Заявка за участие в обучение
ИмеЗаявка за участие в обучение
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер42.62 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://zbut.eu/docs/programa-zayavka_za_uchastie_obuchenie_ZBUT_09_11_2012.doc


Заявка за участие в обучение

Безопасност и здраве при работа на практика”

Дата: 09.11. 2012 г., 10.00-17.30 ч.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Парчевич” 53, ет. 3

Моля, изпратете попълнената заявка за обучение на следния имейл адрес: d.ilieva@otgovori.info


1. Данни за фирмата:

Име на фирмата:

Дейност на фирмата:

Общ брой служители:2. Данни за участника

Три имена на участника :

Длъжност:

Как определяте нивото си на знания в областта на ЗБУТ?

- Начинаещ, Напреднал (оставете вярното)

Професионален опит в областта на ЗБУТ: ......................(години)

Имейл (за да ползвате отстъпка, моля използвайте имейла, с който участникът е абониран за бюлетина на Otgovori.Info):

Телефон:

ЕГН: (за вписване в удостоверението, ние сме регистрирани като администратори на лични данни под номер 330701).

При повече участници, добавете редове за всеки участник.

3. Данни за фактура:

ЕИК:

МОЛ:

Адрес:

Регистрация по ДДС: да не (оставете вярното)

Каква фактура желаете? Електронна/На хартиен носител (оставете предпочитаното).

Цена на обучението

Цена: 115 лв. Цената е крайна, не се начислява ДДС.

За абонати на бюлетина на Otgovori.Infо: 105 лв. за участник

При двама и повече участници от една фирма: 105 лв. за участник

При двама и повече участници от една фирма, които са абонати на бюлетина на Otgovori.Info: 100 лв. за участник


В цената са включени:

 • Лекции.

 • Електронен „Наръчник за обучение по безопасност и здраве при работа“ с разработени десетте задължителни теми за обучение на представители в КУТ/ГУТ.

 • Кафе-паузи и сандвичи за обяд.

 • Сертификат за преминато ежегодно обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.Ако имате въпроси, можете да ги зададете на имейл: d.ilieva@otgovori.info или на телефон 0889 319 568 – инж. Деяна Илиева

Програма на обучението
“Безопасност и здраве при работа на практика”


Гр. София, 09.11. 2012 г.,

Модул I

Актуална нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд.  Права, задължения и отговорности. Наказателна и административно-наказателна отговорност на работодателя, длъжностните лица и работещите.

Модул II

Фирмена документация по безопасност и здраве при работа. Какво задължително трябва да има във всеки обект на една фирма. Организация на дейността – практически аспекти. Изисквания за взаимно информиране, съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ. Как да направим анализ на дейността по ЗБУТ.

Образци на документи към модула:

 • Заповед за определяне на лице, което да изпълнява функциите на орган по БЗР.

 • Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (Чл. 403а от КТ).

 • План на анализ на дейността по ЗБУТ.

Модул III

Организация на дейността на Комитетите и Групите по условия на труд. Какво задължително трябва да присъства в дневния ред на един КУТ/ГУТ. Как да напишем протокол от заседание. Как Комитетът и Групата по условия на труд да бъдат действащи?

Образци на документи към модула:

 • Документи за учредяване на Комитет по условия на труд.

 • Правилник за работата на Комитета по условия на труд

Модул IV

Организация и документиране на дейностите по обучение и инструктажи в предприятието – изпълнение изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Коментари на казуси, практически задачи, решения.

Образци на документи към модула:

 • Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; програмите за инструктаж; лицата, които ще провеждат инструктажа.

 • Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит.

 • Програма за провеждане на начален инструктаж.

 • Програма за провеждане на инструктаж на работното място.

 • Програма за провеждане на извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.Модул V

Практическо приложение на оценката на риска. Планиране на мерки и изготвяне на програма за ограничаване и намаляване на риска. Оценка на психо-социалните рискове и реално изпълнение на мерки. Фактори на работната среда – какво и кога да мерим.

Образци на документи към модула:

 • Програма за оценяване на риска.

 • Заповед за определяне на периодичността на оценката на риска.

 • Програма от мерки за ограничаване и намаляване на риска.

Модул VI

Безопасна поддръжка – изисквания за документиране на дейностите по поддръжка на машините и съоръженията. Специфични изисквания: при поддържане и ремонт на електрокари и мотокари;  поддръжка на автомобили; използване на стелажи; поддръжка на осветителни уредби. Периодичност на измерванията по електробезопасност.

Образци на документи към модула:

 • Заповед за определяне периодичността на измерване на импеданса на контура „фаза – защитен проводник”.

 • Протокол за извършена проверка за правилното функциониране на работно оборудване, съгласно чл. 168a, ал. 5 Наредба 7/1999г.

Модул VII

Практически аспекти по прилагане на Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Изисквания на нормативните актове за изготвяне на аварийни планове (Наредба № 7/1999 г., Наредба № Із-2377 . Закон за защита при бедствия).

Тема на почивките: Предварителните и периодични медицински прегледи

Желаещите ще имат възможност в неформална обстановка да обсъждат с д-р Евстатиева проблеми, свързани с организацията и провеждането на предварителните и периодични медицински прегледи.

Свързани:

Заявка за участие в обучение iconОбучение на длъжностните лица
Моля, изпратете вашата заявка за участие в обучение на „перфект консулт център” на
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие заявка за участие семинар
България, Корнуол и Югозападна Англия: в търсене на възможности за „зелени” регионални партньорства
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие в делова мисия в гр. Измир, гр. Балъкесир, маниса и айвалък
С подписването на тази заявка изразяваме нашето желание за участие и приемаме условията, описани в офертното писмо до нас. Заявката...
Заявка за участие в обучение iconФондация 1734, София Студентски град, бл. 55Г Х о р изонти
Заявка за участие в Обучение за професионална реализация и мотивация за незрящи хора
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие национална научна конференция с международно участие „геонауки 2011

Заявка за участие в обучение iconЗаявка договор
С тази заявка договор декларирам, че съм прочел(А) внимателно правилата за участие в конкурса и съм напълно съгласен (съгласна) с...
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие / entry form
С подписването на настоящата заявка, всички състезатели се задължават да бъдат обвързани от Състезателните правила по ветроходство...
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие / entry form
С подписването на настоящата заявка, всички състезатели се задължават да бъдат обвързани от Състезателните правила по ветроходство...
Заявка за участие в обучение iconЗаявка за участие в Първата Национална конференция на общините с минерални води
Таксата за участие в Конференцията се заплаща по банков път, по банкова сметка на бапв
Заявка за участие в обучение iconИндивидуална заявка за обучение на специалисти в рамките на темпус проект "Centre of Excellence in Information Society Technologies" Име: Институция: Отдел: Длъжност: Тел: e-mail
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом