Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер36.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pernik.e-gov.bg/images/stories/zapoved_oss2013.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация

Перник

З А П О В Е Д

№ ОМП-3

11.01.2013година


На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.44, ал.4 от Закона за отбрана и въоръжените сили, с оглед ефикасното планиране на отбраната на населението, подготовката за работа във военно време на обществени, стопански и други обекти , на пътните и съобщителни комуникации на територията на Област Перник


О П Р Е Д Е Л Я М ,


Състава на Областния съвет за сигурност :


І. Ръководство:1.инж. Иво Данаилов Петров –Областен управител - Председател;

2.Радослав Людмилов Йорданов – Зам.областен управител-Зам. председател;

3.Петко Владов Петков – Гл. специалист ОМП, дирекция „АПОФУС” - ОА-Секретар;


ІІ. Членове:


1.Цветана Иванова Пиралкова – Главен секретар – Област Перник

2.Елена Богомилова Иванова - Директор на дирекция „АКРРДС”- Област Перник;

3.Евелина Павлова Филипова – Гл. счетоводител, дирекция „АПОФУС” – Област Перник;

4.Виолета Здравкова Манолова – Eксперт „Връзки с обществеността”-Област Перник;

5.комисар Валентин Христов Димитров-Директор на Областна дирекция”МВР”-Перник;

6.комисар Емил Костадинов Марков – Началник на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” -Перник;

7.подполковник Георги Димитров Иванов-Началник Областен военен отдел;

8.Емил Георгиев Сергиев – БТК-АД /VIVAKOM/-ръководител група „Кабелен район Кюстендил/Перник”, „Алкател Лусент България- ЕООД;

9.д-р Валери Теофилов Симеонов- Директор на Регионална здравна инспекция-Перник;

10.д-р Юлия Димитрова Такова-Управител на „РЦСМП”-Перник;

11.инж. Искра Тотева Златанова-Управител на „ВиК” ООД-Перник;

12.д-р Магделена Христова Иванова -Директор на ”РЗОК”- Перник;

13.Петър Георгиев Трендафилов – Директор „Областна пощенска станция”-Перник;

14.инж. Румен Найденов Сачански –Директор на „Областно пътно управление”-Перник;

15.Моника Иванова Милошова – Ръководител звено ХТР-Перник при „Напоителни системи” – клон Струма - Места;

16.инж.Стоянка Костадинова Карадинкова-Управител на „Геозащита”ЕООД-Перник;

17.инж.Ваня Ангелова Коконова-Началник на РИО при МОМН -Перник;

18.Наталия Йорданова Минева-Директор „Областен съвет на Българския червен кръст”-Перник;

19.Пламен Николов Ангелов-Директор на „РИОСВ”-Перник;

20.д-р Елза Георгиева Драгомирова –Директор областна дирекция „Безопасност на храните” - Перник

21.инж.Петър Александров Нецов – Ръководител обособено регионално звено „ЕиП”-Перник, „Чез”- Разпределение – България АД

22.Катя Боянова Панова-Началник отдел ТЗ „ГРАО”-Перник;

23.инж. Асен Владимиров Асенов -Ръководител „МЕПР”-Перник, ЕСО-ЕАД-МЕР-София област;

24.Красимир Григоров Костадинов – Директор на териториална дирекция „Национална сигурност” - Перник ;

25.Маргарита Георгиева Андонова – Началник „Митническо бюро”-Перник;

26.Румен Борисов Давидков-Директор на офис Перник -ТД”НАП”- София;

27.Елена Николова Крумова-Стоилова-Председател на Окръжен съд-Перник;

28.Пламен Василев Найденов-Окръжен прокурор-Перник;

29.Юлиян Стоилов Димитров-Директор на Окръжна следствена служба-Перник;

30.инж.агр.Радослав Петров Радослав-Директор на Областна дирекция„Земеделие”- Перник;

31.инж.Румен Христов Крумов-Началник областен отдел”Контролна дейност-ДАИ”-Перник;

ІІІ.Състав на оперативно - техническата група:

1.инж. Васил Руменов Василев- Главен експерт в дирекция „АПОФУС – Област Перник

2.инж. Румен Петров Рангелов- инспектор защита на населението в ОУ ПБЗН

3.Марио Александров Манов – изпълнител- шофьор в дирекция „АКРРДС”- Област Перник;

4.Иван Добрев Костадинов – техник гражданско строителство-конструктор в ОУ ПБЗНІV. Състав на свързочната група:

Комплектова се от длъжностни лица сектор „КИС” – ОД „МВР”- Перник, с началник на сектора – Милети Василев Стефанов.


С настоящата заповед, отменям моя Заповед №РД-62 от 21.06.2012г.

Заповедта да бъде сведена до знанието на включените в нея длъжностни лица, за сведение и изпълнение.


ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ

Областен управител

на област Перник


Съгласували:

Цветана Пиралкова

Главен секретар


Денислав Захариев

Старши юрисконсулт


Изготвил:

Петко Петков

Главен специалист ОМП


Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом