Становище на проф д-р божанка маркова моцинова
ИмеСтановище на проф д-р божанка маркова моцинова
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер49.93 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.nma.bg/uploads/files/s.prof._d-r_b._mocinova-v.c..doc
СТАНОВИЩЕ


на проф. д-р БОЖАНКА МАРКОВА МОЦИНОВА,

външен член на жури за Конкурс за ДОЦЕНТ

(на основание Заповед на ректора – РД – 09492 от 20.11.2012 г.)


по материали на гл. ас. д-р ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ЦОНКОВА


Конкурс за ДОЦЕНТ по:

Шифър 05.08.02 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО (ЦИГУЛКА)


Обявен в ДВ бр. 81 / 11.09.2012 г. 1. Данни за конкурса

Конкурсът се провежда по предложение на Инструментален факултет, катедра „Цигулка” при НМА „Проф. Панчо Владигеров” и на основание на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в НМА „П. Владигеров” гр. София,


2. Данни за кандидата

Кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Велика Димитрова Цонкова.

Тя е родена на 15.04.1971 г. в гр. Плевен.

Завършила е висше образование през 1995г. в ДМА „Проф. П. Владигеров” гр. София, Инструментален факултет, специалност цигулка, с присъдена квалификация – цигулар (диплом за висше образование серия ВД – 95 № 0018360 с регистрационен № 2404/ 28.03.1996 г.).

От най-ранна възраст Велика Цонкова концертира в България и в чужбина като солистка на камерни и симфонични оркестри и със солови рецитали.

Лауреат е на Националния конкурс „Светослав Обретенов” гр. Провадия през 1980г. и на Международния конкурс за млади цигулари „Ян Коциян” в Чехия през 1982-1983г.

Специализира при проф. Инфра Нийман в Гилдхол скул – Лондон през 1992-1995г., благодарение на стипендията и наградите от Британския съвет, Майра Хес Тръст и Гилдхол скул – Лондон. През този период работи и с редица ярки музикални фигури като Сър Колин Дейвид, Витолд Лютославски, проф. Франко Гули, Марк Любонски, квартетите „Амадеус”, „Мелос” и „Такаш”.

Повече от десет години концертира в България и в Европа с английския пианист Стивън Гутман.

В периода 1995-2000г. работи в България като държавен артист в Агенция „Камерна музика” към Министерството на културата. Репертоарът й включва значителен брой произведения от всички стилове и епохи.

От 1997г. е хоноруван преподавател в НМА „П. Владигеров” гр. София.

През 1998г. е удостоена с „Кристална лира” от СБМТД и Класик ФМ радио, както и с награда на Френското правителство за творчески престой в Париж (1999-2000г.)

Наред с концертната си дейност Велика Цонкова осъществява и записи за БНР, БНТ и радио „Хесен” – Франкфурт.

През 2010г. защитава дисертация на тема: „Аспекти в цигулковите произведения на проф. Михаил Пеков” и получава образователната и научна степен „Доктор по музикознание и музикално изкуство” (шифър 05.08.02), диплом № 34632 / от 21.12.2010г. от ВАК.


 1. Описание на научните трудове и художествено творческите изяви

Творческите изяви и публикации на гл.ас. д-р Велика Цонкова са в три основни направления:

 1. Концерти и рецитали

 2. Звукозаписна дейност

 3. Научни публикации.

Най- обширна и значителна е изпълнителската й дейност. От приложения списък е видно, че е осъществила в периода 1985-2012 г. над 80 концерта – самостоятелни рецитали и като солист на Софийската филхармония, Плевенската филхармония, КА „Софийски солисти”, КО „Орфей” гр Перник, оркестър Симфониета на БНР, Врачанската филхармония, ОФД – Пловдив, СО Пазарджик, Шуменската филхармония, Варненската филхармония и АСО.

Участвала е в престижни национални музикални форуми – „Новогодишен музикален фестивал” в НДК, ММФ „Софийски музикални седмици”, ММФ на камерната музика гр. Пловдив, Празници на изкуствата „Аполония” – Созопол, ММФ „Мартенски музикални дни” – Русе, Камерен фестивал „Софийско лято” и др.

Реализирала е интегрални изпълнения на творби за цигулка от Бах, Моцарт, Брамс и Барток, съвместно с пианистите проф. Димо Димов, проф. д-р Димитър Цанев и Стивън Гутман от Великобритания, както и интегрални изпълнения на клавирни триа и клавирни квартети от Брамс (съвместно с проф. д-р Димитър Цанев, проф. Анатоли Кръстев и Валентин Геров) и клавирните триа на Шуман (с проф. Стела Димитрова-Майсторова и доц. Георгита Бояджиева-Николова).

Концертирала с успех и в Германия (Берлин, Франкфурт), Норвегия (Музикалната академия в Осло), Франция (Париж), Великобритания (Лондон).

Осъществила е 36 концертни и студийни записа на творби от чужди и български композитори.

За своята изпълнителска дейност гл.ас. д-р В. Цонкова има много възторжени и ласкави отзиви в различни печатни издания, както и изказвания на именити световно известни цигулари като проф. Ифра Нийман, проф. Франко Гули и проф. Георги Бадев.


Научно-изследователските интереси на гл. ас. д-р Велика Цонкова са свързани предимно с цигулковото творчество на проф. М. Пеков и темата от нейната дисертация, по която е направила на две публикации в сп. „Музикални хоризонти”. 1. Научни приноси

Приносите на творческо-изпълнителската и научна дейност на гл. ас. д-р Велика Цонкова могат да се обобщят в следните области:

 1. Концертна и звукозаписна дейност през 1989г. в различни градове на Германия (Франкфурт на Майн, Гласхютен, Висбаден, Фулда и Рюдесхайм) с произведения на Бах, Моцарт, Ц.Франк, Барток, Сарасате, Изаи, Крайслер и П.Владигеров.

 2. Рецитали с английския пианист Стивън Гутман:

  • през 1994 г. във Франкфурт,

  • 1994-95 – в Лондон, Великобритания,

  • 1997 г. на ММФ на камерната музика в Пловдив и ММФ Софийски музикални седмици в зала България,

  • 2008 г. в камерна зала „България”.

В програмите на тези рецитали са включени сонати от Бетховен, Шуберт, Брамс и фантазии от Телеман, Шуберт, Шуман и Шьонберг.

 1. Солови рецитали във Франкфурт, Осло, Париж, Лондон и София във солови сонати на Й.С.Бах и Изаи.

 2. Интегрални изпълнения на творби от Бах, Моцарт, Брамс, Шуман, Барток.

 3. Редовни гостувания като солист на Софийска филхармония (1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 2001 и 2002 г.) и на камерни и симфонични оркестри в големите български музикални фестивали.

 4. Направени първи изпълнения в България на:

 • Концерт за цигулка и оркестър от Игор Стравинки със Софийска филхармония и диригент Владимир Гяуров;

 • Концерт за цигулка и камерен оркестър от Джовани Батиста Перлуиджи да Перголези с КА „Софийски солисти” с диригент Иван Стоянов;

 • Студиен запис за фонда на БНР на Соната за цигулка и пиано от Рихард Щраус с доц. Марина Капитанова.

 1. Публикации в българския печат на части от научен труд, посветен на цигулковото творчество на проф. Михаил Пеков.
 1. Преподавателска работа

От 1997г. Велика Цонкова е хоноруван преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров” гр. София. Понастоящем работи като главен асистент по цигулка в НМА „Проф. Панчо Владигеров” и в Нов български университет.

Голяма част от нейните студенти вече са заели своите достойни места като цигулари- оркестранти в БНР, Софийска филхармония, камерен оркестър „Орфей”, АСО и в оркестрите на различни градове в България и чужбина. Те участват активно в музикалния живот на страната, както и в майсторски класове на световно известни цигулари и педагози по целия свят.


 1. Заключение

На основание на цялостната художественотворческа и научна дейност и успешна преподавателска работа в НМА „Проф. П. Владигеров” и НБУ


считам, че гл.ас. д-р Велика Димитрова Цонкова има необходимите качества и отговаря на изискванията за присъждане на званието ДОЦЕНТ по научна област с шифър 05.08.02. музикално и танцово изкуство (цигулка).


23.01.2013 г.

Гр. Велико Търново проф. д-р Божанка Моцинова


Свързани:

Становище на проф д-р божанка маркова моцинова icon3. Участие в научни проекти за периода 2007-2011 година на доц д-р галена иванова
Маркова; гл ас. Методий Иванов Ангелов; Проф д-р хаб. Тамара Захарук (заместник-ректор на Академия Подласка – Шедълце, Полша);Проф...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconЗаседание на Научния съвет на Институт по Механика бан
Присъстват: чл кор проф дн Стефан Радев, чл кор проф дн Ангел Балтов, проф дн Румяна Коцилкова, доц дн Васил Кавърджиков, доц дн...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconР е ц е н з и
Борис Величковски,, проф д-р Стојанка Костовска, проф д-р Марија Накова, проф д-р Митко Ќаев, проф д-р Владимир Поповски
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconПрограма на международна научна конференция тенденции и предизвикателства
Проф д-р ик н. Калю Донев Проф д-р ик н. Бойко Атанасов Проф д-р ик н. Йордан Коев Проф д-р Светла Ракаджийска
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconНар компрос рсфср
Казань), В. А. Тауссон (Москва), B. Е. Тищенко проф. (Ленинград), А. В. Улитовский (Ленинград), А. А. Ухтомский, проф. (Ленинград),...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconСписъ к на научните и научно-приложни трудове на д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова Научни и научно-приложни трудове
Светлана Велкова Лилкова-Маркова. Полуитерационни методи за решение на статическите задачи на метода на крайните елементи. Дисертация....
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconРешение №12 от 2 октомври 2012 г по конституционно дело №4 от 2012 г
Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при участието...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconНов български университет
Програмен съвет: доц д ф н. Албена Бакрачева (председател), проф. Пламен Цветков, д н., проф. Юлиан Константинов, д н., проф. Елка...
Становище на проф д-р божанка маркова моцинова iconТема: здравеопазване
Започналата проверка по случая с починалата 23-годишна жена във варненската "Сити клиник" е констатирала няколко пропуска, заяви...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом