Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер33.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kti.government.bg/wp-content/uploads/2013/03/ПРОТОКОЛ-ДОПУСНАТИ-София-обл..doc
line 8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контролно-техническа инспекция


ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността «ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР»

в ГДРКПРТ, сектор София, РС София област


І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

Име, презиме и фамилия на кандидатаПредставени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжносттаОснование за недопускане

1.

Божидар Цветанов Борисов

ДА

не

чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСл

2.

Асен Митков Витанов

ДА

ДА
3.

Божидар Христов Налджиев

ДА

ДА
4.

Кирил Георгиев Атанасов

ДА

не

чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСл

5.

Георги Георгиев Бъчваров

ДА

не

чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСлІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

1. Допуснати до конкурс кандидати:Име, презиме и фамилия

1.

Асен Митков Витанов

2.

Божидар Христов Налджиев


Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.03.2013 г. от 10.00 часа в сградата на ЦУ на КТИ гр. София, бул. «Цар Борис ІІІ» №136, ет.8.


2. Не се допускат до конкурс следните кандидати:по

ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1.

Божидар Цветанов Борисов

чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСл, не е представен документ удостоверяващ специалност в областта на механизацията на селското стопанство

2.

Кирил Георгиев Атанасов

чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСл, не е представен документ удостоверяващ специалност в областта на механизацията на селското стопанство

3.

Георги Георгиев Бъчваров

чл. 20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за ДСл, не е представен документ удостоверяващ специалност в областта на механизацията на селското стопанствоПредседател на комисията:

инж. Стоян Малев – главен директор ГДРКПРТ /п/


1618 гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, ет.8, тел.: + 359 2 8952310, факс: + 359 2 8952313

e-mail: kti@kti.government.bg, web:www.kti.government.bg

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом