Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
ИмеУнсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер56.67 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://vesselinivanov.files.wordpress.com/2012/12/kursova-rabota-word.docx
УНСС

ИЗГОТВИЛИ:

Деян Хрисчев Ф.№: 12112009

Веселин Иванов Ф.№ 12112445

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:rdujp6vzy3weem:http://forum.unwe-informatics.com/templates/xand/images/unwelogo.gifКурсова работа по информатика


Задание №7
1.Анализ на проблема

За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме MS Access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията.


Базата данни ,която трябва да създадем е свързана с курсовите задачи на студенти, съдържаща информация за възложените им задания. Базата трябва да съдържа Наименованията на специалностите, имената, факултетните номера и номера на групите на студентите. Също така и наименование на темите и получените оценки от студентите. Тази база от данни наричаме (Tasks).


2. Описание на базата от данни

Стартира се MS Access от главното меню. В горния ляв ъгъл натискаме File и избираме New, след което от дясно се появява File name, т.е. име на файла, където въвеждаме името на базата данни. В нашият случай – „Курсови задачи” (Tasks) . След това натискаме бутона Create и базат данни е създадена.

След като отворим програмата трябва да създадем съответните зададени таблици:

 • Groups (Групи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeGroup

Number

Номер на група

X

NameSpec

Text

Наименование на специалност


 • Students (Студенти)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

FakNo

Number

Факултетен номер

X

NameFam

Text

Име и фамилия
CodeGroup

Number

Номер на група


 • Themes (Теми за курсови задачи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeTh

Number

Шифър на тема

X

NameTh

Text

Наименование на тема


 • Razpred (Разпределение на курсовите задачи)

Име на поле

Тип

Описание

ПК

CodeTh

Number

Шифър на тема

X

FakNo

Number

Факултетен номер

X

IDate

Date\Time

Дата на възлагане на заданието
Ocenka

Number

Получена оценка


След като сме стартирали програмата намираме бутона Create (до Home в Toolbar) , от където избираме Table. След това натискаме бутона View и избираме Design View. Автоматично излиза прозорец за въвеждане на името на таблицата. След като го направим вече можем да въвеждаме информацията от таблиците.

Дефиниране на необходимите първични ключове, връзки и колони за избор

Следва да определим първичните ключове- при таблица Groups (Групи ) първичният ключ е на поле CodeGroup , при таблица Students (Студенти) първичният ключ е на поле FakNo, при таблица Themes (Теми за курсови задачи) първичният ключ е на поле CodeTh , при таблица Razpred (Разпределение на курсови задачи)имаме два първични ключа- на полета CodeTh и FakNo. За разлика от другите полета , тук маркираме две от избраните полета и избираме команда Primary Key, с което вече имаме два първични ключа в една таблица.

Дефинирането на колоните за избор (lookup columns) става в изгледа Design View : избираме таблица и поле и от колона Тип (Data Type) от падащото меню избираме типа Lookup Wizard. В новопоявилия се прозорец следваме стъпките като на съответните места посочваме избраните от нас данни от полето, подредбата на данните в списъка, възходящ или низходящ ред, след което завършваме с Finish.В нашата задача задаваме колони за избор на полето CodeGroup от таблица Students ,полетaтa FakNo и CodeTh от таблица Razpred .

Създаваме три връзки- първата с таблици Students и Groups по поле CodeGroup, втората с таблици Students и Razpred с поле FakNo, третата връзка с таблици Razpred и Themes с поле CodeTh.

От изгледа Datasheet View за всяка от таблиците изпълняваме следващата задача.

Задача се въвеждат данни за 2 групи, 6 студенти и 3теми, по които са планирани съответно 1, 2 и оценки.

 • Groups

Groups

CodeGroup

NameSpec

1169

Финанси,счетоводсто и контрол

1225

Икономика и бизнес • Themes

Themes

CodeTh

NameTh

123

Икономика след 18в.

523

Еластичност на пазара

666

Пазари • Students

Students

FakNo

NameFam

CodeGroup

12111111

Борис Даскалов

1169

12111516

Андрей Луканов

1225

12112015

Дуко Дуков

1225

12113012

Младен Иванов

1169

12115060

Йордан Майсторов

1225

12123015

Георги Георгиев

1169
 • RazpredRazpred

CodeTh

FakNo

IDate

Ocenka

123

12111111

6.12.2012 г.

4

523

12111516

7.12.2012 г.

5

523

12112015

7.12.2012 г.

2

666

12113012

20.12.2012 г.

3

666

12115060

20.12.2012 г.

6

666

12113015

20.12.2012 г.

3
 1. Описание на входните форми: • Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти

 • Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи

Oтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access-Create намираме опция Split Form . Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Групи. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View. По същият начин създаваме форма за Студенти.

От полето на Access-Create избираме опция Form Wizard. В полето Table/Queries избираме таблицата, от която ще вземем данни за главната част на формата ни. Прехварляме необходимите полета, след което се връщаме на поле Table/Queries и избираме втората таблица, от която ще вземем данни за подформата. Внимаваме да няма еднакви полета. На следващата стъпка посочваме вида, който искаме да ни изглежда завършената форма, т.е. тук избираме коя да е главната форма и коя подформата.


4.Описание на създадените отчети:

 • Отчет, предоставящ списък на студентите, които съдържа техните факултетни номера, име и номер на група

 • Отчет, предоставящ среден успех по темиОтваряме таблицата Groups от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле Table/Queries избираме таблица Groups с трите избрани от нас полета.Прехвърляме данните и избираме два пъти Next.След това избираме кое от полетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи-възходящ или низходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.

Отваряме таблица Razpred и от полето на Access-Create избираме опция Report Wizard. В поле избираме таблица Razpred с избраните от нас полета.В следващата стъпка посочваме по какво да групираме отчета (в нашия случай CodeTh)и избираме Next.В полето Summary Options избираме Аvg, след което OK. Завършваме с Finish. Данните от отчета могат да се използват от изгледа Report View.


5.Създаване на форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети

Влизаме в Create , където избираме Form design. Намираме Button и извършваме необходимите действия като за формите избираме Form operation ,а за отчетите Report operation.Извършваме необходимите действия и избираме Form View,за да видим дали са изпълнени желаните функции.

Свързани:

Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по Информатика Задание 7 База от данни „Курсови задачи Изготвили: Проверил: Юлия Иванова Гл ас. А. Палазов фак. №11111146 3 Таня Калчева Фак. №111111457 Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет
За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме ms access. При разрешаването на определен проблем...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconОтчет върху курсова работа на ms access ( задание 6 ) Изготвили: Проверил
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддъпжаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по Информатика изготвили: Атанаска Германова Фак.№111111390
За да решим дадената ни задача използваме програмата mc access. За тази цел ние трябва да създадем база от данни, съдържащи информация...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconЗадание за курсова работа и упражнения
Останалата дейност по проектирането на архитектурата ще бъде предмет на самостоятелна работа, като за целта студентите се разделят...
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconЛюбов Кошкова Димитър Иванов Курсова работа

Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по информатика
В базата от данни дефинирахме необходимите първични ключове, връзки и колони за избор
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКонспек т
Курсова работа. Изготвяне и представяне на курсова работа, свързана с условията и документация на банкова услуга
Унсс изготвили: Деян Хрисчев Ф.№: 12112009 Веселин Иванов Ф.№12112445 Курсова работа по информатика Задание №7 1 iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом