко вариации и оцветявания, промяна на размер и мащабност и запазват след това, и може да принтирате само тези, които ви трябват.

Програмите за електронни таблици ви помагат да се справите с финансовите дела на компанията, коренспонденция, оферти и фактури, със спазването на работните часове, да планирате бюджета на компанията и да увеличавате капацитета си за печалба.

В маркетинга и рекламата в сферата на занаятите и дизайна да се направят добри снимки е много важно. Сега се използват дигитални камери, чиито снимки могат да се запаметят, да се променят и новoто изображение да се запамети в различни формати в зависимост от целта на употреба. На основната ви интернет страницата вие имате нужда от малки картинки, които лесно се качват на екрана, но когато правите изложба и изпращате снимки на пресата, вие имате нужда от високо качествени снимки, които може да изискват повече обработка.

Какво е личен компютър, “PC”?


Личният компютър е микрокомпютър, чиято цена, размер и възможности го правят полезен за човека. Оперативната система е серия от компютърни програми, която управлява хардуерните и софтуерните ресурси на компютъра. Оперативната система обработва входящите данни от потребителя чрез разпределяне и управляване на задачи и вътрешни системни ресурси като услуга за потребителите. Като основа на софтуера на всички системи оперативната система извършва основни задачи като контролиране и разпределяне на памет, определяне на приоритети на системни изисквания, контролиране на входящи и изходящи уреди, улесняване на преноса на информация по мрежите и управляване на файловите системи. Повечето оперативни системи са с приложение, което осигурява интерфейс за управляваните ресурси на оперативната система. Самите оперативни системи нямат потребителски интерфейси и потребителя на оперативна система е приложение, а не човек. Оперативната система формира платформа за софтуер на друга система и за софтуер за приложение. Тези приложения са били с основен потребителски интерфейс, но напоследък са били реализирани като графичен потребителски интерфейс за леснота на опериране.Microsoft Windows, Linux и Mac OS са някои от най-популярните оперативни системи. (Wikipedia 2007a.)


Софтуера, който се състои от програми дава възможност на компютъра да извършва определени задачи, докато хардуера (физическият компонент) може да извършва само задачи, за които е механично проектиран. Могат да се приложат програми за обработване на данни, които извършват определени задачи, системен софтуер като оперативните системи, който работи с хардуера за задействане на необходимите механизми за потребителски интерфейси и средна част (middleware), която контролира и координира системите за дистрибуция. (Wikipedia, 2007b.)
Части на компютър:

 1. Монитор

2. Дънна платка

3. Централен процесор.

4. Основна памет(RAM

5. Разширителна карта

6. Електрозахранване

7. Механизъм за оптичен диск

8. Вторична памет(хард диск)

9. Клавиатура

10. Mишка

(Уикипедиа, 2007c.)Хардуера на компютъра е физическата му част –включващ дигитална окръжност, с която се разграничава от компютърният софтуер, който функционира в рамките на хардуера. Хардуера на компютъра се сменя рядко в сравнение със софтуера и данните, които могат да се създадат, модифицират или заличат от компютъра. Защитната стена е специален вид софтуер, който трябва рядко да се сменя и се съхранява на хардуерните уреди като например ROM (памет само за четене) който не се сменя лесно.

Един типичен личен компютър се състои от кутия или шаси на десктопа или тип „кула” и следните уреди, които се делят на централна част и различни видове периферни уреди.

1. Дънната платка (основното табло) е основната свързваща част със личният компютър. Голяма част от останалите компоненти се свързват директно или индиректно с дънната платка и съдържат един или повече CPUs-централни процесори, поддържаща дигитална окръжност- обикновено това са интегрирани дигитални окръжности, осигуряващи интерфейс между CPU памет (памет на централният процесор) и входни/ изходни периферни окръжности, основната памет и съоръжения за първоначално стартиране на компютъра след като бъде захранен. Памет с произволен достъп (RAM) – за програмно действие и краткотрайно съхранение на данни, така че компютъра не губи време за търсене на нужните файлове на харддрайва. Повечето RAM обикновено допринася за един по-бърз компютър. RAM може да се премести почти винаги, тъй като се намира в прорез в дънната платка, прикрепен с малки клипси. RAM слотовете обикновено се намират до CPU гнездо- вдлъбнатина.


Основни входно изходни системи или разтегаем интерфейс на защитна стена в някои по-нови компютри.

Шината (bus) е електронната транспортираща система, която изпраща насам натам електрони между компонентите на един компютър вътре в компютъра или между компютрите и обикновено се контролира от уреда на софтуерния механизъм.”За разлика от обикновеният градски транспорт компютърната шина работи ефективно и транспортира електрони до правилното място и точното навреме.’’ Всяка шина определя серия конектори за физическо вкарване на уреди, карти или кабели заедно.

Шини

PCI

PCI-E

USB

Хипер транспорт-„HyperTransport

CSI (expected in 2008)

AGP (извън фаза)

VLB (outdated)

ISA (outdated)

EISA (outdated)


2. Електрозахранване- регистър, който съдържа трансформатор, уред за контролиране на напрежението и (обикновено) вентилатор за охлаждане.

3. Уреди контролиращи съхранението на IDE, SATA, SCSI или някой друг вид, който контролира хард диска, флопи диска, CD-ROM и други механизми; контролните уреди са директно на дънната платка или на разширителните карти.

4. Контролен уред за видео дисплея „произвеждащ изходният материал за компютърният дисплей”. Или ще бъде вграден в дънната платка или прикрепен към свой собствен отделен прорез (PCI, PCI-E or AGP), изискващ графична карта.

5. Компютърни контролери на шини (паралелни, серийни, USB, FireWire-свръхкабел, към който може да свържите до 63 устройства) за свързване на компютъра с външни периферни уреди като принтери и скенери.


6.Някои видове носители на информация:

 • CD

 • CD-ROM drive

 • CD писец

 • DVD

 • DVD-ROM Drive

 • DVD Writer

 • DVD-ROM Drive

 • BD

 • BD-ROM Drive

 • BD Writer

 • Flobby disk

 • Zip drive

 • USB flash drive AKA a Pen Drive, memory stick

 • Tape drive -обикновено за подръжка и за дългосрочно съхранение


7. Вътрешно съхранение - Съхранява данни вътре в компютъра за по-нататъшна употреба

 • Хард диск-за средносрочно съхранение на данни.

 • Дисков масив контролер8. Саунд карта- превръща сигнали от системната дъска в аналогови нива на напрежение и има терминали за включване на говорители.


9. Networking –за свързване на компютъра с Интернет и/ или други компютри.

Модем - за връзки чрез набирания

 • Network card - for DSL/ Кабелен Интернет, и/ или свързване с други компютри


10. Други периферии


Освен това, хардуера може да включи външни компоненти на една компютърна система. Те са или стандартни или често срещани части.

1.Входящи уреди–ел.ход

 • Клавиатура

 • Насочващи уреди мишка, трекбол

 • Уреди за игри:ръчка за управление, бележник за игра, контролен уред за игра

Образ, Входящи видео уреди: уред за сканиране на образа, уебкамера

 • Уреди за аудиотехника: микрофон


2.Изходящи уреди

 • Oбрази (image), изходящи видео уреди

 • Периферен уред на принтер, който произвежда хард копия (мастиленоструен принтер, лазер).

 • Уред на монитора, който взима сигнали и ги показва. (CRT, LCD)

 • Аудио изходящи уреди

  • Говорителски уред А, който превръща аналоговите аудио сигнали в еквивалентни въздушни вибрации, за да изготви доловим звук.

  • Headset A уред, подобен по функции на компютърните говорители, които се използват, за да не пречат на другите наоколо.


(Wikipedia, 2007d.)


Модул 2: Основни компютърни умения


В днешно време почти всеки има нужда поне от минимимални компютърни умения. Обичайният ни ежедневен живот се е променил: имаме компютър у дома и на работното място. Курсове по компютърна грамотност се предлагат за всички –и за млади и за възрастни. Те биват както за начинаещи, така и за напреднали. Компютрите ни помагат при комуникацията помежду ни, при търсене на информация, при извършване на финансови манипулации, а на работното място компютрите ни разполагат със софтуер за подпомагане на работата ни. Един занаятчия не би искал да прекарва пред компютъра повече време от необходимото. В занаятчийската дейност хората желаят да произвеждат възможно най-много изделия собственоръчно. Компютрите с различните си програми могат да им помогнат за производствената и проектантска дейност и с организирането на ежедневната документална работа и комуникации с доставчици и клиенти.

Eдно от най-важните неща за вас докато работите на компютър е да си определите подходящ за вас начин за запаметяване на документи –във файл, фолдер, каталог, директория. Директорията, каталога или фолдера съдържа група файлове и/ или други директории във файлова система. Една обичайна файлова система съдържа хиляди файлове, а чрез директориите те се групират според тематиката си. Директория, съдържаща се в друга директория се нарича субдиректория на тази директория. Заедно директориите образуват йерархия или вертикална структура/tree structure. Файловата система на компютъра може да бъде разглеждана като „шкаф с файлове”, където директориите на високо ниво са представени от „чекмеджета”, а субдиректориите на ниско ниво могат да са представени като файлови фолдери в чекмеджета.( Wikipedia 2006a.)
Наръчник


 

 

  Word

 

  

 

 


  Финландска версия  

 

 


 
Английска версия 

 

  Excel

  

 

 


  Примери  

 

 


 
Графики 

 

  Картини

  

 

 


  CorelDraw  

 

 


 
PhotoShop 

 

 
PowerPoint

Фигура 1. Структура под формата на дърво на файлова директория


2.1. Текстообработващи програми

Текстообработваща та програма (официално позната като система за подготовка на документи) е компютърно приложение, използвано за получаване на ( в това число съставяне, редактиране, форматиране и по възможност и принтиране) на всякакъв вид материал, който може да се принтира. Процесора за текстообработване наподобява пишеща машина, но включва и техническа част-екран, опции за форматиране и принтиране, възможността да се запаметяват документи на карти за памет или дискети, CD-ROM или memory stick (разработен от Sony standart за флаш памет, който предоставя енергозависима памет за разнообразни преносими устройства). Текстообработващите програми винаги позволяват на използващият ги да избира между стандартно писане и други методи чрез натискане на клавиш.

Текстообработващите програми са резултат на използването инструменти за форматиране на текст. Текстообработването е от първите разработки на компютърните програми в един офис. Повечето текстообработващи програми използват графичен потребителски интерфейс. Повечето са мощни системи, които могат да произведат всяка произволна комбинация от изображения, графики и текстове, последните с възможности за настройка на вида писане. Microsoft Word e най-често използваната текстообработваща програма. Според данните на фирмата около 500 000 000 души я използват. Има и много други приложения за обработка на текстове- Word Perfect. Open-source приложения като Open Office's Writer и Kword добиват все повече популярност. (Wikipedia. 2006b). Компютърни текстообработващи системи са и AbiWord, Adobe FrameMaker, Corel WordPerfect and LyX.


2.2. Система за управление на база данни

Система за управление на база данни (СУБД) е система или софтуер проектиран за управляване на база данни и опериране с данни, което е поръчвано от множество клиенти. Типични примери за системи за управление на база данни включват системи за подръжка в областта на счетоводство, човешки ресурси и подръжка клиенти. Системите за управление на база данни са неразделна част от офис инструментите на всяка компания.


http://en.wikipedia.org/wiki/Database_management_system, read 11.12.2006).

2.3. Програма за електронна таблица

Най-често използваните софтуерни програми освен текстообработващите и системите за управление на база данни са програмите с таблици. Microsoft Excel (цялото име е Microsoft Office Excel) е програма с eлектронни таблици, създадена и разпространявана от Майкрософт, използваща операционна система Microsoft Windows и за компютри на Apple Mackintosh. Тя е най-използваната програма за финансови таблици от издаването и на версия 5 през 1993. Тя се характеризира с интуитивен интерфейс и инструменти за калкулация и графики, които заедно с „агресивният маркетинг” са направили Excel едно от най-популярните микрокомпютърни приложения днес.

Използвайки таблиците на Еxcel може да правите различни калкулации, да изчислявате продажбите и печалбите, да изготвяте бюджет и прогнози. Може също така да добавяте и редактирате текст към документа ви, тъй като програмата ви предлага и възможности за обработка на текст. Вие може да илюстрирате вашите калкулации с различни фигури и графики. Може да превърнете калкулацията ви в графики и да управлявате базата си данни както и да комбинирате информация от няколко други програми.

Ако работите като занаятчия, художник или предприемач може да използвате програма с таблици като Еxcel за изготвяне на сметки за загуба и печалба, за фактуриране и определяне на цени. Различни приложения в Еxcel могат да се направят за продажби, клиенти и доставчици: листи за пакетиране и квитанции за доставка, фактури, поръчки и други. Докато си водите бележки за материалите може да си напишете всички интересуващи ви данни на готов формуляр, за да улесните дейността си. Всичката необходима информация за цените трябва да е в празното пространство: разходи за материали, часове, части по договарянето, мярката на печалбата, непридвидени разходи и фиксираните разходи. Трябва да е лесно да се види разходната цена за продукта и клиентската цена с данъка добавена стойност.

Бланките, които използвате в компанията ви трябва да съответстват на имиджа на компанията ви. За справка може да използвате логото на компанията и информацията за връзка. Надписа на логото е важен както за клиентите така и за вас.

Ето и пример за формуляр за фактура/ поръчка за покупка, който може да се използва за потвърждаване на поръчката както и за фактуриране. Нужна информация за формуляра:

 • логото на компанията и името с връзки към него

 • заглавие: Ордер за покупка

 • номер на ордера

 • дата

 • информация за клиента, име, адрес, бизнес код

 • информация за плащане: информация за банката, номер на банкова сметка, IBAN номер and SWIFT CODE

 • време на доставка, срок за плащане, stale dept, срокове за доставка

 • информация в таблица за поръчани или платени продукти: име на продукта,

 • цвят, размер, цена на единица продукт, брой продукти, описание на поръчката и обща цена на поръчките в евро

 • трябва да се вижда ясно цената без такси, данък добавена стойност и цената включваща такса

 • референтен номер

Фактура

Име на компанията
Номер на фактурата

Дата на фактурата


Клиент

Компания


Име

Име


Aдрес

Aдрес


Пощенски код и град

Пощенски код и град


E-mail

E-mail


Teлефон/GSM

Телефон


ДДС номер

ДДС номер
Дата

Описание

Количество

ДДС %

Цена без ДДС

Цена в евро

Обща сума без ДДС

Обща сума в евро

ДДС

Окончателна цена в евро

4.1.07

Одеяла

10

22,0100,00

€ 122,00

€ 1 000,00

€ 1 220,00

€ 220,00

€ 1000,00

Subtotal

€ 1 000,00ДДС

€ 220,00
Данъци

Общо с ДДС

€ 1 220,00
ДДС%

Нетно в евро

ДДС в евроПлащане22,00

€ 1 000,00

€ 220,00Oтворен баланс

€ 1 220,00
IncotermСрокове за плащане
Фигура 2. ДДС-фактура


Отгоре виждаме пример за ДДС фактура. Продадени са десет предмета (одеяла) на клиент, а във фактурата е включена и цената за доставка. Там може да видите и цена без такси както и ДДС цена.

Използвайки Excel може да въведете в таблицата размери за дрехи. Когато избраният пример е в стандартен размер, се избират определени мерки, за да помогнат на програмата да даде информация за нови модели. Например за панталони мярките са за талия, бедра, дъно, вътрешен шев, външен шев, преден шев и заден шев. Може да се ползва Excel, за да се получат мерките за всички необходими размери степенувайки дрехите по различни размери.

Това е пример за изработване на различни размери за модели за женски панталони. Програма Еxcel сама въвежда новите мерки и дава информация за да се изготвят модели във всички необходими размери

На бланката се изписва името на компанията, търговската марка на продукта, сезона, за който е предназначен продукта, информация за материала, номер на поръчката, дата.

Добре е да имате пример за нужните материали. Добре е да си оставите място за коментари и бележки и за крояча, който се занимава със следващият етап на работа.


Ето и пример


Име на компанията Панталони за жени Maтериал

Eтикет Номер на поръчка

Сезон Дата

мярка

32

36

38

40

42

44

Степенувано измерване

½ талия36


2

½ ханш49


2

½ бедро29


1

½ kоляно21


0,5

½ дъно26


0,5

Вътрешен шев82


1

Преден шев22


1

Заден шев32


0,5


Фигура 3.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за електронна iconДипломна работа тема
Клиентът за електронна поща представлява компютърна програма, използвана за прочитане и изпращане на електронна поща
Програма за електронна iconУпражнение 3 Използване на електронна поща – 1 част
Да се създаде пощенски акаунт (account) в клиентска програма за електронна поща Outlook Express
Програма за електронна iconМинистерство на образованието и науката
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник на електронна техника и Монтьор на електронна техника,...
Програма за електронна iconОбяснителен меморандум
Съюза. Улеснявайки развитието на националните данъчни администрации към въвеждане на електронна данъчна администрация, новата програма...
Програма за електронна iconРъководство за експлоатция на Електронна Цигара 502С
Електронна цигара батерия, светодиоден индикатор, атомизатор (загрява течността в пълнителя) и пълнител
Програма за електронна iconПрограма
Плазма – основни характеристики, класификации. Дебаевска дължина, електронна плазмена честота, плазмен параметър
Програма за електронна iconИзбор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга „gsm gateway, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта gsm/umts с
Предмет:,,избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга „gsm gateway”, чрез обществена електронна мобилна...
Програма за електронна iconИзисквания
Предмет:,,избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта...
Програма за електронна iconПриложение №10
Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга „gsm gateway”, чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта...
Програма за електронна iconСравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на българска и американска фирма за електронна техника
Тема: Сравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на българска и американска фирма за електронна техника
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом